Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2014:3851

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
17-09-2014
Datum publicatie
22-04-2015
Zaaknummer
200.134.748/01 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

OK, Enquete, verhoging kosten onderzoek.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 2 350
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JONDR 2014/783
ARO 2014/192
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.134.748/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 17 september 2014

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[P] B.V.,

gevestigd te [plaats],

VERZOEKSTER,

advocaat: mr. W.P. den Hertog, kantoorhoudende te Den Haag,

t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[A] B.V.,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[B] B.V.,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[C] B.V.,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[D] B.V.,

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[E] B.V.

6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[F] B.V.,

7. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[G] B.V.,

8. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[H] B.V.,

9. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[J] B.V.,

10. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[K] B.V.,

alle gevestigd te [plaats],

VERWEERSTERS,

advocaten: mr. A. Haan en mr. J. Groot, kantoorhoudende te Utrecht,

e n t e g e n

1. de stichting

[L] B.V.,

gevestigd te [plaats],

2. [Z],

wonende te [plaats],

BELANGHEBBENDEN,

advocaat: mr. J.H. Lemstra, kantoorhoudende te Amsterdam.

1 Het verloop van het geding

1.1

In het vervolg zal verweerster sub 1 worden aangeduid met [A], verweerster sub 2 met [B], en alle verweersters gezamenlijk met [A] c.s.

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen van 17 en 20 maart 2014 in deze zaak.

1.3

Bij de beschikking van 17 maart 2014 heeft de Ondernemingskamer - voor zover thans van belang - een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van [A] c.s., het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten vastgesteld op € 20.000 (exclusief BTW) en een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon benoemd teneinde het onderzoek te verrichten. Bij de beschikking van 20 maart 2014 heeft de Ondernemingskamer - voor zover thans van belang - mr. G.W. Breuker te Groningen aangewezen als onderzoeker.

1.4

Bij brief van 25 augustus 2014 met bijlagen heeft mr. Breuker de Ondernemingskamer verzocht het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten te verhogen tot € 40.000 (exclusief BTW).

1.5

Bij fax van 27 augustus 2014 heeft mr. Lemstra zich in deze procedure gesteld voor belanghebbenden sub 1 en 2.

1.6

Bij brief van eveneens 27 augustus 2014 heeft de secretaris van de Ondernemingskamer (de advocaten van) partijen de voormelde brief met bijlagen van mr. Breuker toegezonden en hen tot 10 september 2014 in de gelegenheid gesteld eventuele bezwaren tegen toewijzing van het verzoek van mr. Breuker kenbaar te maken.

1.7

Mr. Haan heeft bij brief van 5 september 2014 de Ondernemingskamer bericht dat van de zijde van [A] c.s. geen bezwaren bestaan tegen toewijzing van het verzoek van mr. Breuker. Van de overige partijen is niet vernomen.

2 De gronden van de beslissing

Nu partijen geen bezwaren tegen het verzoek tot verhoging van het onderzoeksbudget kenbaar hebben gemaakt en de Ondernemingskamer dat verzoek niet onredelijk voorkomt, zal zij het verzoek toewijzen als hierna te vermelden.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

verhoogt het bedrag dat het bij beschikking van 17 maart 2014 bevolen onderzoek ten hoogste mag kosten tot € 40.000, de verschuldigde omzetbelasting daaronder niet begrepen, en bepaalt dat [A] c.s. ten genoege van de onderzoeker aanvullende zekerheid dient te stellen voor de betaling van dit bedrag;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. A.C. Faber en mr. M.P. Nieuwe Weme, en prof. dr. M.A. van Hoepen RA en G.A. Cremers, in tegenwoordigheid van mr. A.J. van Wees, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 17 september 2014.