Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2014:1401

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
22-04-2014
Datum publicatie
23-04-2014
Zaaknummer
200.129.074/01 NOT
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Geen (schijn van) partijdigheid van de notaris en de kandidaat-notaris bij de afwikkeling van nalatenschappen waarbij klager is betrokken.

Wetsverwijzingen
Wet op het notarisambt
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beslissing

___________________________________________________________________ _ _

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht

zaaknummer : 200.129.074/01 NOT

nummer eerste aanleg : 07.831/2013/28 (klacht 6)

beslissing van de notaris- en gerechtsdeurwaarderskamer van 22 april 2014

inzake

[klager]

met woonplaats te [woonplaats]

appellant,

tegen

1. [kandidaat-notaris]

kandidaat-notaris te [vestigingsplaats 1],

2.[notaris],

notaris te [vestigingsplaats 2],

geïntimeerden.

1 Geding in hoger beroep

1.1.

Van de zijde van appellant (hierna: klager) is bij een op 25 juni 2013 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift – met bijlage – tijdig hoger beroep ingesteld tegen de (aan deze beslissing gehechte) beslissing van de kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden (hierna: de kamer) van 19 juni 2013, waarbij de klacht van klager tegen de kandidaat-notaris ongegrond is verklaard.

1.2.

De notaris en de kandidaat-notaris hebben een verweerschrift, gedateerd 23 juli 2013, ingediend.

1.3.

De zaak is behandeld ter openbare terechtzitting van het hof van 3 april 2014. Klager, de notaris en de kandidaat-notaris zijn verschenen en hebben het woord gevoerd, klager aan de hand van een pleitnotitie.

2 Stukken van het geding

Het hof heeft kennis genomen van de inhoud van de door de kamer aan het hof toegezonden stukken van de eerste instantie en de hiervoor vermelde stukken.

3 Klacht

Klager heeft in zijn klacht van 16 februari 2013 de notaris en de kandidaat-notaris in hoofdzaak verweten dat uit een brief van de kandidaat-notaris van 14 september 2012 aan de rechtbank ’s-Hertogenbosch blijkt dat zij partijdig zijn, althans dat zij door die brief de schijn hebben gewekt partijdig te zijn, bij de afwikkeling van nalatenschappen waarbij klager is betrokken en verder dat zij dezelfde werkzaamheden dubbel hebben gedeclareerd.

4 Verweer

De notaris en de kandidaat-notaris hebben aangevoerd dat met de brief van 14 september 2012 – door de rechtbank daarom verzocht - feitelijke informatie is gegeven over de afwikkeling van de nalatenschappen en dat de in rekening gebrachte uren zijn gewerkt maar de omschrijving van de verrichte werkzaamheden in de declaratie op een onderdeel niet juist was, waarover later uitleg is gegeven.

5 Beoordeling

5.1.

Uit de klacht en het beroepschrift kan worden opgemaakt dat de klacht is gericht tegen zowel de notaris als de kandidaat-notaris. Beiden hebben in eerste aanleg en in hoger beroep verweer gevoerd. Het hof heeft daarom beiden aangemerkt als geïntimeerden in deze procedure.

5.2.

Het hof verwijst naar de overwegingen van de kamer. In hoger beroep is niets naar voren gebracht dat tot een ander oordeel moet leiden.

5.3.

Er is geen aanleiding voor nader onderzoek met betrekking tot de klacht en dus evenmin voor het horen van getuigen.

5.4.

De onderdelen waarmee klager zijn klacht in hoger beroep heeft aangevuld, moeten buiten behandeling blijven omdat het hof alleen de zaak, zoals die in eerste aanleg aan de orde is geweest, opnieuw in volle omvang beoordeelt.

5.5.

Hetgeen partijen verder nog naar voren hebben gebracht, kan onbesproken blijven omdat het niet kan leiden tot een andere beslissing.

6 Beslissing

Het hof bekrachtigt de bestreden beslissing.

Deze beslissing is gegeven door mrs. W.J.J. Los, A.M.A. Verscheure en A.A. van Berge en in het openbaar uitgesproken op dinsdag 22 april 2014 door de rolraadsheer.