Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2012:BY9042

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
11-12-2012
Datum publicatie
21-01-2013
Zaaknummer
200.077.868/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Uitspraak Ondernemingskamer van 11 december 2012; SEMBCORP UTILITIES PTE LTD. / CEDE & CO. partnership nominee van THE DEPOSITORY TRUST & CLEARING CORP. c.s.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JONDR 2013/142
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

ARREST in de zaak met nummer 200.077.868/01 OK van

de vennootschap naar Singaporees recht

SEMBCORP UTILITIES PTE LTD.,

gevestigd te Singapore,

EISERES,

advocaat: mr. L.D. Bruining, kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

1. de limited purpose trust company naar het recht van de staat New York, Verenigde Staten van Amerika,

CEDE & CO. partnership nominee van THE DEPOSITORY TRUST & CLEARING CORP.,

gevestigd te New York, Verenigde Staten van Amerika,

2. DEBORAH R. COX,

woonachtig te Surrey, Verenigd Koninkrijk,

3. de rechtspersoon naar het recht van de staat Ohio, Verenigde Staten van Amerika,

WAGCAP ADVISORS LLC,

gevestigd te Ohio,

4. ALLE ONBEKENDE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEMBCORP UTILITIES (NETHERLANDS) N.V. (voorheen genaamd CASCAL N.V.), GEVESTIGD TE AMSTERDAM,

zonder bekende woon- of verblijfplaats in of buiten Nederland,

GEDAAGDEN,

niet verschenen.

1. Het verloop van het geding

1.1 Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer in de eerste plaats naar haar arresten van 19 april 2011, 30 augustus 2011, 24 januari 2012, 8 mei 2012, 25 september 2012 en 6 november 2012 in deze zaak.

1.2 Bij het arrest van 8 mei 2012 heeft de Ondernemingskamer – voor zover thans van belang – :

- een onderzoek door een deskundige bevolen naar de waarde van de over te dragen aandelen in het geplaatste kapitaal van Sembcorp Utilities (Netherlands) N.V. (voorheen genaamd Cascal N.V.), gevestigd te Amsterdam (hierna Cascal te noemen), een en ander met inachtneming van hetgeen in dat arrest is overwogen;

- J.J. Snel RA te Amsterdam (hierna: de deskundige) benoemd teneinde het onderzoek te verrichten;

- het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten vastgesteld op € 90.000, de verschuldigde omzetbelasting daarin niet begrepen;

- bepaald dat eiseres (hierna Sembcorp te noemen) ten genoege van de deskundige vóór de aanvang van diens werkzaamheden voor de betaling van dat bedrag zekerheid dient te stellen;

- de zaak verwezen naar de terechtzitting van de Eerste Enkelvoudige Kamer voor de Behandeling van Burgerlijke Zaken (rol van de Ondernemingskamer) van 31 juli 2012 voor indiening van het deskundigenbericht.

Bij arresten van 25 september 2012 en 6 november 2012 heeft de Ondernemingskamer het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten verhoogd tot uiteindelijk € 165.000, de verschuldigde omzetbelasting daarin niet begrepen.

1.3 De deskundige heeft op 20 november 2012 zijn rapport met betrekking tot de waarde van de aandelen Cascal ter griffie van de Ondernemingskamer ingediend.

1.4 Sembcorp heeft ter rolle medegedeeld af te zien van het nemen van een conclusie na deskundigenbericht en de Ondernemingskamer verzocht zo spoedig mogelijk arrest te wijzen.

2. De gronden van de beslissing

2.1 De Ondernemingskamer heeft in het arrest van 24 januari 2012 overwogen dat de vordering van Sembcorp in beginsel kan worden toegewezen en dat nog slechts de vaststelling van de door Sembcorp te betalen prijs voor de over te dragen aandelen in Cascal aan de orde is.

2.2 Het voormelde rapport bevat een berekening van de waarde per aandeel Cascal. Samenvattend merkt de deskundige daarover het volgende op:

“We concluded on a BEV [Business Enterprise Value], as per August 31, 2012 of USD 471.4 million (as compared to an implied BEV at the time of the Public Offer of USD 399.2 million). The increase in BEV of approximately 18% between the Offer Date and the Valuation Date is in line with the value increase for comparable quoted comparable companies over the same time period.

After subtraction of net interest bearing debt this results in a total Fair Value of Equity of USD 311.8 million. Based on the number of shares outstanding of 30,781,343, this implies a fair value of USD 10.13 per share (as compared to USD 6.75 as per the Public Offer).”

2.3 De Ondernemingskamer neemt de – niet bestreden – conclusie van de deskundige en de gronden waarop deze berust over en maakt deze tot de hare. Niet is gebleken dat zich in de beperkte tijdspanne sinds 31 augustus 2012, per welke datum de deskundige de aandelen heeft gewaardeerd, omstandigheden hebben voorgedaan die nopen tot de conclusie dat de waarde van de over te dragen aandelen sindsdien in betekende mate is gewijzigd. De Ondernemingskamer gaat er in dat licht van uit dat de door de deskundige per 31 augustus 2012 berekende waarde tevens de beste benadering van de waarde per heden geeft. De vordering is gesteld in – de courante valuta van – US dollars en de – onder meer in het deskundigenbericht genoemde – voor de waardering bepalende factoren luiden in US dollars, voorts waren de aandelen Cascal tot voor kort genoteerd aan de New York Stock Exchange en luidde de prijs van het voorafgaande bod van 21 mei 2010 eveneens in US dollars. De Ondernemingskamer zal de prijs daarom in US dollars vaststellen en wel per heden op USD 10,13 per aandeel.

2.4 Gelet op het voorgaande is de vordering van Sembcorp voor toewijzing vatbaar zoals hierna te vermelden.

2.5 De Ondernemingskamer acht ten slotte termen aanwezig om Sembcorp te veroordelen in de kosten van het onderzoek, bepaald op € 165.000, de verschuldigde omzetbelasting daarin niet begrepen, terwijl gelet op het bepaalde in de laatste zin van artikel 2:92a lid 6 BW, voor het overige een beslissing omtrent de proceskosten achterwege zal blijven.

3. De beslissing

De Ondernemingskamer:

veroordeelt gedaagden het onbezwaarde recht op de door elk van hen gehouden aandelen in het geplaatste kapitaal van Sembcorp Utilities (Netherlands) N.V. (voorheen genaamd Cascal N.V.), gevestigd te Amsterdam, aan Sembcorp Utilities Pte Ltd, gevestigd te Singapore, over te dragen;

stelt de prijs van de over te dragen aandelen vast op USD 10,13 per aandeel, en wel per heden;

bepaalt dat die prijs, zolang en voor zover deze niet is betaald, wordt verhoogd met de wettelijke rente vanaf heden tot aan de dag van overdracht of de dag van consignatie van de prijs met rente overeenkomstig artikel 2:92a BW;

bepaalt dat uitkeringen, in laatstbedoeld tijdvak op de aandelen betaalbaar gesteld, tot gedeeltelijke betaling van de prijs op de dag van betaalbaarstelling strekken;

veroordeelt Sembcorp de vastgestelde prijs, met rente zoals vermeld, te betalen aan degenen aan wie de aandelen toebehoren of zullen toebehoren tegen levering van het onbezwaarde recht op de aandelen;

veroordeelt Sembcorp in de kosten van het onderzoek;

wijst het meer of anders gevorderde af;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mr. P. Ingelse, voorzitter, mr. G.C. Makkink en mr. M.P. Nieuwe Weme, raadsheren, en prof. dr. R.A.H. van der Meer RA en H. de Munnik, raden, in tegenwoordigheid van mr. T. Salemink, griffier, en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 11 december 2012.