Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2012:BW6588

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
08-05-2012
Datum publicatie
24-05-2012
Zaaknummer
200.077.868/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Uitspraak Ondernemingskamer d.d. 8 mei 2012; Sembcorp Utilities pte ltd. / Cede & co. partnership nominee van The Depository Trust & Clearing corp. c.s.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2012/73
JOR 2011/180 met annotatie van Mr. T. Salemink
JOR 2012/78 met annotatie van mr. M.W. Josephus Jitta
OR-Updates.nl 2012-0060
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

ARREST in de zaak met nummer 200.077.868/01 OK van

de vennootschap naar Singaporees recht

SEMBCORP UTILITIES PTE LTD.,

gevestigd te Singapore,

EISERES,

advocaat: mr. L.D. Bruining, kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

1. de limited purpose trust company naar het recht van de staat New York, Verenigde Staten van Amerika,

CEDE & CO. partnership nominee van THE DEPOSITORY TRUST & CLEARING CORP.,

gevestigd te New York, Verenigde Staten van Amerika,

2. DEBORAH R. COX,

woonachtig te Surrey, Verenigd Koninkrijk,

3. de rechtspersoon naar het recht van de staat Ohio, Verenigde Staten van Amerika,

WAGCAP ADVISORS LLC,

gevestigd te Ohio,

4. ALLE ONBEKENDE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEMBCORP UTILITIES (NETHERLANDS) N.V. (voorheen genaamd DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP CASCAL N.V.), GEVESTIGD TE AMSTERDAM,

zonder bekende woon- of verblijfplaats in of buiten Nederland,

GEDAAGDEN,

niet verschenen.

1. Het verloop van het geding

1.1 Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer in de eerste plaats naar haar tussenarresten in deze zaak van 19 april 2011, 30 augustus 2011 en 24 januari 2012.

1.2 Eiseres (hierna Sembcorp te noemen) heeft op 3 april 2012 een akte na tussenarrest genomen en opnieuw arrest gevraagd.

2. De verdere beoordeling

2.1 In het tussenarrest van 24 januari 2012 heeft de Ondernemingskamer Sembcorp in de gelegenheid gesteld om bij akte een nader rapport van Mazars Paardekooper Hoffman N.V. over te leggen, waarin deze verklaart dat zich geen omstandigheden hebben voorgedaan die – elk voor zich of gezamenlijk beschouwd – een meer dan te verwaarlozen hogere prijs dan de biedprijs rechtvaardigen. Voorts is Sembcorp in de gelegenheid gesteld om bij akte de meest recente financiële gegevens, bij voorkeur de jaarrekening 2011, over te leggen.

2.2 Sembcorp heeft bij akte meegedeeld dat zij niet in staat is om een dergelijk rapport of de jaarrekening 2011 over te leggen.

2.3 Gelet hierop zal de Ondernemingskamer overeenkomstig voormeld tussenarrest een deskundigenonderzoek naar de waarde van de over te dragen aandelen gelasten zoals hierna te vermelden. Naar het oordeel van de Ondernemingskamer kan – zoals ook verzocht door eiseres – met de benoeming van één deskundige worden volstaan. In verband met de aard van het onderzoek staat het de te benoemen deskundige vrij om zo nodig de deskundigheid van (een) ander(en) in te roepen. De te benoemen deskundige dient de waarde van de over te dragen aandelen per een zo recent mogelijke, voor de hand liggende datum te bepalen met inachtneming van alle feiten en omstandigheden die deze waarde bepalen.

2.4 De Ondernemingskamer zal bepalen dat het voorschot op de kosten van het deskundigenonderzoek ten laste komt van Sembcorp.

3. De beslissing

De Ondernemingskamer:

beveelt een onderzoek door een deskundige naar de waarde van de over te dragen aandelen in het geplaatste kapitaal van Sembcorp Utilities (Netherlands) N.V. (voorheen genaamd Cascal N.V.), gevestigd te Amsterdam, een en ander met inachtneming van hetgeen in dit arrest is overwogen;

benoemt J.J. Snel RA te Amsterdam teneinde het onderzoek te verrichten;

stelt het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten vast op € 90.000, de verschuldigde omzetbelasting daarin niet begrepen;

bepaalt dat Sembcorp ten genoege van de deskundige vóór de aanvang van diens werkzaamheden voor de betaling van dat bedrag zekerheid dient te stellen;

bepaalt dat de deskundige, in het kader van diens onderzoek, de verschenen partijen in de gelegenheid dient te stellen opmerkingen te maken en verzoeken te doen, en dat uit het schriftelijke bericht van het onderzoek dient te blijken dat aan dit voorschrift is voldaan;

bepaalt dat indien een partij schriftelijk opmerkingen aan de deskundige doet toekomen, zij daarvan terstond afschrift aan de verschenen wederpartij(en) dient te doen toekomen;

bepaalt dat de deskundige uiterlijk op 31 juli 2012 zijn schriftelijk en ondertekend bericht doet toekomen aan de griffier van de Ondernemingskamer;

bepaalt dat de griffier van de Ondernemingskamer onverwijld een afschrift van dit arrest en van het procesdossier aan de deskundige zal doen toekomen;

verwijst de zaak naar de terechtzitting van de Eerste Enkelvoudige Kamer voor de Behandeling van Burgerlijke Zaken (rol van de Ondernemingskamer) van 31 juli 2012 voor het deskundigenbericht;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mr. P. Ingelse, voorzitter, mr. G.C. Makkink en mr. M.P. Nieuwe Weme, raadsheren, en prof. dr. R.A.H. van der Meer RA en H. de Munnik, raden, in tegenwoordigheid van mr. T. Salemink, griffier, en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 8 mei 2012.