Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2013:1669

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
21-05-2013
Datum publicatie
09-11-2018
Zaaknummer
200.074.625-01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Vervolg van tussenarrest 19 april 2011. Bevel nieuw deskundigenonderzoek.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

arrest

___________________________________________________________________ _ _

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team II

zaaknummer : 200.074.625/01

zaaknummer Hoge Raad : C08/02107

arrest van de meervoudige kamer van 28 mei 2013

inzake

het openbaar lichaam

DE STAAT DER NEDERLANDEN,

zetelende te Den Haag,

eiser,

advocaat: mr. A. van Hees,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NIEUW WERKLUST HOLDING B.V. (voorheen NIEUW WERKLUST KLEIWARENFABRIEK B.V.),

gevestigd te Hazerswoude-Rijndijk, gemeente Rijnwoude,

gedaagde,

advocaat: mr. P. de Boorder

1 Het verdere verloop van het geding na verwijzing door de Hoge Raad

Partijen worden hierna wederom de Staat en Nieuw Werklust genoemd.

Het hof heeft in deze zaak op 19 april 2011 een tussenarrest uitgesproken. Voor het verloop van het geding in hoger beroep tot die datum wordt naar dat arrest verwezen.

Partijen hebben zich bij meerdere brieven uitgelaten over de benoeming van deskundigen. Nadat het hof bij brief van 30 november 2011 aan partijen heeft laten weten voornemens te zijn de benoeming van deskundigen te wijzigen, is gebleken dat een van de te benoemen deskundigen niet langer als deskundige beschikbaar is. Bij brief van 27 maart 2013 heeft de waarnemend griffier namens het hof aan partijen meegedeeld welke deskundigen het hof voornemens was te benoemen. Naar aanleiding daarvan hebben partijen zich opnieuw uitgelaten over de te benoemen deskundigen, de Staat bij brief van zijn advocaat van 2 april 2013 en Nieuw Werklust bij brief van haar advocaat van 1 mei 2013. Mr. Berkvens, een van de mogelijk te benoemen deskundigen, heeft zich bij brief van 16 april 2013 uitgelaten over de benoeming van deskundigen.

Ten slotte hebben partijen wederom arrest gevraagd.

2 Beoordeling

2.1.

Het hof heeft bij brief van 30 november 2011 laten weten voornemens te zijn de in eerste aanleg benoemde deskundigen (ing. P.H. Reinders Folmer, J. van der Wel en mr. J. Berkvens) opnieuw te benoemen. Nu gebleken is dat een van die deskundigen, de heer J. van der Wel, niet langer als deskundige beschikbaar is, ziet het hof aanleiding om in zijn plaats ir. J Toornend als deskundige te benoemen

2.2.

De deskundigen zal worden gevraagd of zij kunnen volstaan met het verstrekken van schriftelijke inlichtingen, of dat zij, zoals door Nieuw Werklust is bepleit, een descente nuttig achten alvorens te adviseren.

2.3.

Het is aan deskundigen om te beoordelen in hoeverre voor hun advies de door Nieuw Werklust bij antwoordmemorie onder 33. genoemde punten relevant zijn.

2.4.

De aan de deskundigen te stellen vraag luidt aldus:

- Wat is de waarde van het bijkomend aanbod zoals dit is verwoord in het vonnis van 6 april 2005?

2.5.

Indien deskundigen voor de beantwoording van deze vraag een descente nodig achten, wordt aan hen verzocht dit aan het hof te berichten. In dat geval zal een datum voor descente worden bepaald na opgave door partijen van hun verhinderdata. Het hof verzoekt deskundigen om partijen in de gelegenheid te stellen te reageren op het concept-deskundigenbericht. Na het deskundigenbericht zal geen gelegenheid worden gegeven een memorie in te dienen, doch zal pleidooi worden gehouden.

2.6.

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

3 Beslissing

Het hof:

beveelt dat een deskundigenonderzoek zal plaatsvinden ter beantwoording van de volgende vraag:

Wat is de waarde van het bijkomend aanbod zoals dit is verwoord in het vonnis van 6 april 2005?

benoemt tot deskundigen:

1. Mr. J. Berkvens

P/a Jonker Abeln Advocaten

De Lairessestraat 73

1071 NV Amsterdam

2. Ir. R.A. Toornend

Midden Duin en Daalseweg 29

2061 AP Bloemendaal

3.Ing. P.H. Reinders Folmer

Bijdorplaan 159

2015 CJ Haarlem

verzoekt deskundigen binnen vier weken na dit arrest aan de griffier van het hof te berichten of zij een descente nodig achten;

bepaalt dat de griffier een afschrift van dit arrest aan de deskundigen zal toezenden;

bepaalt dat de advocaat van de Staat de overige stukken van het dossier in kopie binnen twee weken na heden aan de deskundigen zal doen toekomen;

verwijst de zaak naar de rol van 26 november 2013 voor deskundigenbericht;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. G.C.C. Lewin, J.C. Toorman en W.J. Noordhuizen en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 28 mei 2013.