Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2011:BX3051

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
29-11-2011
Datum publicatie
30-07-2012
Zaaknummer
200.092.993/01
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBHAA:2011:BT2476, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Faillissementsrecht, wsnp. Verzoek tot toepassing van de schuldsanering wordt afgewezen indien minder dan tien jaar voorafgaand ten aanzien van schuldenaar de schuldsaneringsregeling van toepassing is geweest. Drie uitzonderingssituaties doen zich in dit geval niet voor.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

DERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST van 29 november 2011 in de zaak met zaaknummer 200.092.993/01 van:

X,

APPELLANTE,

advocaat: mr. M.B. Meindersma te Beverwijk.

1. Het geding in hoger beroep

1.1 Appellante – hierna X – is bij op 29 augustus 2011 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift in hoger beroep gekomen van het vonnis van de rechtbank Haarlem van 23 augustus 2011 met rekestnummer 183289, waarbij het verzoek van X tot toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling is afgewezen.

1.2 Het hoger beroep is behandeld ter terechtzitting van 15 november 2011. Bij die behandeling is niemand verschenen. De raadsvrouwe van X heeft bij brief van 14 november 2011 verzocht de zaak op de stukken af te doen.

2. De gronden van de beslissing

2.1 De rechtbank heeft op de in de beslissing waarvan beroep vermelde gronden het verzoek van X om toegelaten te worden tot de wettelijke schuldsaneringsregeling overeenkomstig artikel 288 lid 2 sub d van de Faillissementswet (Fw) afgewezen. Daartoe heeft de rechtbank overwogen dat ten aanzien van X eerder de schuldsaneringsregeling van toepassing is geweest, welke in juni 2007 tussentijds is geëindigd door het in kracht van gewijsde gaan van de homologatie van het aangeboden akkoord. Aldus staat vast dat het verzoek tot toelating van X gelegen is binnen tien jaar na beëindiging van de eerdere schuldsaneringsregeling.

2.2 In hoger beroep is het volgende gebleken.

2.2.1 Op X is van 20 september 2005 tot en met 5 juni 2007 de schuldsaneringsregeling van toepassing geweest. Deze eerdere regeling is beëindigd door homologatie van het door X aangeboden akkoord.

2.3 Bij de beoordeling van het verzoek stelt het hof voorop dat artikel 288 lid 2 sub d Fw een imperatieve afwijzingsgrond bevat, inhoudende dat het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling wordt afgewezen indien minder dan tien jaar voorafgaande aan de dag waarop het verzoekschrift is ingediend, ten aanzien van de schuldenaar de schuldsaneringsregeling van toepassing is geweest. Een uitzondering op de regel wordt ingevolge het in genoemd artikellid bepaalde slechts gemaakt indien de toepassing van de schuldsaneringsregeling is beëindigd op grond van artikel 350 derde lid sub a of b Fw of op grond van artikel 350 derde lid sub d Fw, om redenen die de schuldenaar niet waren toe te rekenen. Eén en ander is bevestigd in de uitspraak van de Hoge Raad van 12 juni 2009 (LJN: BH 7357), in welke uitspraak ook de wetsgeschiedenis van de onderhavige bepaling is aangehaald.

2.4 De eerder op X van toepassing geweest zijnde schuldsaneringsregeling is in juni 2007 geëindigd door het in kracht van gewijsde gaan van het gehomologeerde akkoord. Gesteld noch gebleken is dat zich hier één van de drie uitzonderingssituaties voordoet die in de wet worden genoemd. De beslissing van de rechtbank wordt dan ook bekrachtigd.

3. De beslissing

Het hof:

- bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

Dit arrest is gewezen door mrs. C.C. Meijer, W.J. Noordhuizen en D.L.M.T. Dankers-Hagenaars en uitgesproken ter openbare terechtzitting van het hof van 29 november 2011 in tegenwoordigheid van de griffier.

Van dit arrest kan gedurende acht dagen na die van de uitspraak beroep in cassatie worden ingesteld door middel van een verzoekschrift in te dienen ter griffie van de Hoge Raad.