Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2012:BW8505

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
13-06-2012
Datum publicatie
15-06-2012
Zaaknummer
23-004853-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Woningoverval

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

parketnummer: 23-004853-11

datum uitspraak: 13 juni 2012

TEGENSPRAAK

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Alkmaar van 8 november 2011 in de strafzaak onder parketnummer 14-810352-11 tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1977],

adres: Sluis 57, [woonplaats].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg van

25 oktober 2011 en op de terechtzitting in hoger beroep van 30 mei 2012.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Gelet op de in hoger beroep door het gerechtshof toegelaten wijziging is aan de verdachte ten laste gelegd dat:

primair:

hij op of omstreeks 12 mei 2011 in de gemeente Heerhugowaard,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen

A. een geldbedrag van 970 euro, althans enig geldbedrag en/of een bankpas en/of een werkpas, althans een of meer goederen, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en/of

B. een geldbedrag van (ongeveer) 900 euro, althans enig geldbedrag, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 1] en/of die [benadeelde] en/of [slachtoffer 2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s)

- die [slachtoffer 1] hebben/heeft vastgegrepen/vastgepakt en/of vastgehouden en/of

- die [benadeelde] hebben/heeft vastgepakt en/of op een bed geduwd of gegooid en/of (vervolgens) van dat bed getrokken en/of meermalen met een (bier)flesje op/tegen het hoofd en/of de rug en/of elders op/tegen het lichaam geslagen en/of geschopt en/of

- de telefoon uit de hand(en) van die [slachtoffer 2] hebben/heeft geslagen en/of die [slachtoffer 2] op een bank hebben/heeft geduwd;

subsidiair:

hij op of omstreeks 12 mei 2011 in de gemeente Heerhugowaard,

ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen geld en/of goederen, geheel of ten dele toebehorend aan [benadeelde] en/of [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

en die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan, vergezellen of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [benadeelde] en/of [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], zulks met het oogmerk om die voorgenomen diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of (een) van de andere deelnemer(s) aan dat misdrijf de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het gestolene te verzekeren,

met zijn mededader(s), althans alleen naar de woning van [benadeelde] ([adres]) is gegaan en die woning is binnengegaan, waarna hij, verdachte, en/of (een van) zijn mededader(s)

- die [slachtoffer 1] heeft/hebben vastgegrepen/vastgepakt en/of vastgehouden en/of

- die [benadeelde] heeft/hebben vastgepakt en/of op bed geduwd of gegooid en/of (vervolgens) van dat bed getrokken en/of meermalen met een (bier)flesje op/tegen het hoofd en/of de rug en/of elders tegen het lichaam heeft/hebben geslagen en/of geschopt en/of

- de telefoon uit de hand(en) van [slachtoffer 2] heeft/hebben geslagen en/of [slachtoffer 2] op een bank heeft/hebben geduwd

- (op luide toon) om geld gevraagd en/of

- in de (broek)zakken van [benadeelde] en [slachtoffer 1] gevoeld;

meer subsidiair:

D.R. Cambridge en/of E. Willems op of omstreeks 12 mei 2011 in de gemeente Heerhugowaard, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening hebben/heeft weggenomen

A. een geldbedrag van 970 euro, althans enig geldbedrag en/of een bankpas en/of een werkpas, althans een of meer goederen, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan die Cambridge en/of die Willems en/of zijn mededader(s) en/of aan verdachte, en/of

B. een geldbedrag van (ongeveer) 900 euro, althans enig geldbedrag, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde], in elk geval aan een ander of anderen dan aan die Cambridge en/of die Willems en/of zijn mededader(s) en/of aan verdachte,

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 1] en/of [benadeelde] en/of [slachtoffer 2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) van voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat die Cambridge en/of die Willems en/of zijn mededader(s)

- die [slachtoffer 1] hebben/heeft vastgegrepen/vastgepakt en/of vastgehouden en/of

- die [benadeelde] hebben/heeft vastgepakt en/of op een bed geduwd of gegooid en/of (vervolgens) van dat bed getrokken en/of meermalen met een (bier)flesje op/tegen het hoofd en/of de rug en/of elders op/tegen het lichaam geslagen en/of geschopt en/of

- de telefoon uit de hand(en) van die [slachtoffer 2] hebben/heeft geslagen en/of die [slachtoffer 2] op een bank hebben/heeft geduwd,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 12 mei 2011 in de gemeente Heerhugowaard en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door

- die Cambridge en/of die Willems erover te informeren dat die [slachtoffer 1] en/of die [benadeelde] op 12 mei 2011 in het bezit waren van contant geld (in hun broekzak(ken)) en/of

- die Cambridge en/of die Willems met een auto op te halen en/of (vervolgens) te vervoeren naar Heerhugowaard en/of die Cambridge en/of Willems af te zetten bij/ in de nabijheid van de woning van die [benadeelde] en/of [slachtoffer 2], gelegen aan de [adres] aldaar en/of

- in de nabijheid van die woning te wachten op die Cambridge en/of die Willems om hen bij hun terugkeer naar de auto uit de nabijheid van die woning aan de [adres] te vervoeren en/of (weer terug) te brengen naar Alkmaar/elders;

nog meer subsidiair:

D.R. Cambridge en/of E. Willems op of omstreeks 12 mei 2011 in de gemeente Heerhugowaard,

ter uitvoering van het door hem/hen voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met elkaar, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen geld en/of goederen, geheel of ten dele toebehorend aan [benadeelde] en/of [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan Cambridge en/of Willems en/of verdachte,

en die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan, vergezellen of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [benadeelde] en/of [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], zulks met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijke te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of (een) andere deelnemers(s) aan dat misdrijf de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het gestolene te verzekeren,

met elkaar, althans alleen naar de woning van [benadeelde] ([adres]) is/zijn gegaan en die woning is/zijn binnengegaan, waarna Cambridge en/of [verdachte]

- die [slachtoffer 1] heeft/ hebben vastgegrepen/vastgepakt en/of vastgehouden en/of

- die [benadeelde] heeft/ hebben vastgepakt en/of op een bed geduwd of gegooid en/of (vervolgens) van dat bed getrokken en/of meermalen met een (bier)flesje op/tegen het hoofd en/of de rug en/of elders op/tegen het lichaam heeft/hebben geslagen en/of geschopt en/of

- de telefoon uit de hand(en) van [slachtoffer 2] heeft/ hebben geslagen en/of [slachtoffer 2] op een bank heeft/hebben geduwd en/of

- (op luide toon) om geld heeft/ hebben gevraagd en/of

- in de (broek)zakken van [benadeelde] en [slachtoffer 1] heeft/ hebben gevoeld,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf hij, verdachte, op of omstreeks 12 mei 2011 in de gemeente Heerhugowaard en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door:

- Cambridge en/of Willems erover te informeren dat [slachtoffer 1] en/of [benadeelde] op 12 mei 2011 in het bezit was/waren van contant geld (in hun broekzak(ken)) en/of

- Cambridge en/of Willems met een auto op te halen en/of (vervolgens) te vervoeren naar Heerhugowaard en/of Cambridge en/of Willems af te zetten bij/in de nabijheid van de woning van [benadeelde] en/of [slachtoffer 2], gelegen aan de [adres] aldaar, en/of

- in de nabijheid van die woning te wachten op Cambridge en/of Willems om hen bij hun terugkeer naar de auto uit de nabijheid van die woning aan de [adres] te vervoeren en/of (weer terug) te brengen naar Alkmaar/elders.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven, omdat het hof tot een andere beslissing komt dan de rechtbank.

Vordering van het openbaar ministerie

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte voor het meer subsidiair ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden, met aftrek van de tijd die de verdachte in voorarrest heeft doorgebracht, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van

2 jaren.

Vrijspraak

Niet wettig en overtuigend is bewezen hetgeen de verdachte primair, subsidiair, meer subsidiair en nog meer subsidiair is ten laste gelegd, zodat de verdachte hiervan moet worden vrijgesproken.

Op grond van de zich in het dossier bevindende stukken alsmede het verhandelde ter terechtzitting, is niet bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de ten laste gelegde (poging tot) diefstal met geweldpleging. Voorts is met onvoldoende zekerheid komen vast te staan dat de verdachte opzet heeft gehad op het behulpzaam zijn bij het plegen van een strafbaar feit, zodat verdachte ook dient te worden vrijgesproken van de ten laste gelegde medeplichtigheid aan (poging tot) diefstal met geweldpleging.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding ten bedrage van € 3.350,-. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen tot een bedrag van € 500,-. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep opnieuw gevoegd.

De verdachte wordt niet schuldig verklaard ter zake van het primair, subsidiair, meer subsidiair en nog meer subsidiair ten laste gelegde handelen waardoor de gestelde schade zou zijn veroorzaakt. De benadeelde partij kan daarom in haar vordering niet worden ontvangen.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht.

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het primair, subsidiair, meer subsidiair en nog meer subsidiair ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde]

Verklaart de benadeelde partij, [benadeelde], in haar vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk.

Dit arrest is gewezen door de tiende meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. G.H. van Asperen, mr. P.C. Römer en mr. J.W.H.G. Loyson, in tegenwoordigheid van mr. S.M. van Zanten, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van

13 juni 2012.