Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ7461

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
13-03-2009
Datum publicatie
11-09-2009
Zaaknummer
200.024.996/01
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Faillissement. Wel geld om vordering van geïntimeerden te voldoen, maar niet om overige faillissementsvorderingen en kosten te voldoen. Faillissementstoestand bestaat derhalve nog.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST van 13 maart 2009 in de zaak met zaaknummer 200.024.996/01 van:

X,

handelende onder de naam X TEGELZETBEDRIJF,

wonende te Bergen (NH),

APPELLANT,

advocaat: mr. M. Helmstrijd te Hoorn,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTERMART B.V.,

gevestigd te Nijmegen,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NATUURSTEENBEDRIJF HAKER B.V.,

gevestigd te Alkmaar,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid STOEL VAN KLAVEREN BOUWSTOFFEN B.V.,

gevestigd te Alkmaar,

GEÏNTIMEERDEN, niet verschenen.

1. Het geding in hoger beroep

1.1. Appellant – X - is bij op 13 februari 2009 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift in hoger beroep gekomen van de beslissing van de rechtbank te Alkmaar van 10 februari 2009 met rekestnummer 106660/FT-RK 08.256, waarbij X op verzoek van geïntimeerden – Intermart c.s. – in staat van faillissement is verklaard met benoeming van mr. A. Warmerdam, lid van voornoemde rechtbank, tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. T.E. Wolfswinkel, advocaat te Alkmaar, tot curator.

1.2. Het hoger beroep is behandeld ter terechtzitting van 6 maart 2009. Ter zitting is X verschenen, bijgestaan door mr. Helmstrijd voornoemd. Ook is de curator mr. Wolfswinkel verschenen.

2. De gronden van de beslissing

2.1. Op grond van de inhoud van de schriftelijke stukken, waaronder het verslag met bijlagen van de curator van 2 maart 2009 bij brief van 6 maart 2009, en het verhandelde ter zitting in hoger beroep is het volgende gebleken.

2.2. Intermart c.s. hebben aan haar verzoek tot faillietverklaring van X vorderingen ad in totaal € 6.290,-- ten grondslag gelegd ter zake van uitvoerbaar bij voorraad verklaarde veroordelingen zoals opgenomen in overgelegde verstekvonnissen van de rechtbank Alkmaar van 8 augustus 2007, 12 december 2007 respectievelijk 6 februari 2008. Aldus is summierlijk van de vorderingsrechten van Intermart c.s. gebleken.

2.3. X heeft gesteld dat Intermart c.s. instemmen met vernietiging van het faillissement, indien een bedrag van ongeveer € 9.000,-- (inclusief de faillissementskosten) aan hen wordt voldaan. De raadsman van X heeft verklaard ter zake een bedrag van € 17.500,-- ter voldoening van de vorderingen van Intermart c.s. inclusief faillissementskosten en het salaris van de curator onder zich te hebben. X betwist dat hij verkeert in de toestand dat hij heeft opgehouden te betalen.

2.4. Blijkens hetgeen de curator heeft aangevoerd staat tot op heden een bedrag open aan opeisbare vorderingen ad ongeveer € 22.500,--, waaronder de vorderingen van Intermart c.s. Daarnaast is gebleken dat de ABN-Amrobank (alsnog) aanspraak maakt op betaling van haar (opeisbare) vordering ad € 31.441,97. Niet is aannemelijk geworden dat X in staat is om die opeisbare vorderingen te voldoen. Summierlijk is derhalve gebleken van het bestaan van feiten of omstandigheden, welke aantonen dat X in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen.

2.5. Gelet op het voorgaande dient de uitspraak waarvan beroep dan ook te worden bekrachtigd.

3. De beslissing

Het hof:

bekrachtigt de uitspraak waarvan beroep.

Dit arrest is gewezen door mrs. A. Bockwinkel, P.J. Duinkerken en M.J.J. de Bontridder en uitgesproken ter openbare terechtzitting van het hof van 13 maart 2009 in tegenwoordigheid van de griffier.

Van dit arrest kan gedurende acht dagen na die van de uitspraak beroep in cassatie worden ingesteld door middel van een verzoekschrift in te dienen ter griffie van de Hoge Raad.