Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2012:BY4699

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
03-08-2012
Datum publicatie
30-11-2012
Zaaknummer
000439-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Schadevergoedingsuitspraak
Inhoudsindicatie

Schadevergoeding ex art. 89 Sv in geval van ondergaan van overleveringsdetentie alleen mogelijk indien overlevering is geweigerd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF AMSTERDAM

Rekestnummer: 000439-11 (89 Sv HB)

Parketnummer: 13-497516-09

BESCHIKKING

op het hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer van de rechtbank te Amsterdam van 25 november 2010 op het verzoekschrift krachtens artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering van:

[verzoeker]

Advocaat mr. R.B. Schmidt te Amsterdam.

1. Inhoud van het verzoek

Het verzoekschrift strekt tot het verkrijgen van een vergoeding ten laste van de staat ter zake van schade die verzoeker stelt te hebben geleden als gevolg van de overleveringsdetentie gedurende 46 dagen, bestaande uit 1 dag in verzekering doorgebracht ad € 90,- en 45 dagen in een huis van bewaring ad € 70,- per dag = € 3.150,-, derhalve in totaal € 3.240,-.

2. Procesverloop

De rechtbank heeft verzoeker niet-ontvankelijk verklaard in zijn verzoek.

Het hof heeft kennis genomen van de stukken in de strafzaak onder voormeld parketnummer en heeft op 13 juli 2011 de advocaat-generaal en de advocaat van verzoeker ter gelegenheid van de openbare behandeling van het verzoekschrift in raadkamer gehoord.

De verzoeker is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet verschenen.

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot afwijzing van het hoger beroep.

3. Beoordeling van het hoger beroep

Het hoger beroep is tijdig ingesteld.

Het hof verenigt zich onder toevoeging van de volgende overwegingen met de beslissing van de rechtbank tot niet-ontvankelijkverklaring van het verzoek, met weglating van de eerste alinea op pagina 3 van die beschikking, welke alinea kennelijk abusievelijk daarin is opgenomen.

Naar het oordeel van het hof staat het de rechter niet vrij om, bijvoorbeeld op gronden van billijkheid, de mogelijkheid van het toekennen van schadevergoeding, voorzien in artikel 67 van de Overleveringswet, bij wijze van analogie ook toe te passen op andere gevallen dan in dat artikel voorzien, nu die mogelijkheid in dat artikel uitdrukkelijk is beperkt tot gevallen waarin de overlevering is geweigerd.

Artikel 30 van het Kaderbesluit nr. 2002/584/JBZ van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europese aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de Lid-Staten van de Europese Unie, dat bepaalt dat de op het grondgebied van de uitvoerende lidstaat voor de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel gemaakte kosten door deze lidstaat worden gedragen, maakt zulks niet anders, reeds omdat deze kosten zien op die van de tenuitvoerlegging van de bevelen zelf en niet op die van het toekennen van eventuele schadevergoeding.

Het hoger beroep moet derhalve worden afgewezen.

4. Beslissing

Het hof:

Wijst af het hoger beroep van verzoeker, met inachtneming van het hiervoor overwogene.

Beveelt de onverwijlde betekening van deze beschikking aan verzoeker.

Deze beschikking is gegeven door de twaalfde meervoudige strafkamer van het gerechtshof te Amsterdam, waarin zitting hadden mrs. I.M.H. van Asperen de Boer Delescen, H.J. Bronkhorst en J. Bevaart, in tegenwoordig¬heid van A.J. Bekker-van der Molen als griffier, en is uitgesproken op de openbare zitting van dit gerechts¬hof van 3 augustus 2011.

Mrs. Bronkhorst en Bevaart zijn buiten staat deze beschikking mede te ondertekenen.