Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2013:2778

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
03-09-2013
Datum publicatie
21-02-2018
Zaaknummer
200.000.072-01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Tweede vervolg van tussenarrest 5 juni 2012. Nadere instructie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

arrest

___________________________________________________________________ _ _

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team II

zaaknummer: 200.000.072/01

zaaknummer rechtbank (Amsterdam): 360180/HAZA 07-57

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 3 september 2013

inzake

[appellant] ,

wonend te [woonplaats] ,

appellant in principaal hoger beroep,

geïntimeerde in incidenteel hoger beroep,

advocaat: mr. I.M.C.A. Reinders Folmer, te Amsterdam,

t e g e n

de naamloze vennootschap LONDON VERZEKERINGEN N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

geïntimeerde in principaal hoger beroep,

appellante in incidenteel hoger beroep,

advocaat: mr. G.C. Endedijk, te Amsterdam.

1 Het verloop van het geding in hoger beroep

Partijen worden hierna [appellant] en London genoemd.

Het hof heeft in deze zaak op 5 juni 2012 een (vierde) tussenarrest gewezen. Voor het verloop van het geding tot die datum wordt naar dat arrest verwezen.

2 Beoordeling

2.1.

In brieven van 12 april 2013 (London) respectievelijk 25 april 2013 ( [appellant] ) hebben partijen gedebatteerd over de vraag of de verzekeringsarts [X] , die door de bij het tussenarrest van 5 juni 2012 benoemde deskundige J.A.J. Wouters is ingeschakeld om een belastbaarheidspatroon/beperkingenprofiel met betrekking tot [appellant] op te stellen, buiten de opdracht is getreden. Bij brief van 16 mei 2013 heeft London in verband hiermee het hof om een comparitie van partijen verzocht teneinde deze kwestie inhoudelijk te bespreken. [appellant] heeft zich hiertegen bij brief van 27 mei 2013 verzet.

2.2.

In het bijzonder vanwege de daartegen door [appellant] opgeworpen bezwaren heeft het hof toen afgezien van het gelasten van een comparitie.

2.3.

Naar aanleiding van een brief van de kant van London van 23 augustus 2013 heeft [appellant] bij brief van 27 augustus 2013 het hof bericht thans bereid te zijn mee te werken aan een comparitie.

2.4.

Gelet op het moeizame verloop van deze zaak en het gewijzigde standpunt van [appellant] in deze ziet het hof aanleiding het verzoek van London te honoreren en een comparitie van partijen te gelasten om de thans ontstane situatie te bespreken. Het is aangewezen dat bij die comparitie ook de deskundige Wouters en de door deze ingeschakelde [X] aanwezig zijn. Partijen wordt verzocht voor die aanwezigheid zorg te dragen.

2.5.

Voor de goede orde merkt het hof op dat het hof niet beschikt over de conceptrapportage van [X] noch over de brief van Wouters van 23 mei 2013 waarvan mr. Endedijk in een brief van 10 juni 2013 gewag maakt. Indien partijen wensen dat het hof van een en ander voorafgaand aan de comparitie kennis neemt, dan zullen zij deze bescheiden uiterlijk twee weken voor de comparitie aan het hof dienen toe te zenden.

2.6.

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

3 Beslissing

Het hof:

gelast partijen, London deugdelijk vertegenwoordigd, om vergezeld van hun advocaten, van de deskundige Wouters en van de door deze ingeschakelde [X] voor het hof te verschijnen met het doel als onder 2.4 vermeld;

verwijst de zaak naar de rol van 17 september 2013 opdat partijen hun verhinderdata en die van hun advocaten opgeven over de maanden oktober, november en december 2013, waarna datum en tijdstip van de zitting zullen worden bepaald;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. R.J.M. Smit, M.A. Goslings en D.J. van der Kwaak, en is in het openbaar uitgesproken op 3 september 2013 door de rolraadsheer.