Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2009:BK6512

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
10-12-2009
Datum publicatie
16-12-2009
Zaaknummer
08-01271
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

GN-indeling van ‘achterbordkabels’.

Voor kabels van GN-code 7312 1099 van oorsprong uit China is een antidumpingrecht van 60,4% verschuldigd. Bij indeling onder GN-code 8716 9090 is geen antidumpingrecht verschuldigd.

Blijkens de bewoordingen van post 7312 zijn stalen kabels als de in geding zijnde vatbaar voor indeling onder die post.

Aantekening 2(b), op afdeling XV bepaalt dat artikelen bedoeld bij post 7312 in de nomenclatuur worden aangemerkt als “delen voor algemeen gebruik”.

Aantekening 2(b) op afdeling XVII (Vervoermaterieel) bepaalt dat dergelijke “delen voor algemeen gebruik” voor de toepassing afdeling XVII, dat wil zeggen voor de hoofdstukken 86 tot en met 89, niet worden aangemerkt als ‘delen’, ook indien zij kennelijk voor vervoermaterieel bestemd zijn.

Gelet op deze aantekeningen, in onderlinge samenhang bezien, is indeling van de onderwerpelijke kabels als deel van een aanhangwagen, zoals belanghebbende heeft bepleit, niet mogelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FutD 2009-2769
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF AMSTERDAM

kenmerk P08/01271

10 december 2009

uitspraak van de douanekamer

op het hoger beroep van

de besloten vennootschap X B.V. te Z, belanghebbende,

gemachtigde mr. M.C. van de Leur

tegen de uitspraak in de zaak no. AWB 07/6169 van de rechtbank Haarlem (hierna: de rechtbank) van 8 september 2008 in het geding tussen

belanghebbende

en

de Minister van Economische Zaken,

vertegenwoordigd door de Belastingdienst/Douane Noord/kantoor Nijmegen.

1. Ontstaan en loop van het geding

1.1. De Minister van Economische Zaken heeft met dagtekening 17 januari 2007 aan belanghebbende een uitnodiging tot betaling (de UTB) uitgereikt ten bedrage van

€ 23.626,88 aan antidumpingrechten. Na door belanghebbende gemaakt bezwaar heeft de Minister van Economische Zaken bij uitspraak van 5 september 2007 de UTB verminderd tot een bedrag van € 9.110,39.

1.2. Belanghebbende heeft bij brief van 10 september 2007, ontvangen bij de rechtbank op 11 september 2007, beroep ingesteld. Bij de in de aanhef vermelde uitspraak heeft de rechtbank het door belanghebbende ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aan partijen verzonden op 9 september 2008. Het door de belanghebbende tegen deze uitspraak ingestelde hoger beroep is bij de Douanekamer van het Hof (hierna: de Douanekamer) ingekomen op 20 oktober 2008. Van de Minister van Economische Zaken is op 20 februari 2009 een verweerschrift ontvangen.

1.3. Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 27 oktober 2009. Van het verhandelde ter zitting is een proces-verbaal opgemaakt dat met deze uitspraak wordt meegezonden.

2. Feiten

De rechtbank heeft, voor zover in hoger beroep nog van belang, in de onderdelen 2.1 tot en met 2.7 van haar uitspraak de navolgende feiten vastgesteld. Belanghebbende wordt daarin aangeduid als ‘eiseres’, de Minister van Economische Zaken als ‘verweerder’.

“2.1. Eiseres heeft in 2004 en 2005 aangiften gedaan tot plaatsing onder de regeling “brengen in het vrije verkeer” van kabels en/of strengen van roestvrij staal met goederencodes 7312.1030.00 en 7312.1020.90 ten behoeve van importeur A B.V.

2.2. De UTB van 17 januari 2007 ten bedrage van € 23.626,88 betreft 18 aangiften ten invoer, die in 2004, 2005 en 2006 zijn gedaan.

2.3. Bij brief van 4 oktober 2006 heeft verweerder een controle na invoer aangekondigd. Het onderzoek is aangevangen op 19 oktober 2006. Het rapport is op 18 december 2006 opgemaakt.

De controle heeft betrekking op de door of namens eiseres gedane aangiften ten invoer over de periode 1 november 2003 tot en met 30 april 2006. De controle heeft zich gericht op de juiste indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur (tarief) van goederen welke zijn aangegeven onder GS-post 7312, de juistheid en volledigheid van de aangegeven douanewaarde en de juiste oorsprong van de aangegeven goederen.

2.4. Tijdens de controle is een aantal goederen bemonsterd. Tegen de uitslagen daarvan is geen heronderzoek gevorderd. Uit het rapport blijkt dat de goederen waren aangegeven als kabels van roestvrij staal, maar er bleken kabels van staal te zijn ingevoerd.

2.5. Voor kabels van staal uit de Volksrepubliek China gold in de desbetreffende periode een definitief antidumpingrecht van 60,4%. Dit is ingesteld bij Verordening (EG) Nr. 1796/1999.

2.6. De UTB is in bezwaar verminderd tot op een boeking achteraf ten bedrage van

€ 9.110,39. Na de uitspraak op bezwaar resteert nog een boeking achteraf van de volgende 6 aangiften:

Aangevers-nummer Aangifte-nummer datum %

ADR Douane-waarde in € Bedrag boeking achteraf in €

0000000 00000 28-09-2004 60,4 3.210 1.938,84

0000000 0000 11-07-2005 60,4 765 462,06

(…)

2.7. Ter zitting heeft eiseres de volgende goederen getoond:

- Een achterbordkabel, bestaande uit een kabel van staal met een lengte vanaf ongeveer 25 centimeter en met een diameter van meer dan 3 millimeter. De kabel is voorzien van een doorzichtige, kunststoffen omhulling. Aan beide zijden is de kabel in een lus teruggebogen en vastgeklonken door middel van een stalen bus. Aan de ene lus is een bout bevestigd en aan de andere een karabijnhaak. Klanten van de importeur gebruiken de kabel om deze te bevestigen aan, enerzijds, de laadklep van een laadbak, en, anderzijds, de laadbak zelf.

(…)”

Nu daartegen door partijen geen bezwaren zijn ingebracht, gaat ook de Douanekamer van die feiten uit.

3. Geschil in hoger beroep

In hoger beroep is uitsluitend de heffing van antidumpingrecht over zgn. “achterbordkabels” nog in geschil. Voor kabels van GN-code 7312 1099 van oorsprong uit China is een antidumpingrecht van 60,4% verschuldigd. Belanghebbende bepleit indeling onder GN-code 8716 9090, waarvoor geen antidumpingrecht is ingesteld.

4. De standpunten van partijen

Voor de standpunten van partijen wordt verwezen naar de overgelegde stukken en naar het proces-verbaal van de zitting van 27 oktober 2009.

5. Toepasselijke bepalingen

5.1. Artikel 1 van Verordening (EG) Nr. 1796/1999 van de Raad van 12 augustus 1999 luidt, voor zover hier van belang:

“Artikel 1

1. Er wordt een definitief antidumpingrecht ingesteld op de invoer van stalen kabels die momenteel worden ingedeeld onder de GN-codes ex 7312 10 82 (Taric-code 7312 10 82*10), ex 7312 10 84 (Taric-code 7312 10 84*10), ex 7312 10 86 (Taric-code 7312 10 86*10), ex 7312 10 88 (Taric-code 7312 10 88*10) en ex 7312 10 99 (Taric-code 7312 10 99*10) uit de Volksrepubliek China, Hongar?e, India, Mexico, Polen, Zuid-Afrika en Oekraïne.

2. De definitieve antidumpingrechten die worden ingesteld op de invoer van de producten van onderstaande bedr?ven en die worden toegepast op de nettopr?s cif franco grens Gemeenschap, vóór inklaring, bedragen:

Land Bedrijf Recht(%) Aanvullende Taric-code

Volksrepubliek China Alle bedrijven 60,4 —

(…)

5.2. Post 7312 luidde, zowel in 1999 als in de jaren 2004 en 2005, voor zover hier van belang, als volgt:

7312 Kabels, strengen, lengen en dergelijke artikelen, van ijzer of van staal, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit:

7312 10 - kabels en strengen:

7312 10 10 - - voorzien van hulpstukken (fittings) of verwerkt tot artikelen, bestemd voor burgerluchtvaartuigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- - andere:

7312 10 30 - - - van roestvrij staal . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- - - andere, met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede:

- - - - van niet meer dan 3 mm:

7312 10 51 - - - - - bekleed met koper-zinklegeringen (messing of geelkoper) …….

7312 10 59 - - - - - andere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- - - - van meer dan 3 mm:

- - - - - strengen:

7312 10 71 - - - - - - niet bekleed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- - - - - - bekleed:

7312 10 75 - - - - - - - verzinkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7312 10 79 - - - - - - - andere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- - - - - kabels, gesloten kabels daaronder begrepen:

- - - - - - niet bekleed of enkel verzinkt, met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede:

7312 10 82 - - - - - - - van meer dan 3 doch niet meer dan 12mm ……………….

(…)

7312 10 99 - - - - - - andere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GS-toelichting

Deze post omvat kabel van alle afmetingen verkregen door sterk ineendraaien van twee of meer parallel gelegde ijzer- of staaldraden of van twee of meer aldus verkregen strengen. Voor zover het karakter van werk van ijzer- of van staaldraad behouden blijft, mag de kabel zijn voorzien van een kern van textielstof (hennep, jute, enz.) of zijn bekleed met textiel, kunststof, enz.

Kabel is doorgaans rond, doch de post omvat eveneens kabel met vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, samengesteld uit gevlochten draden of strengen.

Kabel mag op lengte zijn gesneden, voorzien zijn van eindstukken of ander toebehoren zoals haken, ringen, kousen, klemmen en moffen (bussen) (mits zij daardoor niet het karakter verkrijgen van artikelen die elders zijn bedoeld), of zelfs voorkomen als enkelvoudige of meervoudige laadlengen of stroppen.

Bedoelde artikelen worden gebruikt in tal van industrieën, in mijnen, steengroeven, voor de scheepvaart, enz., voor het heffen met kranen, lieren, takels, liften, enz., voor tractie, aandrijving, als spankabel voor masten of pijlers, enz., voor afrasteringen, enz. Sommige kabels (draadzagen), gewoonlijk samengesteld uit drie draden, dienen voor het zagen van steen.

Van deze post zijn uitgezonderd:

a, afrasteringsmateriaal bestaande uit twee los samengedraaide ijzer- of staaldraden, zonder punten (stekels), alsmede prikkeldraad (post 7313);

b. kabel en dergelijke artikelen, geïsoleerd, voor het geleiden van elektriciteit (post 8544);

c. remkabels, gaskabels en dergelijke kabels, geschikt voor gebruik in voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87.

5.3. Post 8716, alsmede de GS-toelichting op deze post luiden, voor zover hier van belang, als volgt:

8716 Aanhangwagens en opleggers; andere voertuigen zonder eigen beweegkracht; delen daarvan

(…)

8716 90 - delen:

(…)

8716 90 90 - - andere delen

GS-toelichting

(…)

Delen

Deze post omvat ook delen van de bij deze post bedoelde voertuigen, mits deze delen voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

i. kennelijk uitsluitend of hoofdzakelijk voor die voertuigen bestemd zijn;

ii. niet zijn uitgezonderd door de Aantekeningen IDR op afdeling XVII (zie in het bijzonder de Aantekeningen 2 en 3 IDR met de daarop geplaatste aantekeningen).

5.4. De aantekeningen IDR op Afdeling XV (Onedele metalen en werken daarvan) luiden voor zover hier van belang:

Aantekeningen IDR

1. (…)

2. In de nomenclatuur worden als „delen voor algemeen gebruik” aangemerkt:

a) artikelen bedoeld bij de posten 7307, 7312, 7315, 7317 en 7318, alsmede dergelijke artikelen van andere onedele metalen;

(…)

5.5. De aantekeningen IDR op Afdeling XVII (Vervoermaterieel) luiden, voor zover hier van belang:

1. (…)

2. Als ‘delen’ en als ‘delen en toebehoren’ worden niet aangemerkt de navolgende artikelen, ook indien zij kennelijk voor vervoermaterieel bestemd zijn:

a. (…)

b. delen voor algemeen gebruik in de zin van aantekening 2 op afdeling XV, van onedel metaal (afdeling XV) en dergelijke artikelen van kunststof (hoofdstuk 39);

(…)

3. Als ‘delen’ en ‘toebehoren’ in de zin van de hoofdstukken 86 tot en met 88 worden niet aangemerkt: delen en toebehoren waarvan niet kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor voertuigen of voor artikelen bedoeld bij afdeling XVII.

6. Beoordeling van het geschil

6.1. Ingevolge regel 1 van de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur zijn voor de indeling wettelijk bepalend de bewoordingen van de posten en de aantekeningen op de afdelingen of op de hoofdstukken. Stalen kabels als de onderwerpelijke, zijn vatbaar voor indeling onder post 7312, nu deze post blijkens haar bewoordingen betrekking heeft op “Kabels, strengen, lengen en dergelijke artikelen, van ijzer of van staal, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit”. Aantekening 2(b), op afdeling XV bepaalt dat artikelen bedoeld bij post 7312 in de nomenclatuur worden aangemerkt als “delen voor algemeen gebruik”. Aantekening 2(b) op afdeling XVII (Vervoermaterieel) bepaalt dat dergelijke “delen voor algemeen gebruik” voor de toepassing afdeling XVII, dat wil zeggen voor de hoofdstukken 86 tot en met 89, niet worden aangemerkt als ‘delen’, ook indien zij kennelijk voor vervoermaterieel bestemd zijn. Gelet op deze aantekeningen, in onderlinge samenhang bezien, is indeling van de onderwerpelijke kabels als deel van een aanhangwagen, zoals belanghebbende heeft bepleit, niet mogelijk.

6.2. De in de GS-toelichting op hoofdstuk 73 genoemde uitzonderingen voor remkabels, gaskabels en dergelijke, alsmede de door belanghebbende aangehaalde tariferingen voor onder meer motorkapkabels en benzineklepkabels, zijn voor de indeling van de achterbordkabels niet van betekenis, reeds omdat die kabels, anders dan rem-, gas-, motorkap- en benzineklepkabels, niet bestaan uit een buitenommanteling met daarin een beweegbare binnenkabel.

6.3. De omstandigheid dat de diameter van de achterbordkabels meer dan 3 millimeter bedraagt en de kabels voorzien zijn van een omhulling van kunststof, maakt dat indeling onder GN-code 7312 10 99 dient plaats te vinden. Nu bij Verordening (EG) nr. 1796/1999 van de Raad van 12 augustus 1999 een definitief antidumpingrecht is ingesteld op de invoer van stalen kabels van - ondermeer - GN-code 7312 10 99 uit de Volksrepubliek China, is de Minister van Economische Zaken terecht overgegaan tot heffing van het antidumpingrecht.

Slotsom

De slotsom is dat het hoger beroep ongegrond is, zodat de uitspraak van de rechtbank dient te worden bevestigd.

7. Kosten

De Douanekamer acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de kosten op de voet van artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht.

8. Beslissing

De Douanekamer bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

Aldus gedaan door mrs. E.M. Vrouwenvelder, voorzitter, U.E. Tromp en D.B. Bijl, leden van de Douanekamer, in tegenwoordigheid van mr. V.M. Maat als griffier. De beslissing is op 10 december 2009 in het openbaar uitgesproken.

Bij ontstentenis van de voorzitter en van het oudste lid van de Douanekamer is de uitspraak getekend door het jongste lid van de Douanekamer.

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de verzenddatum beroep in cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden (belastingkamer), Postbus 20303, 2500 EH Den Haag. Daarbij moet het volgende in acht worden genomen:

1.. bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.

2. het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het beroep in cassatie is gericht;

d. de gronden van het beroep in cassatie.

Voor het instellen van beroep in cassatie is griffierecht verschuldigd. Na het instellen van beroep in cassatie ontvangt de indiener een nota griffierecht van de griffier van de Hoge Raad.

In het cassatieberoepschrift kan de Hoge Raad verzocht worden om de wederpartij te veroordelen in de proceskosten.