Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2010:BL9382

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
26-03-2010
Datum publicatie
29-03-2010
Zaaknummer
R537-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Hells Angels (Nomads Limburg). Verzoek 89 Sv na vrijspraak drievoudige moord. Verzoeker niet-ontvankelijk in verband met betekenis van begrip "zaak".

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

Rekestnummer: R 537-09

Parketnummer: 23-002303-05

BESCHIKKING

op het verzoekschrift krachtens artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering (Sv) van:

[verzoeker],

geboren te[geboorteplaats] op[1974],

domicilie kiezende ten kantore van zijn advocaat mr. R. Lonterman,

Willemsparkweg 63, 1071 GS te Amsterdam.

1. Inhoud van het verzoek

Het verzoekschrift strekt tot het verkrijgen van een vergoeding ten laste van de Staat ter zake van schade die de verzoeker stelt te hebben geleden tengevolge van ondergane voorlopige hechtenis ten bedrage van totaal euro 77.000,-.

2. Procesverloop

Het hof heeft kennis genomen van de stukken in de strafzaak onder voormeld parketnummer en heeft op 22 januari 2010 de advocaat-generaal en de advocaat van verzoeker, in de persoon van mr. H. Bakker, ter gelegenheid van de openbare behandeling van het verzoekschrift in raadkamer gehoord.

De verzoeker is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet verschenen.

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd dat verzoeker niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in het verzoek, overeenkomstig het bij schrijven van 14 januari 2010 ingenomen standpunt.

De advocaat heeft zijn verzoek in raadkamer verminderd tot een bedrag van euro 76.860,-.

3. Beoordeling van de ontvankelijkheid van het verzoek

Verzoeker is bij arrest van 15 juni 2007 door het gerechtshof te Amsterdam vrijgesproken van het onder 1 tenlastegelegde - kort gezegd - het medeplegen van drie moorden, en voor het onder 2 tenlastegelegde - kort gezegd - het handelen in strijd met artikel 26 van de Wet wapens en munitie veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twee maanden.

Tegen dat arrest heeft het openbaar ministerie beroep in cassatie ingesteld.

Het openbaar ministerie heeft het beroep in cassatie op 20 januari 2009 ingetrokken, waardoor toen het arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 15 juni 2007 onherroepelijk is geworden.

Het namens de verzoeker ingediende verzoekschrift is op 17 maart 2009 - en derhalve tijdig - ingekomen bij de griffie van het gerechtshof Amsterdam.

Artikel 89 Sv biedt een wettelijke grondslag voor het vergoeden van schade die een gewezen verdachte heeft geleden tengevolge van ondergane verzekering of voorlopige hechtenis. Een en ander onder de voorwaarde dat de zaak is geeindigd zonder oplegging van straf of maatregel. Daarvan is in dit geval geen sprake.

Anders dan door de raadsman betoogd, laat de jurisprudentie van de Hoge Raad (LJN: ZC8272) naar het oordeel van het hof geen ruimte voor een andere uitleg van het begrip 'zaak', dan daaraan door de Hoge Raad is gegeven. Een mogelijk toekomstige wetswijziging noch hetgeen overigens door de raadsman is betoogd maakt dat anders.

Dit brengt mee dat verzoeker niet kan worden ontvangen in het verzoek.

4. Beslissing

Het hof:

Verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

Deze beschikking is gegeven door de zevende meervoudige strafkamer van het gerechtshof te Amsterdam, waarin zitting hadden mrs. N. van Wijnen-Vergeer, R. Veldhuisen en L.A.J. Dun, in tegenwoordigheid van J. Mulder als griffier en is uitgesproken op de openbare zitting van dit hof van 26 maart 2010.