Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2010:BM0582

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
01-04-2010
Datum publicatie
09-04-2010
Zaaknummer
R 1450-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Raadkamer
Inhoudsindicatie

Kolbakzaak. Verzochte vergoeding 591a Sv afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

Rekestnummer: R 1450-09

Parketnummer: 23-000299-08

BESCHIKKING

op het op 2 oktober 2009 ter griffie van dit hof ingekomen

verzoekschrift ingevolge artikel 591a van het Wetboek van Strafvorde¬ring (Sv) van:

[verzoeker],

geboren te [plaats] op [geboortedatum],

woonplaats kiezende te [plaats].

Advocaat: mr. R.A. van der Horst, advocaat te Amsterdam.

Inhoud van het verzoek

Het verzoekschrift strekt tot het verkrijgen van een vergoeding uit ’s Rijks kas ten bedrage van € 20.000,- terzake van de kosten van een raadsman, die de verzoeker stelt te hebben gemaakt ten behoeve van de strafzaak met voormeld parketnummer. Voorts heeft de verzoeker verzocht om toekenning van een vergoeding voor het opstellen, indienen en in raadkamer toelichten van het verzoekschrift op de voet van de artikelen 89 Sv en 591a Sv.

Procesverloop

De voorzitter heeft kennis genomen van de stukken in de strafzaak onder bovengenoemd parketnummer en heeft op 5 januari 2010 de advocaat-generaal, de verzoeker en de advocaat van de verzoeker ter gelegenheid van de openbare behandeling van het verzoekschrift in raadkamer gehoord. De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot afwijzing van het verzoek.

Beoordeling van het verzoek

Het verzoekschrift is tijdig ter griffie van dit hof ingediend.

Bij - inmiddels onherroepelijk geworden - arrest van 3 juli 2009 is de verzoeker vrijgesproken van het hem onder 2 tenlastegelegde feit. De rechtbank te Haarlem had de verzoeker bij vonnis van 21 december 2007 vrijgesproken van het hem onder 1 tenlastegelegde feit en bij voormeld arrest is het openbaar ministerie niet ontvankelijk verklaard in het hoger beroep tegen deze beslissing van de rechtbank. De strafzaak is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel en zonder dat toepassing is gegeven aan artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht.

De kosten van een raadsman ten bedrage van € 20.000,-, waarvan vergoeding wordt gevraagd, zijn onvoldoende gespecificeerd. Voor nader onderzoek naar deze kostenpost is geen aanleiding, reeds nu er naar het oordeel van de voorzitter, alle omstandigheden in aanmerking genomen, geen gronden van billijkheid aanwezig zijn voor het toekennen van (enig gedeelte van) de verzochte vergoedingen. Daarbij heeft de voorzitter gelet op de inhoud van het dossier en vooral ook op de motivering van de vrijspraak in voormeld arrest van 3 juli 2009.

In het bijzonder met betrekking tot de verzochte vergoeding voor het opstellen, indienen en in raadkamer toelichten van het verzoekschrift op de voet van de artikelen 89 Sv en 591a Sv heeft de voorzitter bovendien in aanmerking genomen dat het voor de advocaat, gezien evenbedoelde motivering, duidelijk moet zijn geweest dat de verzoeken niet voor toewijzing vatbaar waren.

Derhalve moet worden beslist als volgt.

Beslissing

De voorzitter:

Wijst het verzochte af.

Beveelt de onverwijlde betekening van deze beschikking aan de verzoeker.

Deze beschikking is gegeven door de voorzitter van de achtste meervoudige strafkamer van het gerechtshof te Amsterdam, mr. Chorus, in tegenwoordigheid van mr. Laatsch als griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 1 april 2010.