Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2012:BW6186

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
03-05-2012
Datum publicatie
21-05-2012
Zaaknummer
200.102.055
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De onderzoeker van het beleid en de gang van zaken van de vennootschap en een bij wijze van onmiddellijke voorziening benoemde bestuurder en beheerder van aandelen worden aangewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2012/66
ARO 2012/65
JONDR 2012/842
OR-Updates.nl 2012-0063
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

BESCHIKKING in de zaak met nummer 200.102.055/01 OK van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ENECO RETAIL B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

VERZOEKSTER,

advocaat: mr. R.B. Gerretsen, kantoorhoudende te Rotterdam,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GROENE ENERGIE ADMINISTRATIE B.V.,

handelend onder de naam Greenchoice,

gevestigd te Rotterdam,

VERWEERSTER,

advocaten: mrs. J.M.J. Arts en R.A.W.J. van Eijck, kantoorhoudende te Rotterdam,

e n t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ENERGIE CONCURRENT B.V.

gevestigd te Rotterdam,

BELANGHEBBENDE,

advocaten: mrs. J.M.J. Arts en R.A.W.J. van Eijck, kantoorhoudende te Rotterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VAN REES MANAGEMENT B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

BELANGHEBBENDE,

advocaten: mrs. E.K. Ditvoorst en E.B.C. de Boorder, kantoorhoudende te Rotterdam.

1. Het verloop van het geding

1.1 Verzoekster wordt hierna aangeduid als Eneco, verweerster als Greenchoice en belanghebbende sub 1 als Energie Concurrent.

1.2 Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikking van 27 april 2012 in deze zaak.

1.3 Bij die beschikking heeft de Ondernemingskamer - voor zover thans van belang - een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Greenchoice over de periode vanaf 24 juli 2007, een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon benoemd teneinde het onderzoek te verrichten, alsmede - bij wijze van onmiddellijke voorzieningen en vooralsnog voor de duur van het geding - Energie Concurrent geschorst als bestuurder van Greenchoice, een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon benoemd tot bestuurder van Greenchoice en bepaald dat de aandelen die Energie Concurrent in Greenchoice houdt ten titel van beheer zijn overgedragen aan een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon.

2. De gronden van de beslissing

2.1 De Ondernemingskamer zal thans de hierna te vermelden personen aanwijzen als onderzoeker, bestuurder, respectievelijk beheerder van aandelen, een en ander zoals bedoeld in de beschikking van 27 april 2012. In dit verband overweegt zij nog als volgt.

2.2 In haar beschikking van 27 april 2012 heeft de Ondernemingskamer reeds bepaald dat de kosten van de bestuurder en van de beheerder van aandelen ten laste komen van Greenchoice en dat zij ten genoege van deze bestuurder respectievelijk beheerder voor de betaling daarvan vóór de aanvang van diens werkzaamheden zekerheid dient te stellen. Onder deze kosten vallen ook de redelijke en in redelijkheid door de bestuurder en/of de beheerder te maken kosten van verweer in het geval zij/hij aansprakelijk worden/wordt gesteld wegens onbehoorlijke taakvervulling. Naar het oordeel van de Ondernemingskamer zijn dergelijke kosten immers - gelet op hun aard en gelet op de aard van de benoemingen in het kader van een enquêteprocedure - aan te merken als kosten verbonden aan het uitoefenen van de betrokken functie die ten laste van de vennootschap behoren te komen.

2.3 De Ondernemingskamer acht het - teneinde misverstanden te vermijden - geraden alsnog te bepalen dat Greenchoice ook gehouden zal zijn zekerheid te stellen voor de kosten als bedoeld in 2.2 hiervoor. Zij zal dit hierna in de beslissing vaststellen met betrekking tot zowel de bestuurder als de beheerder van aandelen.

3. De beslissing

De Ondernemingskamer:

wijst aan als onderzoeker, zoals bedoeld in de beschikking van 27 april 2012 in deze zaak:

mr. P. Cronheim te Amsterdam;

wijst aan als bestuurder, zoals bedoeld in de beschikking van 27 april 2012 in deze zaak:

drs. F. van Westen te Huinen;

verstaat dat de redelijke en in redelijkheid te maken kosten van verweer van de bestuurder in het geval hij aansprakelijk wordt gesteld wegens onbehoorlijke taakvervulling dienen te worden aangemerkt als kosten van de bestuurder die ten laste van Greenchoice komen, en bepaalt dat zij ten genoege van de bestuurder ook voor de betaling hiervan vóór de aanvang van diens werkzaamheden zekerheid dient te stellen;

wijst aan als beheerder van aandelen, zoals bedoeld in de beschikking van 27 april 2012 in deze zaak: ir. W.P.M. van der Schoot te Bussum;

verstaat dat de redelijke en in redelijkheid te maken kosten van verweer van de beheerder van aandelen in het geval hij aansprakelijk wordt gesteld wegens onbehoorlijke taakvervulling dienen te worden aangemerkt als kosten van de beheerder die ten laste van Greenchoice komen en bepaalt dat zij ten genoege van de beheerder ook voor de betaling hiervan vóór de aanvang van diens werkzaamheden zekerheid dient te stellen;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

De beschikking is gegeven door mr. E.F. Faase, voorzitter, mr. A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar en

mr. G.C. Makkink, raadsheren, en drs. P.R. Baart RA en prof. dr. R.A.H. van der Meer RA, raden, in tegenwoordigheid van mr. R. Verheggen, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 3 mei 2012.