Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2011:BT6058

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
08-03-2011
Datum publicatie
29-09-2011
Zaaknummer
21-002869-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

T.a.v. feitelijk leiding geven: het hof volgt de rechtbank in haar oordeel dat [naam rechtspersoon], waarvan de rechtsvorm ook in hoger beroep te onduidelijk is gebleven en door verdachte is gelaten, om van een werkelijk bestaande en actief handelende rechtspersoon met die naam te kunnen uitgaan. Van feitelijk leiding geven daaraan door verdachte en/of zijn mededaders kan daarom evenmin sprake zijn.

T.a.v. valutahandel: de functie en werkzaamheden die verdachte heeft verricht, brengt met zich mee dat onvoldoende vast is komen te staan dat verdachte ervan op de hoogte was dat de beleggingsoverzichten vals waren en in strijd met de waarheid. Niet bewezen is dat verdachte valsheid in geschrifte heeft gepleegd door het versturen van voornoemde overzichten.

T.a.v. oogmerk wederrechtelijke bevoordeling: nu onvoldoende vast staat dat verdachte wetenschap had van de valsheid van de beleggingsoverzichten, is niet bewezen dat verdachte met het versturen van die overzichten het oogmerk van wederrechtelijke bevoordeling had.

T.a.v. listige kunstgrepen: niet kan bewezen worden dat verdachte het oogmerk had de beleggers op te lichten door gebruikmaking van (één van) voornoemd(e) oplichtingsmiddel(en). Van belang daarbij is eveneens dat verdachte zijn vriendin [naam] en zijn broer [naam] in de – naar achteraf bleek malafide – beleggingspraktijken van [naam], [naam] en [naam] heeft betrokken. Niet aannemelijk is dat verdachte op gelijke voet met [naam], [naam] en [naam] opereerde binnen [naam rechtspersoon].

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Sector strafrecht

Parketnummer: 21-002869-08

Uitspraak d.d.: 8 maart 2011

TEGENSPRAAK

Arrest van de economische kamer

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de economische kamer van de rechtbank Utrecht van 30 juni 2008 in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende te [postcode en plaats], [adres].

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van het hof van 8 september 2009, 11 mei 2010, 25 mei 2010, 31 augustus 2010, 22 februari 2011 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd (zie voor de inhoud van de vordering bijlage I). Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen namens verdachte door zijn raadsman,

mr J.H. van Dijk, advocaat te Amsterdam, naar voren is gebracht.

Ontvankelijkheid van het hoger beroep

Verdachte is bij vonnis waarvan beroep vrijgesproken van het onder 1 primair en subsidiair tenlastegelegde feit. Hoger beroep tegen deze gegeven vrijspraken staat niet open. Het hof zal verdachte daarom in zoverre niet-ontvankelijk verklaren.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep voor zover aan zijn oordeel onderworpen vernietigen omdat het tot een andere bewijsbeslissing komt en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd, zoals deze tenlastelegging in hoger beroep is gewijzigd, dat:

1.

de besloten vennootschap [naam BV] en/of de buitenlandse rechtspersoon [naam rechtspersoon] op meerdere, althans een, tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 augustus 2004 tot en met 31 december 2004 te Utrecht en/of Schoonebeek en/of Amsterdam en/of andere plaatsen in Nederland, opzettelijk zonder vergunning als effectenbemiddelaar in Nederland diensten heeft aangeboden aan en/of heeft verricht voor de hieronder genoemde personen, door:

1.1- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 augustus 2004 tot en met 31 december 2004 [naam] te Landgraaf telefonisch te (laten) benaderen en deze voor te stellen een of meer aan- en/of verkooptransacties met betrekking tot Amerikaanse Dollars en/of Euro's, in ieder geval met betrekking tot een of meer (vreemde) valuta(‘s) met haar aan te gaan en/of aan [naam] voornoemd een contract (limited power of attorney) te doen toekomen en/of te doen tekenen en/of aan die [naam] meerdere beleggingsoverzichten (statements) te doen toekomen( pagina 778 tot en met 813 van het proces-verbaal) en/of

1.2 - op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 oktober 2004 tot en met 31 december 2004 [naam] te Terneuzen telefonisch te (laten) benaderen en deze voor te stellen een of meer aan- en/of verkooptransacties met betrekking tot Amerikaanse Dollars en/of Euro's, in ieder geval met betrekking tot een of meer (vreemde) valuta('s) met haar aan te gaan en/of aan [naam] voornoemd een contract (limited power of attorney) te doen toekomen en/of te doen tekenen (pagina 814 tot en met 837 van het proces-verbaal) en/of

1.3 – op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 november 2004 tot en met 31 december 2004 [naam] te Zoetermeer telefonisch te (laten) benaderen en deze voor te stellen een of meer aan- en/of verkooptransacties met betrekking tot Amerikaanse Dollars en/of Euro’s, in ieder geval met betrekking tot een of meer (vreemde) valuta(‘s) met haar aan te gaan en/of aan [naam] voornoemd een contract (limited power of attorney) te doen toekomen en/of te doen tekenen en/of aan die [naam] meerdere beleggingsoverzichten (statements) te doen toekomen (pagina 838 tot en met 867 van het proces-verbaal) en/of

1.4 - op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 november 2004 tot en met 31 december 2004 [naam] te Wilnis telefonisch te (laten) benaderen en deze voor te stellen een of meer aan- en/of verkooptransacties met betrekking tot Amerikaanse Dollars en/of Euro’s, in ieder geval met betrekking tot een of meer (vreemde) valuta(‘s) met haar aan te gaan en/of aan [naam] voornoemd een folder ([naam folder]) en/of een contract (limited power of attorney) te doen toekomen en/of te doen tekenen en/of aan die [naam] een beleggingsoverzicht (statement) te doen toekomen (pagina 868 tot en met 892 van het proces-verbaal) en/of

1.5 - op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 november 2004 tot en met 31 december 2004 [naam] te Delfgauw telefonisch te (laten) benaderen en deze voor te stellen een of meer aan- en/of verkooptransacties met betrekking tot Amerikaanse Dollars en/of Euro's, in ieder geval met betrekking tot een of meer (vreemde) valuta(‘s) met haar aan te gaan en/of aan die [naam] een beleggingsoverzicht (statement) te doen toekomen (pagina 893 tot en met 904 van het proces-verbaal) en/of

1.6 - op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 oktober 2004 tot en met 31 december 2004 [naam] te Maasdam telefonisch te (laten) benaderen en deze voor te stellen een of meer aan- en/of verkooptransacties met betrekking tot Amerikaanse Dollars en/of Euro’s, in ieder geval met betrekking tot een of meer (vreemde) valuta(‘s) met haar aan te gaan en/of aan [naam] voornoemd een folder ([naam folder]) en/of een contract (limited power of attorney) te doen toekomen en/of te doen tekenen en/of aan die [naam] meerdere beleggingsoverzichten (statements) te doen toekomen (pagina 905 tot en met 960 van het proces-verbaal) en/of

1.7 - op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 november 2004 tot en met 31 december 2004 [naam] te Meteren telefonisch te (laten) benaderen en deze voor te stellen een of meer aan- en/of verkooptransacties met betrekking tot Amerikaanse Dollars en/of Euro’s, in ieder geval met betrekking tot een of meer (vreemde) valuta(‘s) met haar aan te gaan en/of aan [naam] voornoemd een contract (limited power of attorney) te doen toekomen en/of te doen tekenen en/of aan die [naam] een beleggingsoverzicht (statement) te doen toekomen (pagina 961 tot en met 974 van het proces-verbaal) en/of

1.8 - op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 tot en met 31 december 2004 [naam] te ‘s-Gravenhage telefonisch te (laten) benaderen en deze voor te stellen een of meer aan- en/of verkooptransacties met betrekking tot Amerikaanse Dollars en/of Euro’s, in ieder geval met betrekking tot een of meer (vreemde) valuta(‘s) met haar aan te gaan en/of aan [naam] voornoemd mede te (laten) delen dat zij, inclusief haar inleg,

$ 173.212 verdiend zou hebben (pagina 975 tot en met 1047 van het proces-verbaal) en/of

1.9 - op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 november 2004 tot en met 31 december 2004 [naam] te Kamperland telefonisch te (laten) benaderen en deze voor te stellen een of meer aan- en/of verkooptransacties met betrekking tot Amerikaanse Dollars en/of Euro’s, in ieder geval met betrekking tot een of meer (vreemde) valuta(‘s) met haar aan te gaan en/of aan [naam] voornoemd een folder ([naam folder]) en/of een contract (limited power of attorney) te doen toekomen en/of te doen tekenen (pagina 1102 tot en met 1132 van het proces-verbaal) en/of

1.10 - op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 november 2004 tot en met 31 december 2004 [naam] te Zaandijk telefonisch te (laten) benaderen en deze voor te stellen een of meer aan- en/of verkooptransacties met betrekking tot Amerikaanse Dollars en/of Euro’s, in ieder geval met betrekking tot een of meer (vreemde) valuta(‘s) met haar aan te gaan en/of aan [naam] voornoemd een contract (limited power of attorney) te doen toekomen en/of te doen tekenen en/of aan die [naam] meerdere beleggingsoverzichten (statements) te doen toekomen (pagina 1134 tot en met 1161 van het proces-verbaal) en/of

1.11 - op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 oktober 2004 tot en met 31 december 2004 [naam] te Wijnjewoude telefonisch te (laten) benaderen en deze voor te stellen een of meer aan- en/of verkooptransacties met betrekking tot Amerikaanse Dollars en/of Euro’s, in ieder geval met betrekking tot een of meer (vreemde) valuta(‘s) met haar aan te gaan en/of aan [naam] voornoemd een contract (limited power of attorney) te doen toekomen en/of te doen tekenen en/of aan die [naam] meerdere beleggingsoverzichten (statements) te doen toekomen (pagina 1162 tot en met 1180 van het proces-verbaal) en/of

1.12 - op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 september 2004 tot en met 31 december 2004 [naam] te Roodeschool telefonisch te (laten) benaderen en deze voor te stellen een of meer aan- en/of verkooptransacties met betrekking tot Amerikaanse Dollars en/of Euro’s, in ieder geval met betrekking tot een of meer (vreemde) valuta(‘s) met haar aan te gaan en/of aan [naam] voornoemd een contract (limited power of attorney) te doen toekomen en/of te doen tekenen en/of aan die [naam] meerdere beleggingsoverzichten (statements) te doen toekomen (pagina 1181 tot en met 1228 van het proces-verbaal) en/of

1.13 - op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 oktober 2004 tot en met 31 december 2004 [naam] te ’s-Heerenberg telefonisch te (laten) benaderen en deze voor te stellen een of meer aan- en/of verkooptransacties met betrekking tot Amerikaanse Dollars en/of Euro’s, in ieder geval met betrekking tot een of meer (vreemde) valuta(‘s) met haar aan te gaan en/of aan [naam] voornoemd een folder ([naam folder]) en/of een contract (limited power of attorney) te doen toekomen en/of te doen tekenen en/of aan die [naam] meerdere beleggingsoverzichten (statements) te doen toekomen (pagina 1229 tot en met 1371 van het proces-verbaal) en/of

1.14 - op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 oktober 2004 tot en met 31 december 2004 [naam] te ‘s-Heerenberg telefonisch te (laten) benaderen en deze voor te stellen een of meer aan- en/of verkooptransacties met betrekking tot Amerikaanse Dollars en/of Euro’s, in ieder geval met betrekking tot een of meer (vreemde) valuta(‘s) met haar aan te gaan en/of aan [naam] voornoemd een contract (limited power of attorney) te doen toekomen en/of te doen tekenen en/of aan die [naam] meerdere beleggingsoverzichten (statements) te doen toekomen (pagina 1229 tot en met 1371 van het proces-verbaal) en/of

1.15 - op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 oktober 2004 tot en met 31 december 2004 [naam] te ‘s-Heerenberg telefonisch te (laten) benaderen en deze voor te stellen een of meer aan- en/of verkooptransacties met betrekking tot Amerikaanse Dollars en/of Euro’s, in ieder geval met betrekking tot een of meer (vreemde) valuta (‘s) met haar aan te gaan en/of aan die [naam] meerdere beleggingsoverzichten (statements) te doen toekomen (pagina 1229 tot en met 1371 van het proces-verbaal) en/of

1.16 - op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 oktober 2004 tot en met 31 december 2004 [naam] te ‘s-Heerenberg telefonisch te (laten) benaderen en deze voor te stellen een of meer aan- en/of verkooptransacties met betrekking tot Amerikaanse Dollars en/of Euro’s, in ieder geval met betrekking tot een of meer (vreemde) valuta(‘s) met haar aan te gaan en/of aan [naam] voornoemd een folder ([naam folder]) en/of een contract (limited power of attorney) te doen toekomen en/of te doen tekenen en/of aan die [naam] meerdere beleggingsoverzichten (statements) te doen toekomen (pagina 1229 tot en met 1371 van het proces-verbaal) en/of

1.17 - op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 september 2004 tot en met 31 december 2004 [naam] te Delft telefonisch te (laten) benaderen en deze voor te stellen een of meer aan- en/of verkooptransacties met betrekking tot Amerikaanse Dollars en/of Euro’s, in ieder geval met betrekking tot een of meer (vreemde) valuta(‘s) met haar aan te gaan en/of aan [naam] voornoemd een contract (limited power of attorney) te doen toekomen en/of te doen tekenen en/of aan die [naam] meerdere beleggingsoverzichten (statements) te doen toekomen (pagina 1372 tot en met 1396 van het proces-verbaal) en/of

1.18 - op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 september 2004 tot en met 31 december 2004 [naam] te Oldelamer telefonisch te (laten) benaderen en deze voor te stellen een of meer aan- en/of verkooptransacties met betrekking tot Amerikaanse Dollars en/of Euro’s, in ieder geval met betrekking tot een of meer (vreemde) valuta(‘s) met haar aan te gaan en/of aan [naam] voornoemd een folder ([naam folder]) en/of een contract (limited power of attorney) te doen toekomen en/of te doen tekenen en/of aan die [naam] meerdere beleggingsoverzichten (statements) te doen toekomen (pagina 1397 tot en met 1414 van het proces-verbaal),

tot het plegen van welk(e) strafbare feit(en) hij, verdachte, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, opdracht heeft gegeven dan wel aan welke verboden gedraging(en) hij, verdachte, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, feitelijke leiding heeft gegeven;

Subsidiair, indien vorenstaande niet tot een veroordeling kan/mocht leiden:

hij, verdachte, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen op meerdere, althans een, tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 augustus 2004 tot en met 31 december 2004 te Utrecht en/of Schoonebeek en/of Amsterdam en/of andere plaatsen in Nederland, opzettelijk zonder vergunning als effectenbemiddelaar in Nederland diensten heeft aangeboden aan en/of heeft verricht voor de hieronder genoemde personen, door:

1.1 - op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 augustus 2004 tot en met 31 december 2004 [naam] te Landgraaf telefonisch te (laten) benaderen en deze voor te stellen een of meer aan- en/of verkooptransacties met betrekking tot Amerikaanse Dollars en/of Euro's, in ieder geval met betrekking tot een of meer (vreemde) valuta( 's) met haar aan te gaan en/of aan [naam] voornoemd een contract (limited power of attorney) te doen toekomen en/of te doen tekenen en/of aan die [naam] meerdere beleggingsoverzichten (statements) te doen toekomen (pagina 778 tot en met 813 van het proces-verbaal) en/of

1.2 - op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 oktober 2004 tot en met 31 december 2004 [naam] te Terneuzen telefonisch te (laten) benaderen en deze voor te stellen een of meer aan- en/of verkooptransacties met betrekking tot Amerikaanse Dollars en/of Euro's, in ieder geval met betrekking tot een of meer (vreemde) valuta( 's) met haar aan te gaan en/of aan [naam] voornoemd een contract (limited power of attorney) te doen toekomen en/of te doen tekenen (pagina 814 tot en met 837 van het proces-verbaal) en/of

1.3 – op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 november 2004 tot en met 31 december 2004 [naam] te Zoetermeer telefonisch te (laten) benaderen en deze voor te stellen een of meer aan- en/of verkooptransacties met betrekking tot Amerikaanse Dollars en/of Euro’s, in ieder geval met betrekking tot een of meer (vreemde) valuta(‘s) met haar aan te gaan en/of aan [naam] voornoemd een contract (limited power of attorney) te doen toekomen en/of te doen tekenen en/of aan die [naam] meerdere beleggingsoverzichten (statements) te doen toekomen (pagina 838 tot en met 867 van het proces-verbaal) en/of

1.4 - op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 november 2004 tot en met 31 december 2004 [naam] te Wilnis telefonisch te (laten) benaderen en deze voor te stellen een of meer aan- en/of verkooptransacties met betrekking tot Amerikaanse Dollars en/of Euro’s, in ieder geval met betrekking tot een of meer (vreemde) valuta(‘s) met haar aan te gaan en/of aan [naam] voornoemd een folder ([naam folder]) en/of een contract (limited power of attorney) te doen toekomen en/of te doen tekenen en/of aan die [naam] een beleggingsoverzicht (statement) te doen toekomen (pagina 868 tot en met 892 van het proces-verbaal) en/of

1.5 - op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 november 2004 tot en met 31 december 2004 [naam] te Delfgauw telefonisch te (laten) benaderen en deze voor te stellen een of meer aan- en/of verkooptransacties met betrekking tot Amerikaanse Dollars en/of Euro's, in ieder geval met betrekking tot een of meer (vreemde) valuta( 's) met haar aan te gaan en/of aan die [naam] een beleggingsoverzicht (statement) te doen toekomen (pagina 893 tot en met 904 van het proces-verbaal) en/of

1.6 - op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 oktober 2004 tot en met 31 december 2004 [naam] te Maasdam telefonisch te (laten) benaderen en deze voor te stellen een of meer aan- en/of verkooptransacties met betrekking tot Amerikaanse Dollars en/of Euro’s, in ieder geval met betrekking tot een of meer (vreemde) valuta(‘s) met haar aan te gaan en/of aan [naam] voornoemd een folder ([naam folder]) en/of een contract (limited power of attorney) te doen toekomen en/of te doen tekenen en/of aan die [naam] meerdere beleggingsoverzichten (statements) te doen toekomen (pagina 905 tot en met 960 van het proces-verbaal) en/of

1.7 - op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 november 2004 tot en met 31 december 2004 [naam] te Meteren telefonisch te (laten) benaderen en deze voor te stellen een of meer aan- en/of verkooptransacties met betrekking tot Amerikaanse Dollars en/of Euro’s, in ieder geval met betrekking tot een of meer (vreemde) valuta(‘s) met haar aan te gaan en/of aan [naam] voornoemd een contract (limited power of attorney) te doen toekomen en/of te doen tekenen en/of aan die [naam] een beleggingsoverzicht (statement) te doen toekomen (pagina 961 tot en met 974 van het proces-verbaal) en/of

1.8 - op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 tot en met 31 december 2004 [naam] te ‘s-Gravenhage telefonisch te (laten) benaderen en deze voor te stellen een of meer aan- en/of verkooptransacties met betrekking tot Amerikaanse Dollars en/of Euro’s, in ieder geval met betrekking tot een of meer (vreemde) valuta(‘s) met haar aan te gaan en/of aan [naam] voornoemd mede te (laten) delen dat zij, inclusief haar inleg,

$ 173.212 verdiend zou hebben (pagina 975 tot en met 1047 van het proces-verbaal) en/of

1.9 - op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 november 2004 tot en met 31 december 2004 [naam] te Kamperland telefonisch te (laten) benaderen en deze voor te stellen een of meer aan- en/of verkooptransacties met betrekking tot Amerikaanse Dollars en/of Euro’s, in ieder geval met betrekking tot een of meer (vreemde) valuta(‘s) met haar aan te gaan en/of aan [naam] voornoemd een folder ([naam folder]) en/of een contract (limited power of attorney) te doen toekomen en/of te doen tekenen (pagina 1102 tot en met 1132 van het proces-verbaal) en/of

1.10 - op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 november 2004 tot en met 31 december 2004 [naam] te Zaandijk telefonisch te (laten) benaderen en deze voor te stellen een of meer aan- en/of verkooptransacties met betrekking tot Amerikaanse Dollars en/of Euro’s, in ieder geval met betrekking tot een of meer (vreemde) valuta(‘s) met haar aan te gaan en/of aan [naam] voornoemd een contract (limited power of attorney) te doen toekomen en/of te doen tekenen en/of aan die [naam] meerdere beleggingsoverzichten (statements) te doen toekomen (pagina 1134 tot en met 1161 van het proces-verbaal) en/of

1.11 - op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 oktober 2004 tot en met 31 december 2004 [naam] te Wijnjewoude telefonisch te (laten) benaderen en deze voor te stellen een of meer aan- en/of verkooptransacties met betrekking tot Amerikaanse Dollars en/of Euro’s, in ieder geval met betrekking tot een of meer (vreemde) valuta(‘s) met haar aan te gaan en/of aan [naam] voornoemd een contract (limited power of attorney) te doen toekomen en/of te doen tekenen en/of aan die [naam] meerdere beleggingsoverzichten (statements) te doen toekomen (pagina 1162 tot en met 1180 van het proces-verbaal) en/of

1.12 - op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 september 2004 tot en met 31 december 2004 [naam] te Roodeschool telefonisch te (laten) benaderen en deze voor te stellen een of meer aan- en/of verkooptransacties met betrekking tot Amerikaanse Dollars en/of Euro’s, in ieder geval met betrekking tot een of meer (vreemde) valuta(‘s) met haar aan te gaan en/of aan [naam] voornoemd een contract (limited power of attorney) te doen toekomen en/of te doen tekenen en/of aan die [naam] meerdere beleggingsoverzichten (statements) te doen toekomen (pagina 1181 tot en met 1228 van het proces-verbaal) en/of

1.13 - op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 oktober 2004 tot en met 31 december 2004 [naam] te ’s-Heerenberg telefonisch te (laten) benaderen en deze voor te stellen een of meer aan- en/of verkooptransacties met betrekking tot Amerikaanse Dollars en/of Euro’s, in ieder geval met betrekking tot een of meer (vreemde) valuta(‘s) met haar aan te gaan en/of aan [naam] voornoemd een folder ([naam folder]) en/of een contract (limited power of attorney) te doen toekomen en/of te doen tekenen en/of aan die [naam] meerdere beleggingsoverzichten (statements) te doen toekomen (pagina 1229 tot en met 1371 van het proces-verbaal) en/of

1.14 - op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 oktober 2004 tot en met 31 december 2004 [naam] te ‘s-Heerenberg telefonisch te (laten) benaderen en deze voor te stellen een of meer aan- en/of verkooptransacties met betrekking tot Amerikaanse Dollars en/of Euro’s, in ieder geval met betrekking tot een of meer (vreemde) valuta(‘s) met haar aan te gaan en/of aan [naam] voornoemd een contract (limited power of attorney) te doen toekomen en/of te doen tekenen en/of aan die Daals meerdere beleggingsoverzichten (statements) te doen toekomen (pagina 1229 tot en met 1371 van het proces-verbaal) en/of

1.15 - op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 oktober 2004 tot en met 31 december 2004 [naam] te ‘s-Heerenberg telefonisch te (laten) benaderen en deze voor te stellen een of meer aan- en/of verkooptransacties met betrekking tot Amerikaanse Dollars en/of Euro’s, in ieder geval met betrekking tot een of meer (vreemde) valuta(‘s) met haar aan te gaan en/of aan die [naam] meerdere beleggingsoverzichten (statements) te doen toekomen (pagina 1229 tot en met 1371 van het proces-verbaal) en/of

1.16 - op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 oktober 2004 tot en met 31 december 2004 [naam] te ‘s-Heerenberg telefonisch te (laten) benaderen en deze voor te stellen een of meer aan- en/of verkooptransacties met betrekking tot Amerikaanse Dollars en/of Euro’s, in ieder geval met betrekking tot een of meer (vreemde) valuta(‘s) met haar aan te gaan en/of aan [naam] voornoemd een folder ([naam folder]) en/of een contract (limited power of attorney) te doen toekomen en/of te doen tekenen en/of aan die [naam] meerdere beleggingsoverzichten (statements) te doen toekomen (pagina 1229 tot en met 1371 van het proces-verbaal) en/of

1.17 - op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 september 2004 tot en met 31 december 2004 [naam] te Delft telefonisch te (laten) benaderen en deze voor te stellen een of meer aan- en/of verkooptransacties met betrekking tot Amerikaanse Dollars en/of Euro’s, in ieder geval met betrekking tot een of meer (vreemde) valuta(‘s) met haar aan te gaan en/of aan [naam] voornoemd een contract (limited power of attorney) te doen toekomen en/of te doen tekenen en/of aan die [naam] meerdere beleggingsoverzichten (statements) te doen toekomen (pagina 1372 tot en met 1396 van het proces-verbaal) en/of

1.18 - op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 september 2004 tot en met 31 december 2004 [naam] te Oldelamer telefonisch te (laten) benaderen en deze voor te stellen een of meer aan- en/of verkooptransacties met betrekking tot Amerikaanse Dollars en/of Euro’s, in ieder geval met betrekking tot een of meer (vreemde) valuta(‘s) met haar aan te gaan en/of aan [naam] voornoemd een folder ([naam folder]) en/of een contract (limited power of attorney) te doen toekomen en/of te doen tekenen en/of aan die [naam] meerdere beleggingsoverzichten (statements) te doen toekomen (pagina 1397 tot en met 1414 van het proces-verbaal).

2.

de besloten vennootschap [naam BV] en/of de buitenlandse rechtspersoon [naam rechtspersoon] op meerdere, althans een, tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 augustus 2004 tot en met 31 december 2004 te Utrecht en/of Schoonebeek en/of Amsterdam en/of andere plaatsen in Nederland, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een of meer, vals(e) of vervalst(e) statement(s) (beleggingsoverzicht(en), te weten:

- de op naam van [naam] gestelde statement voorzien van het nummer 15022 (pagina 794 van het proces-verbaal) en/of

- vijf, althans een of meer, op naam van [naam] gestelde statement(s) voorzien van het nummer 15082 (pagina 1310 en/of 1317 en/of 1325 en/of 1331 en/of 1338 van het proces-verbaal) en/of

een (groot) aantal andere op naam van andere dan de hierboven genoemde Nederlandse inleggers gestelde statements, te weten:

- 1 statement op naam van [naam] (pagina 974) en/of

- 7, althans 1 of meer, statements op naam van [naam] (pagina 1055 en pagina’s

1066 tot en met 1071) en/of;

- 6, althans 1 of meer, statements op naam van [naam] (pagina’s 1141, 1147, 1149, 1151, 1153 en 1155) en/of;

- 2, althans 1 of meer statements op naam van [naam] (pagina’s 1179 en 1180) en/of;

- 5, althans 1 of meer statements op naam van [naam] (pagina’s 1206 tot en met 1220) en/of;

- 8, althans 1 of meer statements op naam van [naam] (pagina’s 1256 tot en met 1263) en/of;

- 4, althans 1 of meer statements op naam van [naam] (pagina’s 1280 tot en met 1283) en/of;

- 3, althans 1 of meer statements op naam van [naam] (pagina’s 1391 tot en met 1393)

- (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware die/dat geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat zij die statements aan voornoemde personen heeft toegestuurd of heeft laten toesturen, althans heeft doen toekomen en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat (telkens) valselijk en in strijd met de waarheid in die statement was vermeld dat met het ingelegde geld een bepaald positief resultaat (trade result) was behaald, tot het plegen van welk(e) strafbare feit(en) hij, verdachte, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, feitelijke leiding heeft gegeven;

Subsidiair, indien vorenstaande niet tot een veroordeling kan/mocht leiden:

hij verdachte tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen op meerdere, althans een, tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 augustus 2004 tot en met 31 december 2004 te Utrecht en/of Schoonebeek en/of Amsterdam en/of andere plaatsen in Nederland, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een of meer, vals(e) of vervalst(e) statement(s) (beleggingsoverzicht(en), te weten:

- de op naam van [naam] gestelde statement voorzien van het nummer 15022 (pagina 794 van het proces-verbaal) en/of

- vijf, althans een of meer, op naam van [naam] gestelde statement(s) voorzien van het nummer 15082 (pagina 1310 en/of 1317 en/of 1325 en/of 1331 en/of 1338 van het proces-verbaal) en/of

een (groot) aantal andere op naam van andere dan de hierboven genoemde Nederlandse inleggers gestelde statements, te weten:

- 1 statement op naam van [naam] (pagina 974) en/of

- 7, althans 1 of meer, statements op naam van [naam] (pagina 1055 en pagina’s

1066 tot en met 1071) en/of;

- 6, althans 1 of meer, statements op naam van [naam] (pagina’s 1141, 1147, 1149, 1151, 1153 en 1155) en/of;

- 2, althans 1 of meer statements op naam van [naam] (pagina’s 1179 en 1180) en/of;

- 5, althans 1 of meer statements op naam van [naam] (pagina’s 1206 tot en met 1220) en/of;

- 8, althans 1 of meer statements op naam van [naam] (pagina’s 1256 tot en met 1263) en/of;

- 4, althans 1 of meer statements op naam van [naam] (pagina’s 1280 tot en met 1283) en/of;

- 3, althans 1 of meer statements op naam van [naam] (pagina’s 1391 tot en met 1393)

- (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware die/dat geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat hij die statements aan voornoemde personen heeft toegestuurd of heeft laten toesturen, althans heeft doen toekomen en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat (telkens) valselijk en in strijd met de waarheid in die statement was vermeld dat met het ingelegde geld een bepaald positief resultaat (trade result) was behaald;

meer subsidiair

hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2004 tot en met 31 december 2004 te Utrecht en/of Schoonebeek en/of Amsterdam en/of andere plaatsen in Nederland, in elk geval in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zichzelf of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

[naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of

[naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of

[naam] en/of een of meer anderen heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen (inlegbedragen) van – onder meer – circa € 143.500,- ([naam]) en/of

€ 10.000,- ([naam]) en/of € 38.000,- ([naam]) en/of € 10.000,- ([naam]) en/of

€ 199.000,- ([naam]) en/of € 62.000,- ([naam]) en/of € 10.200,- ([naam]), in elk geval van enig geldbedrag, hierin bestaande dat verdachte (telkens) tezamen met zijn mededader(s), althans alleen, met vorenomschreven oogmerk opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- zich aan voornoemde persoon/personen heeft/hebben gepresenteerd als accountmanager(s) en/of als valutahandelaar/valutahandelaren, handelend vanuit Malta en/of Cyprus en/of

- gebruik heeft/hebben gemaakt van een of meer valse namen ([valse naam] en/of [valse naam] en/of [valse naam] en/of [valse naam] en/of [valse naam]) en/of

- brochure(s) heeft/hebben opgesteld of doen opstellen en/of deze brochures aan voornoemde persoon/personen heeft/hebben verzonden of doen verzenden en/of

- aan genoemde persoon/personen (aanzienlijke) winst(en) in het vooruitzicht heeft/hebben gesteld en/of

- aan voornoemde persoon/personen tussentijdse overzichten met betrekking tot behaalde (positieve) resultaten heeft/hebben verzonden of doen verzenden

waardoor [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of anderen (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak ten aanzien van het onder 2 primair, subsidiair en meer subsidiair tenlastegelegde

Het hof heeft uit het onderzoek ter terechtzitting niet door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat verdachte het onder 2 primair, subsidiair of meer subsidiair tenlastegelegde heeft begaan, zodat verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Ten aanzien van het onder 2 primair tenlastegelegde geldt dat het hof de rechtbank volgt in haar oordeel dat [naam rechtspersoon], waarvan de rechtsvorm ook in hoger beroep te onduidelijk is gebleven en door verdachte is gelaten, om van een werkelijk bestaande en actief handelende rechtspersoon met die naam te kunnen uitgaan. Van feitelijk leiding geven daaraan door verdachte en/of zijn mededaders kan daarom evenmin sprake zijn. Van feit 2 primair zal daarom worden vrijgesproken.

Ten aanzien van het onder 2 subsidiair tenlastegelegde komt het hof eveneens tot een vrijspraak.

Aannemelijk is geworden dat [naam rechtspersoon] is opgericht door [naam], [naam]

– alias [naam]– en [naam].

Verdachte heeft ter terechtzitting van het hof van 11 mei 2010 verklaard dat hij tot de groep werknemers behoorde die nieuwe klanten benaderde. Op een gegeven moment werd verdachte verkoopleider van verkopers die in Hongarije werkten. Verdachte heeft verklaard dat er ‘drie heren’ waren die de valutahandel op zich namen. Deze werkten boven in het gebouw. Verdachte heeft voorts verklaard dat hij weliswaar heeft gevraagd of hij ook kon promoveren tot één van de handelaren binnen het bedrijf, maar dit is feitelijk niet gebeurd.

Over de beleggingsoverzichten (statements) heeft verdachte verklaard dat hij deze wel eens heeft gezien.

Getuige [naam getuige] heeft verklaard dat verdachte klanten onder een andere naam

e-mailberichten verstuurde. Via de echtgenote van [naam] werden brochures naar beleggers verzonden. De beleggingsoverzichten en brochures bleken achteraf bezien vals te zijn.

Gelet op voorgaande acht het hof het onaannemelijk dat verdachte zich bezighield met valutahandel. De functie en werkzaamheden die verdachte heeft verricht, brengt met zich mee dat onvoldoende vast is komen te staan dat verdachte ervan op de hoogte was dat de beleggingsoverzichten vals waren en in strijd met de waarheid. Niet bewezen is dat verdachte valsheid in geschrifte heeft gepleegd door het versturen van voornoemde overzichten.

Ten aanzien van het meer subsidiair tenlastegelegde overweegt het hof als volgt.

De advocaat-generaal heeft gerequireerd tot een bewezenverklaring ter zake van dit feit. Volgens de advocaat-generaal hebben getuigen [naam], [naam] en [naam] verklaard dat er vier grote bazen waren bij [naam rechtspersoon] en dat verdachte één van hen was, ook toen [naam] nog niet was opgestapt. Toen [naam] wegging bij [naam rechtspersoon], is verdachte hem opgevolgd. Dat [naam] veroordeeld is voor zijn handelen, is om die reden ook een indicatie voor de positie die verdachte heeft, aldus de advocaat-generaal.

Verdachte heeft gebruik gemaakt van valse namen door advertenties voor het werven van personeel te plaatsen onder valse naam en door in het telefonische contact met klanten ook niet zijn eigen naam te gebruiken. Ook heeft verdachte gehandeld in een valse hoedanigheid, te weten die van bonafide valutahandelaar. De advocaat-generaal heeft voorts betoogd dat verdachte gebruik heeft gemaakt van kunstgrepen door brochures en statements aan beleggers te versturen. Ten slotte was sprake van een samenweefsel van verdichtsels doordat hoge winsten beloofd werden, er een mooie website bestond en telefonische colportage plaatsvond. Door gebruikmaking van deze oplichtingsmiddelen zijn de beleggers bewogen tot de afgifte van geld door verdachte en zijn mededaders, waarbij de verdachten het oogmerk van wederrechtelijke bevoordeling hadden, aldus de advocaat-generaal.

De raadsman heeft betoogd dat het meer subsidiair tenlastegelegde niet bewezen kan worden. Verdachte heeft slechts in 10% van de gevallen, en alleen indien dit noodzakelijk was ten behoeve van de veiligheid, een andere naam gebruikt dan die van zichzelf. Voorts heeft de raadsman betoogd dat de beleggers in het onderhavige geval geen strafrechtelijke bescherming genieten, omdat zij professionele partijen zijn die grote bedragen hebben ingelegd. Volgens de raadsman dient aansluiting gezocht te worden bij het civiele recht en het financiële strafrecht.

Bovendien had verdachte geen opzet op het oplichten van de beleggers en heeft de nauwe en bewuste samenwerking met de medeverdachten daartoe ontbroken. De raadsman heeft verzocht om vrijspraak.

Voor wat betreft het al dan niet opvolgen van [naam] door verdachte en voor wat betreft de rol van verdachte binnen [naam rechtspersoon] merkt het hof op dat slechts getuige [naam getuige] dit heeft verklaard dat verdachte [naam] opvolgde. Deze verklaring wordt niet ondersteund door andere bewijsmiddelen. Zoals hiervoor reeds is overwogen neemt het hof met betrekking tot de rol van verdachte aan dat verdachte verkoopleider was, dat hij niet is gepromoveerd tot één van de handelaren binnen het bedrijf en dat hij zich niet heeft beziggehouden met de valutahandel.

Ten aanzien van zijn eigen rol heeft verdachte ter terechtzitting van het hof van 11 mei 2010 voorts verklaard dat hij bij het verrichten van zijn werkzaamheden in 90% van de gevallen zijn eigen naam heeft gebruikt. In de overige 10% van de gevallen, bij lastige klanten, gebruikte hij een valse naam in verband met de veiligheid. Voorts blijkt uit het dossier dat verdachte aan getuige [naam getuige] een kopie heeft verstrekt van zijn eigen paspoort. Gelet op voorgaande staat niet onvoldoende vast dat verdachte zich heeft bediend van een valse naam met het oogmerk om beleggers op te lichten.

Anders dan de advocaat-generaal acht het hof voorts niet bewezen dat verdachte opzettelijk een valse hoedanigheid, te weten die van een bonafide valutahandelaar, heeft aangenomen. Hiervóór is reeds overwogen dat niet bewezen kan worden dat verdachte wetenschap had van de valsheid van de verstuurde brochures en beleggingsoverzichten en van de malafide praktijken van [naam], [naam] en [naam], welke laatste twee door het hof zijn veroordeeld ter zake van het – kort gezegd – medeplegen van valsheid in geschrifte, meermalen gepleegd. Nu onvoldoende vast staat dat verdachte wetenschap had van de valsheid van de beleggingsoverzichten, is niet bewezen dat verdachte met het versturen van die overzichten het oogmerk van wederrechtelijke bevoordeling had.

Ten aanzien van hetgeen de advocaat-generaal heeft betoogd met betrekking tot het gebruik van listige kunstgrepen dan wel een samenweefsel van verdichtsels geldt in de kern hetzelfde. Niet kan bewezen worden dat verdachte het oogmerk had de beleggers op te lichten door gebruikmaking van (één van) voornoemd(e) oplichtingsmiddel(en). Van belang daarbij is eveneens dat verdachte zijn vriendin [naam] en zijn broer [naam] in de

– naar achteraf bleek malafide – beleggingspraktijken van [naam], [naam] en [naam] heeft betrokken. Niet aannemelijk is dat verdachte op gelijke voet met [naam], [naam] en [naam] opereerde binnen [naam rechtspersoon]. Het hof acht niet bewezen dat verdachte de meer subsidiair tenlastegelegde oplichting heeft gepleegd en spreekt hem daarvan vrij.

De vordering van de benadeelde partijen [naam BV], [naam], [naam], [naam], [naam], [naam], [naam], [naam], [naam], [naam] en [naam]

De benadeelde partijen hebben zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedragen € 249.000,- resp. € 13.000,-, resp.

€ 448.757,47, resp. € 10.000,-, resp. € 15.885,-, resp. € 62.000,-, resp. € 10.900,- resp.

€ 199.000,-, resp. € 49.300,-, resp. € 162.029,- resp. € 75.055,33. De vorderingen zijn bij het vonnis waarvan beroep niet toegewezen. De benadeelde partijen hebben zich in hoger beroep opnieuw gevoegd voor het bedrag van hun oorspronkelijke vordering.

De verdachte wordt niet schuldig verklaard ter zake van het ten laste gelegde handelen waardoor de gestelde schade zou zijn veroorzaakt. De benadeelde partienj kunnen daarom in hun vordering niet worden ontvangen.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen en doet opnieuw recht:

Verklaart de verdachte niet ontvankelijk in zijn hoger beroep, voor zover gericht tegen het onder 1 primair en subsidiair tenlastegelegde feit.

Verklaart niet bewezen dat verdachte het onder 2 primair, subsidiair of meer subsidiair tenlastegelegde heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij.

De vordering van de benadeelde partijen [naam BV], [naam], [naam], [naam], [naam], [naam], [naam], [naam], [naam], [naam]en [naam]

Verklaart voornoemde benadeelde partijen in hun vordering niet-ontvankelijk.

Verwijst de benadeelde partijen in de door verdachte gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Aldus gewezen door

mr B.P.J.A.M. van der Pol, voorzitter,

mr H.W. Koksma en mr J.A.W. Lensing, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr L.J.J.G. Verhaeg, griffier,

en op 8 maart 2011 ter openbare terechtzitting uitgesproken.