Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2014:2900

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
21-07-2014
Datum publicatie
30-01-2015
Zaaknummer
200.101.814/01 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Eerste en enige aanleg
Inhoudsindicatie

OK; enqueteprocedure; kostenverhoging onderzoek

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 2 350
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2012/62
JONDR 2012/840
ARO 2014/188
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

_______________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.101.814/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 21 juli 2014

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VULPES INVESTMENTS HOLDING B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

VERZOEKSTER,

advocaat: mr. D.J.F.F.M. Duynstee, kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

de besloten rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid

VOC DETACHERING B.V.,

gevestigd te ‘s-Gravenhage,

VERWEERSTER,

voorheen bijgestaan door: mr. F-N. Grooss en mr. N.J.M. Beelaerts van Blokland, kantoorhoudende te ‘s-Gravenhage,

e n t e g e n

1. de besloten rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid

[Belanghebbende 1],

gevestigd te ‘s-Gravenhage,

2. de besloten rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid

FBO MANAGEMENT B.V.

gevestigd te Ridderkerk,

3. de besloten rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid

[Belanghebbende 3],

gevestigd te Amsterdam,

4. de besloten rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid

[Belanghebbende 4],

gevestigd te Amsterdam

BELANGHEBBENDEN,

in persoon verschenen.

1 Het verloop van het geding

1.1

Verzoekster wordt hierna Vulpes genoemd, verweerster wordt aangeduid als VOC en de belanghebbenden worden [Belanghebbende 1], FBO Management, [Belanghebbende 3] en [Belanghebbende 4] genoemd.

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer in de eerste plaats naar haar beide beschikkingen van 19 april 2012 en de beschikking van 24 april 2014 in deze zaak.

1.3

Bij de eerste beschikking van 19 april 2012 heeft de Ondernemingskamer (kort samengevat):

 • -

  een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van VOC, over de periode vanaf 1 januari 2007 met vaststelling van het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten op € 35.000;

 • -

  mr. Y. Borrius (hierna aan te duiden als de onderzoeker), benoemd teneinde het onderzoek te verrichten.

Bij de tweede beschikking van die dag heeft de Ondernemingskamer bij wijze van onmiddellijke voorzieningen (kort samengevat):

 • -

  Vulpes, [Belanghebbende 1], FBO en [Belanghebbende 3], geschorst als bestuurders van VOC;

 • -

  een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon benoemd tot bestuurder van VOC en bepaald dat deze bestuurder zelfstandig bevoegd is om VOC Detachering B.V. te vertegenwoordigen;

 • -

  de door Vulpes, [Belanghebbende 1], FBO, [Belanghebbende 3] en [Belanghebbende 4] gehouden aandelen in het kapitaal van VOC, ten titel van beheer aan de nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken bestuurder overgedragen, met dien verstande dat ieder van de aandeelhouders een aandeel zal behouden.

Bij de beschikking van 24 april 2012 heeft de Ondernemingskamer mr. J.G. Molenaar aangewezen als bestuurder en beheerder van aandelen van VOC.

1.4

De onderzoeker heeft bij verzoekschrift, ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen op 8 juli 2014, de Ondernemingskamer verzocht:

 • -

  het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten, vast te stellen op € 50.000, de verschuldigde omzetbelasting daaronder niet begrepen,

 • -

  te bepalen dat deze kosten ten laste komen van VOC en dat zij op verzoek van de onderzoeker voor de betaling van het bedrag ten genoege van de onderzoeker op de door de onderzoeker te bepalen wijze zekerheid dient te verschaffen,

met veroordeling van de onderzoeker in de kosten van de procedure onder bepaling dat deze kosten ten laste van het verhoogde budget zullen worden gebracht.

1.5

Ter onderbouwing van haar verzoek heeft de onderzoeker - onder andere - gesteld dat [Belanghebbende 4] een gedeelte van de kosten van het onderzoek heeft betaald, op 20 februari 2013 het faillissement van VOC is uitgesproken en mr. M.J. Drop als curator is benoemd (hierna aan te duiden als de curator). De onderzoeker heeft verder naar voren gebracht dat de onderzoeker met de curator afspraken heeft gemaakt over de kosten van het onderzoek, inhoudende betaling van het openstaande bedrag vermeerderd met een bedrag van € 15.000 om het onderzoek te kunnen afronden.

1.6

Bij brief van 11 juli 2014 heeft de secretaris van de Ondernemingskamer partijen en de curator in de gelegenheid gesteld om voor vrijdag 18 juli te 16.00 uur op het verzoek van de onderzoeker te reageren.

1.7

Bij emailbericht van 14 juli 2014 heeft mr. Beerlaerts van Blokland de Ondernemingskamer bericht dat hij niet langer meer optreedt als advocaat van VOC. Mr. Grooss is op 23 mei 2013 geschrapt als advocaat.

1.8

Bij faxbericht van 16 juli 2014 gericht aan de Ondernemingskamer heeft mr. Bartels namens de curator laten weten dat de curator geen bezwaar heeft tegen het verzoek van de onderzoeker.

1.9

Bij brief van 16 juli 2014 heeft[A], namens [Belanghebbende 1], de Ondernemingskamer laten weten dat hij geen bezwaar heeft tegen het verzoek van de onderzoeker om de onderzoekskosten vast te stellen op € 50.000 exclusief BTW.

1.10

Bij faxbericht van 18 juli 2014 heeft mr. Duynstee de Ondernemingskamer bericht dat C.J. Vos – naar de Ondernemingskamer aanneemt: namens Vulpes – geen bezwaar heeft tegen het verzoek van de onderzoeker.

1.11

Van de andere partijen heeft de Ondernemingskamer niets vernomen.

2 De gronden van de beslissing

De Ondernemingskamer zal het verzoek van de onderzoeker toewijzen, nu daartegen van de zijde van partijen en de curator geen bezwaren zijn ontvangen en het verzoek de Ondernemingskamer niet onredelijk voorkomt.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

verhoogt het bedrag dat het bij beschikking van 19 april 2012 bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van VOC Detachering B.V., gevestigd te ‘s-Gravenhage, ten hoogste mag kosten tot € 50.000, de omzetbelasting daarin niet begrepen en bepaalt dat VOC Detachering B.V. jegens de onderzoeker aanvullende zekerheid dient te stellen voor de betaling van dit bedrag;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. P. Ingelse, voorzitter, mr. E.A.G. van der Ouderaa en mr. G.C. Makkink, raadsheren, en E.R. Bunt en prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA, raden, in tegenwoordigheid van mr. B.E. Meerdink-Schenau, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 21 juli 2014.