Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ6840

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
10-04-2013
Datum publicatie
10-04-2013
Zaaknummer
parketnummer: 23-002775-10
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Geen substantiële bijdrage aan openlijke geweldpleging door filmen mishandeling/openlijke geweldpleging met mobiele telefoon en door daarbij agressieve of mogelijk agressie-bevorderende uitlatingen doen. Nergens blijkt uit dat op uitlatingen enige acht is geslagen door de plegers van de mishandeling/het openlijke geweld, als ze deze al hebben gehoord en nergens blijkt uit dat de daders hebben gemerkt dat er is gefilmd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

parketnummer: 23-002775-10

datum uitspraak: 10 april 2013

TEGENSPRAAK

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 16 juni 2010 in de strafzaak onder parketnummer 13-670050-10 tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

[adres] [woonplaats]

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 17 mei 2011, 31 mei 2011 en 27 maart 2013 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat

1 primair:

zij op of omstreeks 10 januari 2010 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, opzettelijk en met voorbedachten rade [slachtoffer 1] heeft mishandeld, bestaande die mishandeling uit het na kalm beraad en rustig overleg, althans opzettelijk die [slachtoffer 1] een of meermalen

- tegen het hoofd en/of tegen het lichaam slaan en/of stompen en/of

- tegen het hoofd en/of tegen het lichaam schoppen, terwijl die [slachtoffer 1] op de grond ligt en/of

- bij de nek (vast)pakken en/of (vast)houden en/of (vast)klemmen en/of

- met een houten balk, althans een (hard en/of zwaar) voorwerp, tegen het hoofd slaan, tengevolge waarvan die [slachtoffer 1] zwaar lichamelijk letsel heeft bekomen;

1 subsidiair:

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [persoon 1] en/of [medeverdachte 3] en/of [persoon 2] op of omstreeks 10 januari 2010 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, opzettelijk en met voorbedachten rade [slachtoffer 1] heeft/hebben mishandeld, bestaande die mishandeling uit het na kalm beraad en rustig overleg, althans opzettelijk die [slachtoffer 1] een of meermalen

- tegen het hoofd en/of tegen het lichaam slaan en/of stompen en/of

- tegen het hoofd en/of tegen het lichaam schoppen, terwijl die [slachtoffer 1] op de grond ligt en/of

- bij de nek (vast)pakken en/of (vast)houden en/of (vast)klemmen en/of

- met een houten balk, althans een (hard en/of zwaar) voorwerp, tegen het hoofd slaan, tengevolge waarvan die [slachtoffer 1] zwaar lichamelijk letsel heeft bekomen

tot en/of bij welk misdrijf verdachte op 10 januari 2010 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, opzettelijk gelegenheid en/of (een) middel(en) heeft verschaft door

- die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [persoon 1] en/of [medeverdachte 3] en/of [persoon 2] aan te moedigen met de woorden 'fittie, fittie' en/of 'we gaan die kerel in [adres] slaan', althans woorden van gelijke aard of strekking en/of

- (vervolgens) naar de woning van die [slachtoffer l] toe te gaan en/of

- voornoemd strafbaar feit te filmen en/of

- zich niet van het plegen van voornoemd feit te distantiëren, althans niet in te grijpen;

en/of

zij op of omstreeks 10 januari 2010 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, [adres], in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer 1], welk geweld bestond uit het een of meermalen

- slaan en/of stompen tegen het hoofd en/of tegen het lichaam van die [slachtoffer 1] en/of

- slaan en/of stompen en/of schoppen tegen het hoofd en/of tegen het lichaam van die [slachtoffer 1], terwijl die [slachtoffer 1] op de grond lag en/of

- bij de nek (vast)pakken en/of (vast)houden en/of (vast)klemmen van die [slachtoffer 1] en/of

- met een houten balk, althans een (hard en/of zwaar) voorwerp, tegen het hoofd slaan van die [slachtoffer 1];

2 primair:

zij op of omstreeks 10 januari 2010 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en met voorbedachten rade [slachtoffer 2] heeft mishandeld, bestaande die mishandeling uit het na kalm beraad en rustig overleg, althans opzettelijk een of meermalen tegen het hoofd en/of tegen het lichaam van die [slachtoffer 2] slaan en/of stompen, waardoor voornoemde [slachtoffer 2] letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

2 subsidiair:

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [persoon 1] en/of [medeverdachte 3] en/of [persoon 2] op of omstreeks 10 januari 2010 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, opzettelijk en met voorbedachten rade [slachtoffer 2] heeft/hebben mishandeld, bestaande die mishandeling uit het na kalm beraad en rustig overleg, althans opzettelijk een of meermalen tegen het hoofd en/of tegen het lichaam van die [slachtoffer 2] slaan en/of stompen, tengevolge waarvan die [slachtoffer 2] lichamelijk letsel heeft bekomen

tot en/of bij welk misdrijf verdachte op 10 januari 2010 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, opzettelijk gelegenheid en/of (een) middel(en) heeft verschaft door

- die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [persoon 1] en/of [medeverdachte 3] en/of [persoon 2] aan te moedigen met de woorden 'fittie, fittie' en/of 'we gaan die kerel in [adres] slaan', althans woorden van gelijke aard of strekking en/of

- (vervolgens) naar de woning van die [slachtoffer 1] toe te gaan en/of –

voornoemd strafbaar feit te filmen en/of

- zich niet van het plegen van voornoemd feit te distantiëren, althans niet in te grijpen;

en/of

hij op of omstreeks 10 januari 2010 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, [adres], in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer 2], welk geweld bestond uit het een of meermalen slaan en/of stompen tegen het hoofd en/of tegen het lichaam van die [slachtoffer 2].

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven, omdat het hof tot een andere beslissing komt ten aanzien van de bewezenverklaring dan de rechtbank.

Vordering van het openbaar ministerie

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte voor het onder 1, tweede cumulatief/alternatief

(openlijke geweldpleging tegen [slachtoffer 1]) en onder 2, tweede cumulatief/alternatief (openlijke geweldpleging tegen [slachtoffer 2]) ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden met een proeftijd van 2 jaar en een werkstraf van 120 uur subsidiair 60 dagen vervangende hechtenis met aftrek.

Vrijspraak

Het hof stelt vast dat uit geen enkel bewijsmiddel blijkt dat de verdachte geweldshandelingen heeft gepleegd. De verdachte heeft voorafgaand en tijdens de ten laste gelegde feiten met haar mobiele telefoon filmopnames gemaakt. Tijdens deze filmopnames heeft de verdachte ook verschillende uitlatingen gedaan die duidelijk hoorbaar zijn en die als agressief of agressie-bevorderend zouden kunnen worden geduid. Het hof is echter van oordeel dat er desondanks onvoldoende sprake is geweest van een substantiële bijdrage van de verdachte aan de (sfeer van) agressie waarvan sprake is geweest, noch tijdens het verjaardagsfeestje van [medeverdachte 1], noch tijdens de escalatie in de tuin van de woning van [persoon 3], [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2]. Nergens blijkt uit dat enige acht wordt geslagen door de overige verdachten op de uitlatingen van deze verdachte, zo zij deze al hebben gehoord. Er is voorts geen sprake geweest van een bewuste nauwe samenwerking tussen de verdachte en de medeverdachten. Het hof sluit ten slotte niet uit dat de medeverdachten tijdens het verjaardagsfeest en in de tuin van de woning van [persoon 3], [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] zich er niet eens van bewust waren dat de verdachte aan het filmen was.

Nu er geen sprake is geweest van enige reële bijdrage van de verdachte aan de ontstane sfeer en de daarin gepleegde agressie kan niet worden gesproken van medeplegen of medeplichtigheid aan de mishandeling met zwaar lichamelijk letsel ten gevolge van [slachtoffer 1] of aan de mishandeling van [slachtoffer 2] dan wel aan de openlijke geweldpleging tegen beide slachtoffers.

Naar het oordeel van het hof is dan ook niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte onder 1 en 2 is ten laste gelegd, zodat de verdachte van de gehele tenlastelegging moet worden vrijgesproken.

Beslag

Het hierna te noemen in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerp is bij gelegenheid van het onderzoek naar de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten aangetroffen. Het behoort aan verdachte toe. Gelet op de beelden die het in beslag genomen voorwerp thans bevat van de ten laste gelegde feiten zal het worden onttrokken aan het verkeer aangezien het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 1, eerste cumulatief/alternatief, primair en subsidiair en tweede cumulatief/alternatief en het onder 2, eerste cumulatief/alternatief, primair en subsidiair en tweede cumulatief/alternatief ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Beveelt de onttrekking aan het verkeer van het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten: Fotocamera (Geheugenkaart: 2 GB SD kaart) (3760052).

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. J.L. Bruinsma, mr. P. Greve en mr. T. Blom, in tegenwoordigheid van mr. J.J. Veldheer, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 10 april 2013.

Mr. T. Blom is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.