Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2013:3091

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
24-09-2013
Datum publicatie
28-10-2014
Zaaknummer
200.099.671-01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Vervolg tussenarrest van 18 juni 2013

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2013/296
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

arrest

___________________________________________________________________ _ _

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel en belastingrecht, team I

zaaknummer : 200.099.671/01

zaak/rolnummer rechtbank Alkmaar : 127772 / HA ZA 11-232

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 24 september 2013

inzake

[appellant],

wonende te [plaats],

APPELLANT,

advocaat: mr. M.H.J. Miltenburg te Leeuwarden,

tegen:

de naamloze vennootschap

NATIONAL ACADEMIC VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V.,

gevestigd te Dordrecht,

GEÏNTIMEERDE,

advocaat: mr. A.F. Ammerlaan te Dordrecht.

1 Het geding in hoger beroep

1.1.

Partijen worden hierna wederom [appellant]en National Academic genoemd.

1.2.

Voor het verloop van het geding in hoger beroep verwijst het hof naar het in deze zaak tussen partijen gewezen tussenarrest van 18 juni 2013 en de daarin vermelde stukken.

1.3.

Na dit tussenarrest heeft National Academic een akte genomen.

1.4.

Vervolgens is wederom arrest gevraagd.

2 Verdere beoordeling

2.1.

Bij genoemd tussenarrest heeft het hof de zaak naar de rol verwezen om National Academic in de gelegenheid te stellen alsnog op de door [appellant]overgelegde brief van BCA Autoveiling te reageren. Dit heeft National Academic bij akte gedaan. National Academic voert aan dat [appellant]met deze brief geen bewijs levert omtrent de werkelijke dagwaarde van de auto (met inachtneming van de door het hof vastgestelde feiten en omstandigheden) en dat de in de brief genoemde prijzen geen dagwaarden (handelswaarden) betreffen, maar algemene taxatiewaarden met het oog op een veiling. De opmerkingen van BCA over de gepretendeerde waardevermindering van een van diefstal afkomstige auto doen volgens National Academic niet ter zake. Het hof oordeelt als volgt.

2.2.

Diemex Expertise is bij haar taxatie uitgegaan van de dagwaarde zoals deze in het bij de inleidende dagvaarding overgelegde rapport van CED Bergweg B.V. van 18 december 2008 was vastgesteld (€ 13.125,-) en heeft daarop een bedrag ter zake van de waardevermindering in twee maanden en de kosten van het ongedaan maken van het omkatten (volgens haar € 700,-) in aftrek gebracht. Zij heeft echter niet nader toegelicht waar zij deze bedragen op baseert. BCA Autoveiling schrijft dat zij haar taxaties heeft gebaseerd op meer dan 22 jaar ervaring in het veilen en taxeren van auto’s en dat zij voor verschillende verzekeringsmaatschappijen auto’s verkoopt die afkomstig zijn van diefstal. Niet geheel duidelijk is echter of de door BCA Autoveiling getaxeerde waarden betrekking hebben op de veilingwaarde of de onderhandse verkoopwaarde. Het hof zal op basis van de thans voorhanden zijnde stukken de in aanmerking te nemen waarde van de auto schattenderwijs vaststellen op € 9.000,-, verminderd met € 1.000,- in verband met de omgekatte staat, derhalve op € 8.000,-.

2.3.

Slotsom van het vorenstaande en van hetgeen reeds eerder is beslist, is dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat [appellant]zal worden veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 8.000,-, met wettelijke rente over dit bedrag vanaf 15 juli 2010. National Academic zal worden veroordeeld tot terugbetaling van hetgeen [appellant]op basis van het vonnis in eerste aanleg meer heeft betaald dan het thans toegewezen bedrag. Met betrekking tot de derde grief van [appellant]is in het tussenarrest al geoordeeld dat de gevorderde buitengerechtelijke kosten niet voor toewijzing in aanmerking komen. Ook de kosten van de taxatie – waarmee National Academic haar vordering heeft vermeerderd - zullen niet worden toegewezen, gelet op hetgeen hiervoor met betrekking tot de vaststelling van het schadebedrag is overwogen. [appellant]blijft de overwegend in het ongelijk gestelde partij. Hij zal worden veroordeeld in de proceskosten in eerste aanleg en in hoger beroep.

4 Beslissing

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep en, opnieuw rechtdoende,

veroordeelt [appellant]om aan National Academic te betalen een bedrag van € 8.000,-, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 15 juli 2010 tot de dag van voldoening;

veroordeelt National Academic tot terugbetaling aan [appellant]van het bedrag dat hij op basis van het vonnis waarvan beroep meer heeft betaald dan het thans toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de dag der betaling door [appellant]tot de dag van voldoening;

veroordeelt [appellant]in de kosten van het geding in beide instanties, in eerste aanleg aan de zijde van National Academic begroot op € 1.280,73 aan verschotten en € 768,- voor salaris en in hoger beroep tot op heden op € 1.815,- aan verschotten en € 1.264,- voor salaris;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. M.M.M. Tillema, G.J. Visser en G.M. ter Huurne en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 24 september 2013.