Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2011:BR6252

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
30-08-2011
Datum publicatie
30-08-2011
Zaaknummer
23-002442-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Profijtontneming. Berekening wederrechtelijk verkregen voordeel aan hand van heler/steler verhouding: 80/20. Geen aftrek waardevermindering (teruggegeven) bestelbus wegens geen direct verband met bewezenverklaarde delicten. Overschrijding redelijke termijn schattenderwijs verdisconteerd in rentegenererende karakter van de uitgestelde betalingsverplichting.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOW 2012/40
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

parketnummer: 23-002442-09

datum uitspraak: 30 augustus 2011

TEGENSPRAAK

ARREST VAN HET GERECHTSHOF AMSTERDAM

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Haarlem van 16 april 2009 op de vordering van het openbaar ministerie ex artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht in de ontnemingszaak met nummer 15-634119-06 behorende bij de strafzaak onder parketnummer 15-634119-06 tegen de veroordeelde

[veroordeelde],

geboren te [geboorteplaats en –datum],

adres: [adres]l.

Procesgang

Het openbaar ministerie heeft gevorderd dat aan de veroordeelde de verplichting zal worden opgelegd tot betaling van een geldbedrag aan de Staat ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, geschat op € 7.812,63.

Van de vordering ex artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht is een kopie in dit arrest gevoegd. De inhoud daarvan wordt hier overgenomen.

De veroordeelde is bij vonnis van de politierechter in de rechtbank Haarlem van 4 april 2007 veroordeeld ter zake van – kort gezegd –

gewoonteheling.

De veroordeelde heeft hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis.

Het gerechtshof Amsterdam heeft bij arrest van 6 juni 2008 het strafvonnis van de politierechter bevestigd.

Voorts heeft de politierechter in de rechtbank Haarlem bij beslissing van 16 april 2009 de veroordeelde de verplichting opgelegd tot betaling aan de Staat van een bedrag van € 7.812,63 ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.

De veroordeelde heeft hoger beroep ingesteld tegen deze beslissing.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg van 2 april 2009 en op de terechtzitting in hoger beroep van 16 augustus 2011.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de veroordeelde en de raadsman naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting in hoger beroep gevorderd dat het bedrag waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat, wordt vastgesteld op € 7.812,63 en dat aan de veroordeelde de verplichting wordt opgelegd tot betaling aan de Staat van datzelfde bedrag, eventueel verminderd met een korting wegens overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).

Schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel

Het hof is van oordeel dat op grond van de onder voormeld parketnummer aangelegde straf – en ontnemingsdossier, alsmede op grond van het onderzoek ter terechtzitting in beide instanties in de ontnemingszaak, aannemelijk is geworden dat de veroordeelde door middel van of uit baten van het feit waarvoor hij bij voornoemd arrest is veroordeeld wederrechtelijk voordeel heeft verkregen. Het ontleent deze schatting aan de inhoud van wettige bewijsmiddelen.

Onder de naam ‘November’ is onderzoek gedaan naar de zaken waarbij de veroordeelde als heler betrokken is geweest. Uit het onderzoek is gebleken dat de veroordeelde betrokken is geweest bij 34

(het hof begrijpt, aangezien het bij de zaken 16 en 27 om dezelfde zaak gaat: 33) zaken die relevant zijn voor de vaststelling van het wederrechtelijk verkregen voordeel, te weten de zaken 2 t/m 15, 17, 18 en 21 t/m 37, zoals weergegeven in de matrix opgenomen in proces-verbaal met nummer 2/AH/01 (proces-verbaal inzake de ontneming met nummer 2/AH/03 van 7 maart 2007, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [naam opsporingsambtenaar]).

In het proces-verbaal van 7 maart 2007 inzake de ontneming (nummer 2/AH/01, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [naam opsporingsambtenaar]) is een overzicht gemaakt van de waarde van de ontvreemde goederen in de zaken waarbij de veroordeelde als heler betrokken is geweest. Het hof heeft bij de vaststelling van het bedrag waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat aansluiting gezocht bij de inhoud van dit proces-verbaal. Het hof heeft voorts acht geslagen op de aan voormeld proces-verbaal ten grondslag liggende aangiften. Voor zover de gegevens in het proces-verbaal ontneming niet overeenkomen met die in de aangiften, is het hof uitgegaan van de gegevens genoemd in de aangiften.

Opbrengsten

De schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel is gegrond op de navolgende berekening, waarbij rekening is gehouden met een ‘steler –heler’ verhouding van 20%-80%. (proces-verbaal inzake de ontneming met nummer 2/AH/03 van 7 maart 2007). De hantering van deze verdeling is door de verdediging in hoger beroep niet betwist.

Zaak 02:

Betreft de diefstal van goederen weggenomen bij de Albert Heijn Händelplein 185 te Nieuw Vennep, gepleegd op dinsdag 5 september 2006 tussen 17.10 en 17.30 uur.

Presentatie van de weggenomen goederen:

Nivea anti rimpelcrème € 38,67

Nivea for men crème € 65,94

Totaal zaak 2 € 104,61

Zaak 03:

Betreft de diefstal van goederen weggenomen bij de Albert Heijn, Weigelia 48 te Leidschendam, gepleegd op dinsdag 10 oktober 2006 tussen 11.00 uur en 11.10 uur.

Presentatie van de weggenomen goederen:

5 x Nivea Q10 antirimpel crème à € 10,49 € 52,45

2 x Loreal young wasgel à € 5,29 € 10,58

1 x Loreal revit nacht à € 10,99 €10,99

2 x Loreal young crème à € 4,99 € 9,98

1 x Crème de Sion € 8,89 € 8,89

4 x Nivea visage dagcrème roze à € 6,19 € 24,76

1 x Nivea Mousse à € 5,59 € 5,59

8 x Loreal revitalift à € 10,99 € 87,92

Totaal zaak 3 € 211,16

Zaak 04:

Betreft de diefstal van goederen weggenomen bij de Jumbo supermarkt,

Koningin Julianalaan 370 te Voorburg, gepleegd op dinsdag 10 oktober 2006

tussen 11.15 uur en 11.45 uur.

Presentatie van de weggenomen goederen:

Cosmetische artikelen € 163,01

Totaal zaak 04 € 163,01

Zaak 05:

Betreft de diefstal van goederen weggenomen bij Albert Heijn, Koningin

Julianalaan 263 te Voorburg, gepleegd op dinsdag 10 oktober 2006 tussen

11.15 uur en 11.45 uur.

Presentatie van de weggenomen goederen:

10x Scheermesjes Gilette mach 3 à € 14,99 € 149,90

10x Scheermesjes Gilette mach 3 à € 10,14 € 101,40

Totaal zaak 05 € 251,30

Zaak 06:

Betreft de diefstal van goederen weggenomen bij de Albert Heijn, Weigelia 48

te Leidschendam, gepleegd op woensdag 11 oktober 2006 tussen 11.25 uur

en 11.35 uur.

Presentatie van de weggenomen goederen:

16x Niveacrème à € 1.39 € 22,24

2x Nivea herstellende nachtcrème à € 6,99 € 13,98

Totaal zaak 06 € 36,22

Zaak 07:

Betreft de diefstal van goederen weggenomen bij de Albert Heijn,

Voorthuizerstraat 2 te Putten, gepleegd op maandag 9 oktober 2006 tussen

11.43 uur en 11.56 uur.

Presentatie van de weggenomen goederen:

34x Gilette mach 3 turbo 12 pack à € 29,99 € 1.019,66

Totaal zaak 07 € 1.019,66

Zaak 08:

Betreft de diefstal van goederen weggenomen bij de Albert Heijn, Langestraat

53 te Hilversum, gepleegd op maandag 2 oktober 2006 tussen 15:30 uur en

16.30 uur.

Presentatie van de weggenomen goederen:

10x Taft hairspray à € 3,49 € 34,90

8x Sanex deo sensitive à € 1,95 € 15,60

10x Loreal oogreiniger à € 6,39 € 63,90

30x Nivea summer bodymilk à € 4,99 € 149,70

Totaal zaak 08 € 264,10

Zaak 9:

Betreft de diefstal van goederen weggenomen bij de Albert Heijn,

Soendaplein 18 te Haarlem, gepleegd op zaterdag 28 oktober 2006 tussen

12.55 uur en 13.05 uur.

Presentatie van de weggenomen goederen:

Gilette mach 3 turbo 4 mesjes € 30,45

Gilette mach 3 turbo mesjes € 209,93

Wilkinson quattro mesjes € 21,98

Totaal zaak 09 € 262,36

Zaak 10, 11, 12, 35 en 36:

Betreft de diefstal van goederen weggenomen bij de Dirk van de Broek,

Burgemeester Engelbertsstraat 2l en Grote Krocht 9 te Zandvoort, gepleegd

op:

- maandag 16 oktober 2006 tussen 10.55 uur en 11.15 uur,

- maandag 16 oktober 2006 tussen 10.45 uur en 11.00 uur,

- dinsdag 17 oktober 2006 tussen 10.20 uur en 10.35 uur,

- vrijdag 20 oktober 2006 tussen 10:.00 uur en 10.15 uur,

- zaterdag 21 oktober 2006 tussen 12.45 uur en 12.55 uur.

Presentatie van de weggenomen goederen:

17x Zendium classic tandpasta à € 3,45 € 58,65

10x New wave haargel à € 3,99 € 39,90

3x Fructis polish wax à € 4,99 € 14,97

2x Taft ultra fix à € 2,49 € 4,98

6x Haargel studioline à € 4,75 € 28,50

lx Gel extreme à € 3,95 € 3,95

6x Gillete scheerschuim à €2,94 € 17,64

3x Nivea antirimpel crème à € 10,49 € 31,47

lx Nivea nachtcrème à € 7,89 € 7,89

2x Nivea facewash men à € 5,99 € 11,98

4x Rexona deo-spray à € 2,39 € 9,56

2x Dove crème à € 6,99 € 13,98

5x Dove deodorant à € 1,99 € 9,95

6x Nivea hydrogel for men à € 9,99 € 59,94

4x Sanex men active à € 2,99 € 11,96

7x Guhl shampoo diverse typen à € 4,99 € 34,93

12x Elvive shampoo diverse typen à €4,25 € 51,--

2x Dove shampoo à €2,99 € 5,98

1x Gliss conditioner à € 3,49 € 3,49

3x Fructis crèmespoeling à € 2,59 € 7,77

1x Nivea shampoo à € 2,49 € 2,49

7x Zwitsal haarlotion à € 2,79 € 19,53

7x Zwitsal shampoo à € 1,89 € 13,23

Totaal zaken 10, 11, 12, 35 en 36 € 463,75

Zaak 13:

Betreft de diefstal van goederen weggenomen bij de Albert Heijn,

Bloemendaalseweg 240 te Overveen, gepleegd op maandag 16 oktober 2006

tussen 11.20 uur en 11.40 uur.

Presentatie van de weggenomen goederen:

4x Colgate free tandpasta à € 2,28 € 9,12

14x Gilette scheergel à € 3,78 € 52,92

3x Olaz reinigingsmelk à € 4,69 € 14,07

lx Nivea antirimpel crème Q10 à € 10,99 € 10,99

4x Nivea reinigingsdoekjes à € 4,29 € 17,16

6x Rexona deodorant à € 2,39 € 14,34

3x Nivea for men sensitive wash à € 6,49 € 19,47

Totaal zaak 13 € 138,07

Zaak 14:

Betreft de diefstal van goederen weggenomen bij de Albert Heijn,

Bloemendaalseweg 240 te Overveen, gepleegd op dinsdag 17 oktober 2006

tussen 10.00 uur en 10.15 uur.

Presentatie van de weggenomen goederen:

lx Haargel studio line Ex à € 4,49 € 4,49

6x Haargel studio line radical à € 4,75 € 28,50

lx Nivea aftershavebalsem à € 5,29 € 5,29

9x GuhI shampoo diverse soorten à € 4,99 € 44,91

19x Andrelon shampoo diverse soorten à € 1,99 € 37,81

Totaal zaak 14 € 121

Zaak 15:

Betreft de diefstal van goederen weggenomen bij de Albert Heijn,

Bloemendaalseweg 240 te Overveen, gepleegd op donderdag 02 november

2006 tussen 11.00 uur en 11.30 uur. Kortheidshalve verwijs ik naar de bij het

dossier gevoegde aangifte. Presentatie van de weggenomen goederen:

lx Studio line Ex architect wax à € 5,99 € 5,99

lx Dove deo-rol à € 4,75 € 2,69

lx Nivea zijdezacht milk à € 3,29 € 3,29

4x Guhlshampoo à €4,99 € 19,96

lx Elvive shampoo à € 3,09 € 3,09

lx Elvive shampoo à € 2,39 € 2,39

Totaal zaak 15 € 37,41

Zaak 17:

Betreft de diefstal van goederen weggenomen bij de Albert Heijn, Blokhuis 67

te Lisse gepleegd op zaterdag 21 oktober 2006 tussen 11.41 uur en 11.52

uur.

Presentatie van de weggenomen goederen:

26x Elmex anti-caries duo tandpasta € 136,--

lx Elmex sensitive duo tandpasta à € 5,98 € 5,98

Totaal zaak 17 € 141,98

Zaak 18:

Betreft de diefstal van goederen weggenomen bij de Albert Heijn, Dennenlaan

45 te Zwanenburg, gepleegd op maandag 16 oktober 2006 tussen 12.45 uur

en 13.20 uur.

Presentatie van de weggenomen goederen:

2x Nivea for men crème à € 10,99 € 21,98

3x Nivea antirimpel crème à € 10,99 € 32,97

Totaal zaak 18 € 54,95

Zaak 21:

Betreft de diefstal goederen weggenomen bij de Albert Heijn, Selhorstweg te

Harderwijk, op maandag 9 oktober tussen 12.21 uur en 12.31 uur.

Presentatie van de weggenomen goederen:

7x Gilette mach 3 turbo 12 pack à €29,99 € 209,93

Totaal zaak 21 € 209,93

Zaak 22:

Betreft de diefstal van goederen weggenomen bij de Albert Heijn, Hândelplein

185 te Nieuw Vennep, gepleegd op dinsdag 10 oktober 2006 tussen 08.10 en

08.40 uur.

Presentatie van de weggenomen goederen:

2x Nivea anti-rimpel crème Q10 à € 11,89 € 23,78

2x Nivea for men crème Q10 à € 10,99 € 21,98

Totaal zaak 22 € 45,76

Zaak 23:

Betreft de diefstal van goederen weggenomen bij de Albert Heijn,Voorthuizerstraat 2 te Putten, gepleegd op maandag 2 oktober 2006, tussen 14.30 uur en 15.30 uur.

Presentatie van de weggenomen goederen:

27x Gilette mach 3 turbo 12 pack à € 29,99 € 809,73

12x Sensodine Whitening à € 3,69 € 44,28

19x Sensodine Gel à € 3,69 € 70,11

8x Paradontax Original à € 2,89 € 23,12

10x Zendium mintduo à €6,89 € 68,90

Totaal zaak 23 € 1.016,14

Zaak 24:

Het betreft de diefstal van goederen weggenomen bij de Albert Heijn,

Dorpsstraat 25 te Doorn, gepleegd tussen donderdag 5 oktober en vrijdag 13

oktober 2006. Kortheidshalve verwijs ik naar de bij het dossier gevoegde

aangifte. Presentatie van de weggenomen goederen:

18x Sensodyne tandpasta-fluoride à € 3,69 € 66,42

22x Zendium classic tandpasta à € 4,45 € 97,90

12x Sensodynegel à €3,69 € 44,28

13x Sensodyne ph balance à €.3,69 € 47,97

1x Zendium whitener à € 3,69 € 3,69

24x Sensodyne whitening à € 3,69 € 88,56

17x Sensodyne extra fresh à € 3,69 € 62,73

13x Sensosyne pro glasur à € 4,25 € 55,25

18x Gillete mach3 turbo à € 29,99 € 539,82

21 x tandenborstels Oral-B à € 9,59 € 201,39

Totaal zaak 24 € 1.208,01

Zaak 25:

Het betreft de diefstal van goederen weggenomen bij de Albert Heijn,

Honingraat 57 te Leersum gepleegd op maandag 2 oktober 2006 tussen

10.02 uur en 10.08 uur.

Presentatie van de weggenomen goederen:

9x Dove body silk crème à € 4,99 € 44,91

l2x Oil of Olaz à €4,29 (het hof begrijpt: € 4,19) € 50,28

Totaal zaak 25 € 95,19

Zaak 26:

Het betreft de diefstal van goederen weggenomen bij de Albert Heijn, De

Clomp 3132 te Zeist gepleegd op maandag 2 oktober 2006 tussen 10.59 uur

en 11.06 uur.

Presentatie van de weggenomen goederen:

14x Gilette mach3 turbo 12 pack à €29,99 € 419,86

Totaal zaak 26 € 419,86

Zaak 27:

Het betreft de diefstal van goederen weggenomen bij de Albert Heijn, Henri

Dunantplein 6 te Hillegom gepleegd op woensdag 11 oktober 2006 tussen

09.40 uur en 10.00 uur.

Presentatie van de weggenomen goederen:

Drogisterij- en cosmeticaproducten € 442,97

Totaal zaak 27 € 442,97

Zaak 28:

Betreft de diefstal van goederen weggenomen bij de Albert Heijn,

Eemnesserweg 40 te Baarn, gepleegd op maandag 02 oktober 2006 tussen

12.25 uur en 12.50 uur.

Presentatie van de weggenomen goederen:

18x Prodent rocket power à € 1,99 € 35,82

15x Elmex sensitive à € 2,69 € 40,35

Totaal zaak 28 € 76,17

Zaken 29, 30, 31 en 32:

Betreft de diefstal van goederen weggenomen bij de Albert Heijn, gelegen

aan het Soendaplein 18 te Haarlem gepleegd op:

- donderdag 12 oktober 2006 tussen 09.43 uur en 12.09 uur,

- zaterdag 14 oktober 2006 tussen 11.34 uur en 11.45 uur,

- maandag 16 oktober 2006 tussen 11.59 uur en 12.15 uur,

- zaterdag 21 oktober 2006 tussen 13:.21 uur en 13.36 uur,

Presentatie van de weggenomen goederen:

Mondhygiëne € 325,54

Bad- en douchezeep € 233,67

Styling € 150,05

Huid overige € 694,02

Shampoo € 237,77

Haarkleurmiddelen € 160,86

Totaal zaken 29, 30, 31 en 32 € 1.801,91

Zaak 33:

Betreft de diefstal van goederen weggenomen bij de Albert Heijn, Händelplein

185 te Nieuw-Vennep, gepleegd op zaterdag 14 oktober 2006 tussen 15.25

uur en 15.55 uur.

Presentatie van de weggenomen goederen:

6x Nivea oogmake-up à € 3,89 € 23,34

lx L’oreal revitalift nacht à € 10,99 € 10,99

3x Nivea antirimpel Q10 à € 11,89 € 35,67

5x Deoleen deodorant à € 6.95 € 34,75

lx Loreal revitalift à € 10,99 € 10,99

6x Nivea for men creme Q10 à € 10.99 € 65,94

2x Nivea for men hydrogel à € 9,99 € 19,98

2x Loreal men ex stop à € 13,99 € 27,98

2x L’oreal men pure & ma à € 10.29 € 20,58

lx L’oreal men hydro à € 12,59 € 12,59

Totaal zaak 33 € 262,81

Zaak 34:

Betreft de diefstal van goederen weggenomen bij de Albert Heijn, Blokhuis 67

te Lisse, gepleegd op dinsdag 17 oktober 2006 tussen 11.10 uur en 11.17

uur.

Presentatie van de weggenomen goederen:

Meridol € 58,65

Elmex anti-caries duo € 15,75

Elmex peuter duo € 38,40

Elmex sensitive duo € 35,88

Oral b tb cr act 40 € 32,90

Totaal zaak 34 € 181,58

Zaak 37:

Betreft de diefstal van goederen weggenomen bij de Albert Heijn, Bloemendaalseweg 70 te Bloemendaal, gepleegd tussen zaterdag 14 oktober 2006 en vrijdag 19 oktober 2006.

Presentatie van de weggenomen goederen:

3x Olaz double nacht à € 6,95 € 20,85

6x Deoleen deoroller à € 5,99 € 35,94

3x Olaz double normal à € 6,19 € 18,57

6x Deoleen deospray vapo à 6,95 € 41,70

3x Nivea for men sens crème à € 9,49 € 28,47

5x Niveal for men actief à € 11,99 € 59,95

Totaal zaak 37 € 205,48

De opbrengst uit alle voornoemde zaken samen bedraagt € 9.235,39.

Waardevermindering van de bestelbus

De verdediging heeft ter terechtzitting in hoger beroep aangevoerd dat de waardevermindering van de in beslag genomen en thans aan de veroordeelde geretourneerde bestelbus in mindering dient te worden gebracht op het gevorderde ontnemingsbedrag, nu dit beslag nauw verbonden is met de onderhavige ontnemingszaak. Het hof verwerpt het verweer en overweegt daartoe het volgende. De grondslag van de ontnemingsvordering is de opbrengst die de veroordeelde door het plegen van het delict heeft behaald. Slechts de kosten die in direct verband staan met het gepleegde delict komen voor aftrek in aanmerking. Het hof is van oordeel dat de uit het beslag voortvloeiende schade – zo daarvan al sprake zou zijn geweest – niet kan worden aangemerkt als kosten die in direct verband staan met het gepleegde delict, zodat deze schadepost niet in aanmerking komt voor aftrek.

Berekening

Het hof schat het totale wederrechtelijk verkregen voordeel dat de veroordeelde heeft verkregen op 80% van het bedrag van € 9.235,39 , zijnde € 7.388,31.

Verplichting tot betaling aan de Staat

Redelijke termijn

Het hof stelt vast dat de procedure in hoger beroep niet heeft plaatsgevonden binnen de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6, eerste lid, EVRM. Tegen het vonnis van de rechtbank van 16 april 2009 is door de veroordeelde hoger beroep ingesteld op 4 mei 2009. Het hof wijst arrest op 30 augustus 2011, bijna 2 jaar en vier maanden na het aanwenden van het rechtsmiddel.

Het hof zal aan deze (geringe) overschrijding van de redelijke termijn echter geen consequenties verbinden. Het hof ziet dit immers schattenderwijs verdisconteerd in de uitgestelde betaling van het te betalen bedrag tengevolge waarvan de veroordeelde daarover – naar feit van algemene bekendheid – rente heeft kunnen genereren dan wel heeft gegenereerd en/of over dit bedrag heeft kunnen beschikken en dientengevolge geen geld heeft hoeven lenen, waardoor hem hoe dan ook een zeker (financieel) voordeel te beurt is gevallen.

Draagkrachtverweer

De raadsman heeft ter terechtzitting in hoger beroep verzocht de betalingsverplichting te matigen gelet op - samengevat- de huidige en -naar verwachting- toekomstige financiële situatie van de veroordeelde.

Het hof verwerpt dit verweer. Niet aannemelijk is geworden dat de veroordeelde thans niet, noch – naar redelijke verwachting – in de toekomst in staat is aan de betalingsverplichting te voldoen.

Aan de veroordeelde dient, ter ontneming van het door hem wederrechtelijk verkregen voordeel, de verplichting te worden opgelegd tot betaling aan de Staat van een bedrag van (afgerond) € 7.350,00.

Toepasselijk wettelijk voorschrift

De op te leggen maatregel is gegrond op artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Stelt het bedrag waarop het door de veroordeelde wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat vast op een bedrag van € 7.388,31 (zevenduizend driehonderd achtentachtig euro en eenendertig cent).

Legt de veroordeelde de verplichting op tot betaling aan de Staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel van een bedrag van € 7.350,- (zevenduizend driehonderd vijftig euro).

Dit arrest is gewezen door de vijfentwintigste meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. J.D.L. Nuis, mr. S. Clement en mr. M.E. Leijten, in tegenwoordigheid van mr. J.K.D. Bakker, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 30 augustus 2011.