Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2013:BY9048

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
15-01-2013
Datum publicatie
21-01-2013
Zaaknummer
200.109.527/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Uitspraak Ondernemingskamer van 15 januari 2013; ACHILLES NETHERLANDS HOLDINGS B.V. / COMPUTERSHARE COMPANY NOMINEES LIMITED

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2013/31
JONDR 2013/224
OR-Updates.nl 2013-0038
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

ARREST in de zaak met nummer 200.109.527/01 OK van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ACHILLES NETHERLANDS HOLDINGS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

EISERES,

advocaten: mr. J. van der Beek en mr. M.W.A. Schimmel, beiden kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

de rechtspersoon naar Schots recht,

COMPUTERSHARE COMPANY NOMINEES LIMITED,

gevestigd te Edinburgh (Verenigd Koninkrijk),

GEDAAGDE,

advocaat: mr. E.M. Tjon-En-Fa, kantoorhoudende te Den Haag.

1. Het verloop van het geding

1.1 Eiseres (hierna Achilles te noemen) heeft bij exploot van 30 mei 2012 gedaagde (hierna Computershare te noemen) doen dagvaarden om te verschijnen ter terechtzitting van 10 juli 2012 van de Ondernemingskamer en gevorderd om bij arrest, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,

1) Computershare te veroordelen om de door haar gehouden aandelen in het geplaatste kapitaal van Brit Insurance Holdings B.V., gevestigd te Amsterdam (hierna Brit Insurance te noemen) op de voet van artikel 2:201a BW over te dragen aan Achilles;

2) de prijs van de over te dragen aandelen Brit Insurance vast te stellen per datum van het te wijzen arrest, althans een datum die zo dicht mogelijk daarbij gelegen is (hierna de peildatum te noemen);

3) primair de prijs van de over te dragen aandelen Brit Insurance vast te stellen op £ 10,70 per aandeel en tevens, voor het geval Achilles zou besluiten tot consignatie van deze prijs over te gaan, in het equivalent daarvan in euro’s op basis van de wisselkoers gepubliceerd in de op de peildatum verschijnende editie van Het Financieele Dagblad, althans, voorzover op de peildatum geen editie van Het Financieele Dagblad verschijnt, op basis van de wisselkoers gepubliceerd in de op de peildatum meest recente editie van Het Financieele Dagblad; subsidiair de prijs van de over te dragen aandelen Brit Insurance vast te stellen op een in goede justitie te bepalen bedrag;

4) te bepalen dat de prijs wordt verhoogd met de wettelijke rente vanaf de peildatum tot de datum van de overdracht of de datum van consignatie van de prijs met rente overeenkomstig artikel 2:201a lid 8 BW, en dat de contante waarde van eventuele uitkeringen op de over te dragen aandelen Brit Insurance die in de hiervoor bedoelde periode betaalbaar worden gesteld, op de dag van betaalbaarstelling strekt tot gedeeltelijke betaling van de prijs met rente;

5) Achilles te veroordelen de prijs met rente te betalen aan degenen aan wie de aandelen Brit Insurance toebehoren of zullen toebehoren, tegen levering van het onbezwaarde recht op de aandelen Brit Insurance;

6) omtrent de kosten van het geding een zodanige uitspraak te geven als de Ondernemingskamer meent dat behoort.

1.2 Achilles heeft ter gelegenheid van het introduceren van de zaak bij akte producties in het geding gebracht.

1.3 Computershare heeft zich bij memorie van antwoord gerefereerd aan het oordeel van de Ondernemingskamer.

1.4 Achilles heeft daarop bij akte nadere producties in het geding gebracht.

1.5 Computershare heeft vervolgens haar referte gehandhaafd.

1.6 Partijen hebben op 25 september 2012 arrest gevraagd.

1.7 Vervolgens heeft Achilles zich – met instemming van Computershare – nog nader op de rol uitgelaten. Computershare heeft afgezien van een reactie.

1.8 Partijen hebben op 18 december 2012 opnieuw arrest gevraagd.

2. De vaststaande feiten

2.1 Voor 23 november 2010 hield Achilles geen aandelen in Brit Insurance.

2.2 Achilles heeft bij biedingsbericht van 23 november 2010 een openbaar bod uitgebracht op alle aandelen en de voor de aandelen uitgegeven depository interests in het geplaatste kapitaal van Brit Insurance. De biedprijs bedroeg £ 10,45 per aandeel/depository interest, te vermeerderen met een contingent value payment van £ 0,25.

2.3 De oorspronkelijke aanmeldingstermijn ving aan op 23 november 2010 en liep af op 27 december 2010. De aanmeldingstermijn is vervolgens een aantal malen verlengd en verstreek uiteindelijk op 8 april 2011.

2.4 Achilles heeft op 9 maart 2011 het openbaar bod in zijn geheel onvoorwaardelijk verklaard. De definitieve biedprijs bedroeg £ 10,70 per aandeel/depository interest.

2.5 Onder het bod zijn 79.908.568 aandelen/depository interests aangemeld.

2.6 De aandelen en de depository interests in het geplaatste kapitaal van Brit Insurance werden verhandeld aan de London Stock Exchange. De notering is per 7 april 2011 beëindigd.

2.7 Op 21 april 2011 respectievelijk 17 mei 2011 zijn de 79.908.568 onder het openbaar bod aangemelde aandelen aan Achilles geleverd en zijn de daarmee corresponderende depository interests ingetrokken.

2.8 Brit Insurance is op 1 juli 2011 omgezet van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

2.9 Bij persbericht van 18 juni 2012 heeft Brit Insurance meegedeeld een overeenkomst te hebben gesloten betreffende de verkoop van haar dochtervennootschap Brit Insurance Limited aan RiverStone Group.

3. De gronden van de beslissing

3.1 Computershare, de enige andere aandeelhouder, heeft bij memorie van antwoord verklaard dat zij "na bestudering van de door eiseres overgelegde stukken heeft (...) besloten zich te refereren aan het oordeel van de Ondernemingskamer".

3.2 De gestelde feiten kunnen de primaire op artikel 2:201a BW gegronde vordering dragen. Ook de gevorderde prijs is behoorlijk toegelicht en gedocumenteerd. De Ondernemingskamer ziet geen aanleiding voor nader onderzoek. Zij zal de prijs daarom dienovereenkomstig vaststellen en de primaire vordering, die de Ondernemingskamer ook overigens niet ongegrond of onrechtmatig voorkomt, met inachtneming van het navolgende toewijzen.

3.2 Nu de vordering is gesteld in (de courante valuta van) Britse ponden, de voor de waardering bepalende factoren – waaronder de onder het bod geboden tegenprestatie – in Britse ponden luiden en de aandelen Brit Insurance tot voor kort waren genoteerd aan de London Stock Exchange, zal de Ondernemingskamer de prijs in Britse ponden vaststellen en wel per heden op £ 10,70 per aandeel. Het ligt niet op de weg van de Ondernemingskamer om te oordelen onder welke voorwaarden – zoals de valuta van het te consigneren bedrag – consignatie plaats moet vinden. Zij zal derhalve het verzoek van Achilles op dat punt afwijzen.

3.3 Nu Computershare geen verweer heeft gevoerd, dient een kostenveroordeling achterwege te blijven.

4. De beslissing

De Ondernemingskamer:

veroordeelt Computershare Company Nominees Limited, gevestigd te Edinburgh (Verenigd Koninkrijk), het onbezwaarde recht op de door haar gehouden aandelen in het geplaatste kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brit Insurance Holdings B.V., gevestigd te Amsterdam, aan Achilles Netherlands Holdings B.V., gevestigd te Amsterdam, over te dragen;

stelt de prijs van de over te dragen aandelen vast op £ 10,70 per aandeel, en wel per heden;

bepaalt dat die prijs, zolang en voor zover deze niet is betaald, wordt verhoogd met de wettelijke rente vanaf heden tot de overdracht of de dag van consignatie van de prijs met rente overeenkomstig artikel 2:201a BW;

bepaalt dat uitkeringen, in laatstbedoeld tijdvak op de aandelen betaalbaar gesteld, tot gedeeltelijke betaling van de prijs op de dag van betaalbaarstelling strekken;

veroordeelt Achilles Netherlands Holdings B.V. de vastgestelde prijs, met rente zoals vermeld, te betalen aan degenen aan wie de aandelen toebehoren of zullen toebehoren tegen levering van het onbezwaarde recht op de aandelen;

wijst het meer of anders gevorderde af;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mr. P. Ingelse, voorzitter, mr. E.F. Faase en mr. A.C. Faber, raadsheren, en prof. dr. mr. F. van der Wel RA en H. de Munnik, raden, in tegenwoordigheid van mr. T. Salemink, griffier, en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 15 januari 2013.