Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2013:3433

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
14-10-2013
Datum publicatie
23-12-2013
Zaaknummer
200.113.341/01 OK
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Beschikking Ondernemingskamer d.d. 14 oktober 2013; ANCHOR TRUSTEES INTERNATIONAL LTD. / M.S. WEXLER C.S.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2013/158
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.113.341/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 14 oktober 2013

inzake

de rechtspersoon naar buitenlands recht

ANCHOR TRUSTEES INTERNATIONAL LTD.,

gevestigd te Auckland, Nieuw Zeeland,

in hoedanigheid van trustee van THE CORAX TRUST,

VERZOEKER,

advocaat: mr. J.F.A. de Voldere, kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

de naamloze vennootschap

AURAGENIX N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

VERWEERSTER,

advocaat: mr. G.W. van Bolhuis, kantoorhoudende te Amsterdam,

e n t e g e n

1 M.S. WEXLER,

wonende te Ottawa, Canada,

2 P.C. KUSMIERZ,

wonende te Coon Rapids, Minnesota, Verenigde Staten,

3 G.T. MULA,

wonende te Chorleywood, Verenigd Koninkrijk,

BELANGHEBBENDEN,

advocaat: mr. G.W. van Bolhuis, kantoorhoudende te Amsterdam.

1 Het verloop van het geding

1.1

Partijen worden hierna wederom als volgt aangeduid:

verzoeker als Corax;

verweerster als Auragenix;

de verschenen belanghebbenden gezamenlijk als Wexler c.s.

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen van 4 februari 2013, 5 februari 2013, 11 februari 2013, 21 maart 2013, 14 juni 2013 en 17 juni 2013 in deze zaak.

1.3

Bij de beschikking van 4 februari 2013 heeft de Ondernemingskamer – voor zover thans van belang – een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Auragenix over de periode vanaf 1 augustus 2010, een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon benoemd teneinde het onderzoek te verrichten, alsmede bij wijze van onmiddellijke voorzieningen en vooralsnog voor de duur van het geding Wexler c.s. geschorst als bestuurders van Auragenix, een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon benoemd tot bestuurder van Auragenix, en bepaald dat alle aandelen, met uitzondering van één aandeel per aandeelhouder, in het kapitaal van Auragenix ten titel van beheer zijn overgedragen aan een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon.

1.4

Bij de beschikking van 5 februari 2013 heeft de Ondernemingskamer mr. E.L. Zetteler (hierna Zetteler te noemen) als onderzoeker en drs. J.H. Holsboer (hierna Holsboer te noemen) als bestuurder aangewezen als bedoeld in de beschikking van 4 februari 2013. Bij de beschikking van 11 februari 2013 heeft de Ondernemingskamer drs. R.J. Meuter (hierna Meuter te noemen) aangewezen als beheerder van aandelen. Bij beschikking van 21 maart 2013 heeft de Ondernemingskamer Holsboer – op zijn eigen verzoek – ontheven uit de functie van bestuurder en H.H. Kloos RBA (hierna Kloos te noemen) aangewezen als bestuurder van Auragenix.

1.5

Bij e-mail van 6 september 2013 heeft Meuter de Ondernemingskamer verzocht hem te ontheffen uit zijn functie van beheerder van aandelen.

1.6

Bij faxbericht van 9 september 2013 heeft de secretaris van de Ondernemingskamer partijen in de gelegenheid gesteld zich uiterlijk op 16 september 2013 uit te laten over het verzoek van Meuter.

1.7

Mr. De Groot, kantoorgenoot van mr. De Voldere, heeft bij brief van 16 september 2013 verzocht de getroffen onmiddellijke voorziening betreffende de in beheer overgedragen aandelen te wijzigen in de zin dat de aandelen van Corax niet in beheer worden overgedragen dan wel dat Corax evenzoveel onbeheerde aandelen zal behouden als er overige aandeelhouders zijn. Voorts heeft mr. De Groot namens Corax verzocht Wexler c.s. (hoofdelijk) te veroordelen in de kosten van het beheer van de aandelen, het ontheffingsverzoek van Meuter af te wijzen dan wel aan te houden met vergunning van een betalingstermijn aan Wexler c.s.

2 De gronden van de beslissing

2.1

In deze procedure heeft Meuter, de bij beschikking van de Ondernemingskamer van 11 februari 2013 aangewezen beheerder van aandelen in Auragenix, verzocht hem uit voornoemde functie te ontheffen. De reden die Meuter hiervoor heeft aangedragen is dat hij geen voorschot heeft ontvangen en ook geen contact met partijen krijgt om over het voorschot te spreken.

2.2

Corax heeft betwist dat zij geen contact heeft gehad met Meuter over het voorschot. Wat daar verder van zij, vaststaat dat Meuter geen voorschot heeft ontvangen. Dit is niet door Corax betwist en zij heeft in haar brief ook geen toezegging gedaan ter zake van betaling van het voorschot.

2.3

Nu aan Meuter geen voorschot is verstrekt en er ook geen uitzicht bestaat dat dit voorschot op korte termijn zal worden verstrekt, zal de Ondernemingskamer het verzoek tot ontheffing van Meuter uit zijn functie als beheerder toewijzen. Voorts zal de Ondernemingskamer Kloos, die thans bestuurder is van Auragenix, als beheerder aanwijzen.

2.4

De Ondernemingskamer acht voorts geen gronden aanwezig voor de door Corax verzochte aanvulling van de getroffen onmiddellijke voorziening en veroordeling van Wexler c.s. tot betaling van de kosten van beheer. Deze verzoeken zullen worden afgewezen.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

ontheft drs. R.J. Meuter uit de functie van beheerder van aandelen in Auragenix N.V., gevestigd te Amsterdam, als bedoeld in de beschikking van 4 februari 2013, en wel met ingang van heden;

wijst aan als beheerder van aandelen in Auragenix N.V. zoals bedoeld in de beschikking van 4 februari 2013: H.H. Kloos RBA te Maartensdijk;

wijst af hetgeen meer of anders is verzocht;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. P. Ingelse, voorzitter, mr. G.C. Makkink en mr. M.P. Nieuwe Weme, raadsheren, en E.R. Bunt en drs. P.R. Baart, raden, in tegenwoordigheid van mr. H.H.J. Zevenhuijzen, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 14 oktober 2013.