Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2013:4417

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
08-10-2013
Datum publicatie
05-12-2013
Zaaknummer
200.118.812/01
Formele relaties
Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHAMS:2013:4416
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Tussenbeschikking, eindafrekening van de verhuurexploitatie van de gezamenlijke onroerende zaak, afwikkeling huwelijkse voorwaarden, deskundigenonderzoek.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF AMSTERDAM

Afdeling civiel recht en belastingrecht

Team III (familie- en jeugdrecht)

Uitspraak: 8 oktober 2013

Zaaknummer: 200.118.812/01

Zaaknummer eerste aanleg: 441427 FA RK 09-8196

in de zaak in hoger beroep van:

[…],

wonende te […],

appellante in principaal hoger beroep,

geïntimeerde in incidenteel hoger beroep,

advocaat: mr. J.M. Spronk te Utrecht,

tegen

[…],

wonende te[…],

geïntimeerde in principaal hoger beroep,

appellant in incidenteel hoger beroep,

advocaat: mr. P. Tijsterman te Uithoorn.

1 Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

1.1.

Partijen worden hierna respectievelijk de vrouw en de man genoemd.

1.2.

Verwezen wordt naar de beschikking van dit hof van 16 juli 2013.

1.3.

De man heeft een op 2 augustus 2013 ingekomen brief, met producties, aan het hof gezonden, de vrouw een op 5 augustus 2013 ingekomen brief.

1.4.

Vervolgens is uitspraak bepaald op heden.

2 De verdere beoordeling

In principaal en incidenteel hoger beroep

2.1.

Partijen hebben eenparig Mantel Makelaars aangewezen als deskundige voor de waardering van de gemeenschappelijke onroerende zaken. Het hof zal deze deskundige benoemen ter beantwoording van de hierna onder 3.A omschreven vragen 1 en 2.

2.2.

Voor de beantwoording van de hierna onder 3.B omschreven vragen zal het hof A.H. Otten R.A. te Weesp tot deskundige benoemen. Vooralsnog wordt benoeming van een afzonderlijke deskundige voor de waardering van de koetsenvoorraad niet noodzakelijk geacht. De man kan zijn opmerkingen en de bijbehorende producties aangaande het tijdstip van realisatie van de vrachtwagenloods en van de werkplaats bij deze deskundige indienen.

3 Beslissing

Het hof:

In principaal en incidenteel hoger beroep

beveelt een onderzoek door een deskundige ter beantwoording van de volgende vragen:

1. Wat was de waarde op 1 januari 2010 bij onderhandse verkoop vrij van huur en gebruik van de kadastrale percelen gemeente […] sectie D nummers [1] respectievelijk [2], plaatselijk bekend als [a] respectievelijk [b] te [plaatsnaam] en de zich daarop op die datum bevindende opstallen?

2. Heeft u overigens nog opmerkingen die voor de beoordeling van deze zaak van belang kunnen zijn?

benoemt tot deskundige om dit onderzoek te verrichten:

Mantel Makelaars, Stommeerweg 1, 1431 ES Aalsmeer.

bepaalt dat de deskundige Mantel Makelaars een voorschot toekomt van € 2.400,- incl. btw;

beveelt een onderzoek door een deskundige ter beantwoording van de volgende vragen:

  1. Hoe luidt de (eind)afrekening van de verhuurexploitatie van de loodsen [b] te [plaatsnaam] over de periode van 1 januari 2010 tot heden?

  2. Welke bedragen dienen op grond van deze afrekening tussen partijen te worden verrekend in verband met privéopnamen, kasgelden en ontvangen borgsommen over deze periode?

  3. Wat is het totaal bedrag van de in de boekjaren 1995 tot en met 2009 in [de onderneming] jaarlijks behaalde positieve resultaten na belastingen?

  4. Wat was de waarde in het economische verkeer van [de onderneming] (zonder de grond met paardenstallen en koetsenschuur) op 15 maart 1995 en wat was deze waarde op 31 december 2009 (zonder de grond met paardenstallen en koetsenschuur, maar met de werkplaats/vrachtwagenloods)?

  5. Heeft u overigens nog opmerkingen die voor de beoordeling van deze zaak van belang kunnen zijn?

benoemt tot deskundige om dit onderzoek te verrichten:

A.H. Otten R.A., p/a Ahora B.V., Utrechtseweg 52, 1381 GR Weesp (tel. 0294-457 683);

bepaalt dat de deskundige A.H. Otten R.A. een voorschot toekomt van € 11.000,- incl. btw;

C.

bepaalt dat de griffier een afschrift van dit arrest aan ieder van de deskundigen zal toezenden;

bepaalt dat beide partijen vóór 1 november 2013 kopieën van de overige gedingstukken aan ieder van de deskundigen zullen doen toekomen, alsmede, na een verzoek daartoe van de deskundigen, de andere door dezen noodzakelijk geachte stukken, voor zover mogelijk;

wijst de deskundigen op het bepaalde in artikel 198 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, met name op de verplichting om bij het onderzoek partijen in de gelegenheid te stellen opmerkingen te maken en verzoeken te doen en om in het schriftelijk bericht te doen blijken dat aan dit voorschrift is voldaan, onder vermelding van de inhoud van de opmerkingen en/of verzoeken;

bepaalt dat de deskundigen ieder het onderzoek overigens zelfstandig – in de zin van artikel 198 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, dat wil zeggen niet onder leiding van het hof – zal verrichten;

bepaalt dat ieder van partijen vóór 1 november 2013 als voorschot op de kosten van de beide deskundigen een bedrag van € 6.700,- ter griffie van het hof zal deponeren door overmaking op rekeningnummer 56.99.90.505 van de Royal Bank of Scotland, ten name van Ministerie van Justitie MvJ ontvangsten gerechtshof, onder vermelding van ‘code 80 51 H, voorschot deskundige, zaak [namen partijen], zaaknummer 200.118.812/01;

bepaalt dat de griffier onmiddellijk na betaling van de desbetreffende voorschotten de deskundigen hiervan in kennis zal stellen en dat de deskundigen pas dan met het onderzoek behoeven te beginnen;

bepaalt dat de deskundigen ieder een schriftelijk, ondertekend bericht zullen inleveren ter griffie van het hof vóór 1 februari 2014;

bepaalt dat de deskundigen tegelijk met dit bericht ieder hun declaratie ter griffie zullen indienen onder vermelding van zaaknummer 200.118.812/01;

houdt de zaak pro forma aan tot zondag 2 februari 2014.

Deze beschikking is gegeven door mrs. W.J. van den Bergh, A.R. Sturhoofd en A.V.T. de Bie in tegenwoordigheid van mr. B.J. Voerman als griffier, en in het openbaar uitgesproken op 8 oktober 2013.