Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2014:1685

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
09-05-2014
Datum publicatie
15-05-2014
Zaaknummer
200.136.133/01 OK en 200. 136.133/02 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Herstel verschrijving op de voet van artikel 31 Rv

Wetsverwijzingen
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 31
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RO 2014/51
JONDR 2014/929
JONDR 2014/931
ARO 2014/122
JIN 2014/151 met annotatie van P. Haas
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummers : 200.136.133/01 OK en 200. 136.133/02 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 9 mei 2014

inzake:

1 [Verzoeker 1],

wonende te Amsterdam,

2. [Verzoeker 2],

wonende te Amsterdam,

VERZOEKERS in de zaak met zaaknummer 200.136.133/01 OK,

BELANGHEBBENDEN in de zaak met zaaknummer 200.136.133/02 OK,

advocaat: mr. J.A. Endtz, kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[Verweerster 1] ,

gevestigd te Amsterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TANA NETTING NETHERLANDS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

VERWEERSTERS in de zaak met zaaknummer 200.136.133/01 OK,

VERZOEKSTERS in de zaak met zaaknummer 200.136.133/02 OK,

advocaat: mr. J.A. Endtz, kantoorhoudende te Amsterdam,

e n t e g e n

[Belanghebbende 1] ,

wonende te Baarn,

BELANGHEBBENDE in de zaak met zaaknummer 200.136.133/01 OK,

VERWEERDER in de zaak met zaaknummer 200.136.133/02 OK,

advocaat: mr. Y. Borrius, kantoorhoudende te Amsterdam.

1. Het verloop van het geding

1.1 Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar de beschikkingen van 28 augustus 2012, 26 augustus 2013 en 1 mei 2014.

1.2 Bij e-mailbericht van 6 mei 2014 heeft mr. Endtz de Ondernemingskamer medegedeeld dat zijns inziens de beschikking van 1 mei 2014 een kennelijke verschrijving bevat.

1.3 Bij faxbericht van 6 mei 2014 heeft de secretaris van de Ondernemingskamer mrs. Endtz en Borrius bericht dat de Ondernemingskamer heeft geconstateerd dat in het dictum van de beschikking van 1 mei 2014 in beide zaken Tana Thailand Netherlands B.V. en Tana Thailand staat vermeld waar dat Tana Netting Netherlands B.V. had dienen te zijn en dat in het dictum van de zaak met zaaknummer 200.136.133/02 [Verweerster 1] staat vermeld waar dat [Verweerster 1] had moeten zijn en dat de Ondernemingskamer voornemens is om deze kennelijke verschrijvingen te herstellen en dat partijen in de gelegenheid worden gesteld zich hierover uit te laten. Van mrs. Endtz en Borrius is niet – binnen de door de secretaris van de Ondernemingskamer gestelde termijn – vernomen.

2. De gronden van de beslissing

2.1

De Ondernemingskamer heeft – mede naar aanleiding van voormeld e-mailbericht van mr. Endtz - geconstateerd dat in het dictum van de beschikking van 1 mei 2014 in beide zaken Tana Thailand Netherlands B.V. en Tana Thailand staat vermeld waar dat in beide gevallen Tana Netting Netherlands B.V. had dienen te zijn en dat in het dictum in de zaak met zaaknummer 200.136.133/02 [Verweerster 1] staat vermeld waar dat [Verweerster 1] had moeten zijn.

2.2

Bedoelde misslagen zijn aan te merken als kennelijke fouten in de zin van artikel 31 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering die zich lenen voor verbetering zoals in dat artikel bedoeld. De Ondernemingskamer zal die fouten daarom verbeteren en wel als volgt.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

verbetert haar in beide zaken op 1 mei 2014 gegeven beschikking aldus dat het dictum van die beschikking komt te luiden:

In de zaak met zaaknummer 200.136.133/01:

verstaat dat uit het verslag van het onderzoek in deze zaak blijkt van wanbeleid van [Verweerster 1] in de periode vanaf 5 september 2006 tot 25 juli 2012, en van Tana Netting Netherlands B.V. in de periode vanaf 26 juli 2010 tot 25 juli 2012, beide vennootschappen gevestigd te Amsterdam, een en ander als voren omschreven;

stelt vast dat [Belanghebbende 1]hiervoor verantwoordelijk is;

In de zaak met zaaknummer 200.136.133/02:

veroordeelt [Belanghebbende 1]tot betaling van een bedrag van € 45.000, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting, aan [Verweerster 1] en Tana Netting Netherlands B.V.;

in beide zaken:

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. P. Ingelse, mr. E.A.G. van der Ouderaa en mr. A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar, raadsheren, en drs. P.R. Baart en prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA, raden, in tegenwoordigheid van mr. H.H.J. Zevenhuijzen en mr. M.A. Sterk, griffiers, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 9 mei 2014.