Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1014

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
10-03-2009
Datum publicatie
10-07-2009
Zaaknummer
200.024.413-01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verzoek tot schorsing van uitvoerbaarheid bij voorraad afgewezen. Beroep tegen ontbinding arbeidsovereenkomst met toekenning van vergoeding is afgewezen. Juridische en feitelijke misslag of misbruik executiebevoegdheid werknemer is niet aannemelijk geworden.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 22
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2009-0521
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

DERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

BESCHIKKING

in de zaak van:

[werkgeefster],

gevestigd te [vestigingsplaats],

APPELLANTE,

advocaat: mr. R.J. Snip, te Amsterdam,

t e g e n

[werkneemster],

wonend te [woonplaats], gemeente [gemeente],

VERWEERSTER,

advocaat: mr. G.P. Poiesz, te Velsen-Noord.

1. Het verloop van het geding

Partijen worden hierna [werkgeefster] en [werkneemster] genoemd.

[Werkgeefster] heeft bij verzoekschrift met één bijlage, dat op 2 februari 2009 ter civiele griffie van het hof is ingekomen, het hof verzocht de schorsing te bevelen van de werking van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van de door de kantonrechter te Haarlem onder zaaknummer 403885 AO VERZ 08-815 op 22 december 2008 tussen partijen gewezen beschikking.

Op 16 februari 2009 is ter griffie van het hof een verweerschrift met producties van [werkneemster] ingekomen. Met betrekking tot het schorsingsverzoek verzoekt zij het hof daarin dit verzoek af te wijzen, met veroordeling van [werkgeefster] in de kosten van de procedure.

Op 26 februari 2009 heeft de mondelinge behandeling van het verzoek plaatsgevonden. Bij die gelegenheid heeft namens [werkgeefster] ten aanzien van het schorsingsverzoek mr. T.P. Boer, advocaat te Amsterdam, het woord gevoerd en namens [werkneemster] mr. Poiesz voornoemd. Zij hebben daarbij gebruik gemaakt van aan het hof overgelegde aantekeningen. Tegelijkertijd is de zaak met zaaknummer 200.021.792/01 mondeling behandeld.

Vervolgens is de behandeling van de zaak gesloten en meegedeeld dat uitspraak zal volgen.

2. De beoordeling

2.1. De kantonrechter heeft bij genoemde beschikking van 22 december 2008 de arbeidsovereenkomst tussen [werkneemster] en [werkgeefster] tegen 29 december 2008 ontbonden onder toekenning van een door [werkgeefster] aan [werkneemster] te betalen vergoeding van € 27.500,- bruto, met compensatie van de proceskosten. Deze beschikking is uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

2.2. [Werkgeefster] is van de beschikking van 22 december 2008 in hoger beroep gekomen. Deze appelprocedure is bij het hof bekend onder zaaknummer 200.021.792/01. Bij beschikking van 10 maart 2009 heeft het hof in die procedure het beroep verworpen, zodat de beschikking van 22 december 2008, met inbegrip van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad, in stand blijft. Het schorsingsverzoek zal reeds hierom worden afgewezen. Het hof merkt nog op dat de door [werkgeefster] aangevoerde gronden voor schorsing, te weten dat de beschikking van de kantonrechter gebaseerd zou zijn op een juridische en feitelijke misslag dan wel dat er sprake zou zijn van misbruik van bevoegdheid van de zijde van [werkneemster] door over te gaan tot executie zich niet voordoen althans niet aannemelijk zijn geworden.

2.3. [Werkgeefster] zal, als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van de schorsingsprocedure worden veroordeeld.

3. Beslissing

Het hof:

wijst het verzoek af;

veroordeelt [werkgeefster] in de kosten van de schorsingsprocedure aan de zijde van [werkneemster] gevallen en tot op heden begroot op € 894,- aan salaris.

Deze beschikking is gegeven door mrs. A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar, P.G. Wiewel en C.C.W. Lange en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 10 maart 2009.