Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ9759

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
10-06-2011
Datum publicatie
29-06-2011
Zaaknummer
200.040.300/01OK
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Uitspraak van de Ondernemingskamer 10 juni 2011; Jeezet b.v. / Synpact Project Management Groep b.v. c.s.; Zie ook BP9690 en BQ9757.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 358
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2011/95
JONDR 2011/212
JIN 2011/601
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

BESCHIKKING in de zaak met nummer 200.040.300/01 OK van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

JEEZET B.V.,

gevestigd te Haarlem,

VERZOEKSTER,

advocaat: mr. J.W. Leedekerken, kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

1. SYNPACT PROJECT MANAGEMENT GROEP B.V.,

2. SYNPACT PROJECT MANAGEMENT B.V.,

3. INTERNETSELEKT PUNT NL B.V.,

alle gevestigd te Haarlem,

VERWEERSTERS,

advocaten: mr. M.C. Schepel en mr. B.T.M. Steins Bisschop, kantoorhoudende te Den Haag,

e n t e g e n

de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

1. M. VAN DRUTEN BEHEER B.V.,

2. REMKO WOUTERS BEHEER B.V.,

beide gevestigd te Haarlem,

BELANGHEBBENDEN,

advocaten: mr. Schepel en mr. B.T.M. Steins Bisschop, kantoorhoudende te Den Haag.

1. Het verloop van het geding

1.1 Verzoekster wordt hierna JeeZet genoemd. Verweersters worden hierna gezamenlijk Synpact Groep genoemd. Verweersters en belanghebbenden worden hierna gezamenlijk Synpact Groep c.s. genoemd.

1.2 Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer allereerst naar haar beschikkingen van 24 maart 2011 en 6 juni 2011 in deze zaak.

1.3 Bij de beschikking van 24 maart 2011 heeft de Ondernemingskamer het verzet van Synpact Groep c.s. tegen de door JeeZet op 22 december 2010 gedane aanvulling en vermeerdering van het verzoek van 18 augustus 2009 van JeeZet om een onderzoek te gelasten naar het beleid en de gang van zaken van Synpact Groep, en om onmiddellijke voorzieningen te treffen, en de gronden daarvoor, ongegrond verklaard en bepaald dat dat verzoek, en wel met inachtneming van de aanvulling en vermeerdering daarvan en de gronden daarvoor, zal worden behandeld op een nader te bepalen en aan partijen mee te delen openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer. Iedere verdere beslissing is aangehouden.

1.4 Synpact Groep c.s. hebben bij op 22 april 2011 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verzoek op de voet van artikel 358 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de Ondernemingskamer verzocht verlof te verlenen om cassatie in te stellen tegen de beschikking van de Ondernemingskamer van 24 maart 2011. Bij faxbrief van 27 april 2011 heeft mr. Leedekerken namens JeeZet te kennen gegeven dat, en waarom, dit verzoek zich niet voor toewijzing leent.

1.5 Bij beschikking van 6 juni 2011 heeft de Ondernemingskamer de verzoeken van JeeZet om een onderzoek te gelasten naar het beleid en de gang van zaken van Synpact Groep, en om onmiddellijke voorzieningen te treffen, afgewezen.

2. De gronden van de beslissing

2.1 Nu de Ondernemingskamer in haar beschikking van 6 juni 2011 het verzoek van JeeZet om een onderzoek te gelasten naar het beleid en de gang van zaken van Synpact Groep, en om onmiddellijke voorzieningen te treffen, heeft afgewezen, hebben Synpact Groep c.s. niet langer belang bij hun verzoek om verlof om cassatie in te stellen tegen de beschikking van 24 maart 2011. De Ondernemingskamer zal het verzoek van Synpact Groep c.s. reeds daarom afwijzen.

3. De beslissing

De Ondernemingskamer:

wijst het verzoek van Synpact Project Management Groep B.V., Synpact Project Management B.V., Internetselekt Punt NL B.V., M. van Druten Beheer B.V. en Remko Wouters Beheer B.V. af.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar, voorzitter, mr. M.P. Nieuwe Weme en mr. J.H.M. Willems, raadsheren, drs. P.R. Baart RA en prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA, raden, in tegenwoordigheid van mr. K.M. van Hassel, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 10 juni 2011.

De voorzitter is buiten staat deze beschikking - mede - te ondertekenen.