Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2013:3425

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
04-10-2013
Datum publicatie
21-10-2013
Zaaknummer
23-003389-12
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Belaging/art 285b Sr. De inleidende dagvaarding is nietig voor zover het slachtoffer geen natuurlijke persoon is. Het openbaar ministerie is niet- ontvankelijk voor zover geen klacht is gedaan (zowel tav de periode als tav personen).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJFS 2014/20
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

parketnummer: 23-003389-12

datum uitspraak: 4 oktober 2013

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Alkmaar van 3 augustus 2012 in de gevoegde strafzaken onder de parketnummers 14-240990-11 (hierna: A) en 14-176986-11 (hierna: B) tegen

[verdachte]

geboren te[geboorteplaats en -datum],

adres: [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van

20 september 2013, en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte naar voren is gebracht.

Tenlasteleggingen

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

A. hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 26 maart 2011 tot en met 11 juli 2011 te[adres], in elk geval in Nederland, wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van Parochie [x] en/of [aangever 1] (zijnde pastoor bij de Parochie [x]) en/of een of meerdere parochieleden van de Parochie [x], in elk geval van (een) ander(en), met het oogmerk voornoemde parochie en/of [aangever 1] en/of parochieleden, in elk geval die ander(en) te dwingen iets te doen, niet te doen, te dulden en/of vrees aan te jagen, immers is/heeft hij, verdachte, meermalen, althans eenmaal,

- naar voornoemde parochie en/of [aangever 1] en/of (het algemene nummer en/of e-mailadres van de) parochie gebeld en/of (beledigende teksten) gemaild (met onder andere de teksten: "De hele dag naar god. Godverdomme het hele weekend verkankerd door die klokkeherrie en vandaag weer. Ga naar Rome kan je daar in'n potje stront gaan zitten roeren") en/of

- naar voornoemde parochie en/of [aangever 1] en/of (het algemene nummer van de) parochie (beledigende) sms-berichten gestuurd (met onder andere de teksten "Smerige kotsherrie" en/of "Smerige leugen en nog herrie maken ook godverdomme" en/of "Leer in stilte liegen leugenaar" en/of "Kots, kots, kots dat hele kutgeloof") en/of

- die [aangever 1] in het openbaar beledigd (door hem de woorden: "pedo" en/of "homo" toe te voegen), althans (telkens) woorden van gelijke aard en/of strekking;

B. hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 3 juli 2010 tot en met 25 februari 2011 te[adres], in elk geval in Nederland, wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van Parochie [x] en/of [aangever 1] (zijnde pastoor bij de Parochie [x]) en/of een of meerdere parochieleden van de Parochie [x], in elk geval van (een) ander(en), met het oogmerk voornoemde parochie en/of [aangever 1] en/of parochieleden, in elk geval die ander(en) te dwingen iets te doen, niet te doen, te dulden en/of vrees aan te jagen, immers is/heeft hij, verdachte, meermalen, althans eenmaal, naar voornoemde parochie en/of [aangever 1] en/of (het algemene nummer en/of e-mailadres van de) parochie gebeld en/of (beledigende teksten) gemaild

(met onder andere de teksten:

- " Opgegroeid in een kuttoliek milieu heb ik er alle belang bij op geen enkele wijze te worden geassocieerd met die leugenachtige oplichtersbeweging van jullie" en/of

- " Hou de ondermijnende gedachte-kanker van de erfzonde vast in je eigen zieke geloofgeest." en/of

- " Eveneens heb ik verschillende keren gevraagd mij uit te schrijven bij die homofiele dievenbende die jullie uiteindelijk zijn" en/of

- " Zolang jullie mij met geluid overlast lastig vallen zal ik het evenredig en zo mogelijk hinderlijker retourneren. Daar heb ik zo mijn redenen voor. Smerige huichelaars Leugenaars." en/of

- " En, mocht u overwegen smaad iets justitieels te ondernemen? Make My Day !!!" en/of

- " Zolang er bij begrafenissen onnodige hemeltergende goddeloze teringherrie wordt gemaakt mogen jullie ervan uitgaan dat ik die ergernis met mijn persoonlijke ergernis zal beantwoorden. Dit net zolang tot de tot nu toe ondervonden geluidshinder binnen een aanvaardbaar niveau is terug gebracht" en/of - "En de omgeving maar verzieken met dat gore miezerige kanker geloof van jullie. Zak gewoon in de stront, waar je thuis hoort. Kanker op met die kutklok steek 'm in je Kutholieke hol" en/of

- " Ik heb meneer[hulpverlener]gezegd dat ik dan buiten de wet zal opereren om de goddeloze door jullie veroorzaakte geluidsoverlast te bestrijden"),

althans (telkens) woorden van gelijke aard en/of strekking.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven, omdat het hof tot andere beslissingen komt dan de rechtbank.

Partiële nietigheid van de inleidende dagvaarding

De beide hiervoor geciteerde tenlasteleggingen zijn onbegrijpelijk voor zover daarin aan de verdachte is ten laste gelegd dat hij ‘wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van Parochie [x]’. Omdat een parochie geen natuurlijke persoon is, kan deze immers niet in een persoonlijke levenssfeer worden aangetast. In zoverre dient de inleidende dagvaarding nietig te worden verklaard.

De ontvankelijkheid van het openbaar ministerie

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan belaging.

Vervolging van dit feit vindt niet plaats dan op klacht van degene tegen wie dit misdrijf is begaan.

Omdat bij het onderzoek ter terechtzitting -voor zover thans nog aan de orde- slechts is gebleken van klachten van[aangever 1] ten aanzien van de perioden van 3 juli 2010 tot en met 25 februari 2011 (zaak B) en van 26 maart 2011 tot en met 13 juni 2011 (zaak A) zal het hof het openbaar ministerie daarom niet-ontvankelijk verklaren in de vervolging van de verdachte voor zover de tenlastelegging ziet op de periode van 14 juni 2011 tot en met 11 juli 2011 (zaak A) en voor zover de tenlastelegging ziet op belaging van andere (natuurlijke) personen dan [aangever 1] (zaken A en B).

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het in de zaak met parketnummer 14-240990-11 (zaak A) en in de zaak met parketnummer 14-176986-11 (zaak B) ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

A. hij in de periode van 26 maart 2011 tot 14 juni 2011 te[adres], wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van [aangever 1] (zijnde pastoor bij de Parochie [x]), met het oogmerk voornoemde [aangever 1] te dwingen iets niet te doen, te dulden of vrees aan te jagen, immers heeft hij, verdachte, meermalen, voornoemde [aangever 1] gebeld en beledigende teksten gemaild met onder andere de teksten: "De hele dag naar god. Godverdomme het hele weekend verkankerd door die klokkeherrie en vandaag weer. Ga naar Rome kan je daar in'n potje stront gaan zitten roeren" en/of

- naar voornoemde [aangever 1] beledigende sms-berichten gestuurd., onder andere de teksten "Smerige kotsherrie" en "Smerige leugen en nog herrie maken ook godverdomme" en "Leer in stilte liegen leugenaar" en "Kots, kots, kots dat hele kutgeloof") en

- die [aangever 1] in het openbaar beledigd door hem de woorden: "pedo" en "homo" toe te voegen;

B. hij in de periode van 3 juli 2010 tot en met 25 februari 2011 te[adres], wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer [aangever 1] (zijnde pastoor bij de Parochie [x]), met het oogmerk voornoemde [aangever 1] te dwingen iets niet te doen, te dulden of vrees aan te jagen, immers heeft hij, verdachte, meermalen voornoemde [aangever 1] gebeld en beledigende teksten gemaild, onder andere de teksten:

- " Opgegroeid in een kuttoliek milieu heb ik er alle belang bij op geen enkele wijze te worden geassocieerd met die leugenachtige oplichtersbeweging van jullie" en

- " Hou de ondermijnende gedachte-kanker van de erfzonde vast in je eigen zieke geloofgeest." en

- " Eveneens heb ik verschillende keren gevraagd mij uit te schrijven bij die homofiele dievenbende die jullie uiteindelijk zijn" en

- " Zolang jullie mij met geluid overlast lastig vallen zal ik het evenredig en zo mogelijk hinderlijker retourneren. Daar heb ik zo mijn redenen voor. Smerige huichelaars Leugenaars." en

- " En, mocht u overwegen smaad iets justitieels te ondernemen? Make My Day !!!" en

- " Zolang er bij begrafenissen onnodige hemeltergende goddeloze teringherrie wordt gemaakt mogen jullie ervan uitgaan dat ik die ergernis met mijn persoonlijke ergernis zal beantwoorden. Dit net zolang tot de tot nu toe ondervonden geluidshinder binnen een aanvaardbaar niveau is terug gebracht" en

- " En de omgeving maar verzieken met dat gore miezerige kanker geloof van jullie. Zak gewoon in de stront, waar je thuis hoort. Kanker op met die kutklok steek 'm in je Kutholieke hol" en

- " Ik heb meneer[hulpverlener]gezegd dat ik dan buiten de wet zal opereren om de goddeloze door jullie veroorzaakte geluidsoverlast te bestrijden".

Hetgeen in de zaken A en B meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

De politierechter heeft overwogen dat de tenlastegelegde belaging van de rechtspersoon Parochie St.Jan de Doper geen strafbaar feit oplevert. Het hof verwijst naar hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van de partiele nietigheid van de dagvaarding en concludeert dat strafbaarheid van de belaging van de Parochie niet meer aan de orde is.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het in de zaken A en B bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het in de zaken A en B bewezen verklaarde levert op, telkens:

- belaging.

Strafbaarheid van de verdachte

De redenen die de verdachte heeft aangevoerd als verklaring voor zijn gedrag, vormen daarvoor geen rechtvaardiging. Ook overigens is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte ten aanzien van het in de zaken A en B bewezen verklaarde uitsluit, zodat de verdachte strafbaar is.

Oplegging van straf

De politierechter in de rechtbank Alkmaar heeft de verdachte ontslagen van alle rechtsvervolging voor zover de tenlasteleggingen zien op belaging van de Parochie [x] en de verdachte voor het onder A en B bewezenverklaarde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van drie maanden, voorwaardelijk, met een proeftijd voor de duur van twee jaren en met als bijzondere voorwaarden verplicht reclasseringscontact en een contactverbod met de Parochie [x] en/of [aangever 1], alsmede tot een werkstraf voor de duur van hondertachtig uren, subsidiair negentig dagen hechtenis.

Tegen voormeld vonnis is door de verdachte hoger beroep ingesteld.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte zal worden vrijgesproken van het in de zaken A en B ten laste gelegde.

Het hof heeft in hoger beroep de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gelet op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte.

Het hof heeft daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen. De verdachte heeft gedurende een lange periode de pastoor van de Parochie [x] bestookt met e-mails en sms- en telefoonberichten. Deze berichten bevatten naast klachten over geluidsoverlast talloze beledigingen en scheldpartijen gericht tegen de pastoor en zijn religie. De verdachte heeft daarmee veel ergernis, overlast en hinder veroorzaakt en een ernstige inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van deze pastoor.

Blijkens een de verdachte betreffend Uittreksel Justitiële Documentatie van 11 september 2013 is de verdachte eerder, zij het lang geleden, onherroepelijk veroordeeld.

Het hof acht, alles afwegende, evenals de politierechter een werkstraf voor de duur van honderdtachtig uren passend en geboden. Het hof zal bepalen dat deze straf voorwaardelijk niet ten uitvoer wordt gelegd. Het hof ziet geen reden om naast de algemene voorwaarden ook bijzondere voorwaarden op te leggen. De verdachte heeft op de terechtzitting in hoger beroep verklaard dat[aangever 1] als pastoor van de Parochie zal vertrekken per 1 oktober a.s. en dat hij graag in gesprek zal komen met diens opvolger. Het hof vertrouwt erop dat de verdachte zich zal inspannen om zich beter te verstaan met de opvolger van [aangever 1]. Bovendien zal de verdachte zich ook door deze veroordeling dienen te onthouden van soortgelijk beledigend gedrag tegenover de pastoor en de Parochie, reeds omdat hij daarmee de algemene voorwaarden die zijn verbonden aan het niet ten uitvoer leggen van de straf zou overtreden.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 57 en 285b van het Wetboek van Strafrecht. Deze wettelijke voorschriften worden toegepast zoals geldend ten tijde van het bewezen verklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen en doet in zoverre opnieuw recht:

Verklaart zowel de dagvaarding in zaak A als in zaak B nietig voor zover daarin (telkens) is vermeld dat de verdachte 'inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van (de) Parochie [x]'.

Verklaart het openbaar ministerie niet-ontvankelijk in de vervolging van de verdachte ten aanzien van de in zaak A ten laste gelegde periode van 14 juni 2011 tot en met 11 juli 2011 en voor zover de.tenlaste-legging van zaak A en van zaak B ziet op belaging van andere (natuurlijke) personen dan [aangever 1].

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het in de zaak A en in de zaak B ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het in de zaak A en in de zaak B bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een taakstraf bestaande uit een werkstraf voor de duur van 180 (honderdtachtig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 90 (negentig) dagen hechtenis.

Bepaalt dat de taakstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van de proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. P.C. Römer, mr. J.H.C. van Ginhoven en mr. I.M.H. van Asperen de Boer-Delescen, in tegenwoordigheid van mr. M.A.T. van Willigen, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 4 oktober 2013.