Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2009:BH3726

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
27-01-2009
Datum publicatie
23-02-2009
Zaaknummer
200010745/01 KG
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Vraag of Hollandse Hoogte inbreuk heeft gemaakt op portretrecht door publicatie/exploitatie van foto van joggende vrouw die van maken van foto niet op de hoogte was. Geen spoedeisend belang (meer). Privacybelang weegt niet op tegen belang van de informatievoorziening.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak van:

X, wonende te Z,

APPELLANTE,

vertegenwoordigd door mr. E.C. Flohil, advocaat te Amsterdam,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HOLLANDSE HOOGTE B.V., gevestigd te Amsterdam,

GEÏNTIMEERDE,

vertegenwoordigd door mr. F.F. Blokhuis, advocaat te Amsterdam.

1. Het geding in hoger beroep

De partijen worden hierna X en Hollandse Hoogte genoemd.

Bij dagvaarding van 15 juli 2008 is X in hoger beroep gekomen van het vonnis dat de voorzieningenrechter in de rechtbank te Amsterdam in het kort geding tussen partijen (X als eiseres en Hollandse Hoogte als gedaag¬de) onder zaaknummer/rolnum¬mer 394352/KG ZA 08 609 P/BB heeft gewezen en dat is uitgesproken op 19 juni 2008.

X heeft bij memorie drie grieven voorgesteld en – onder verwijzing naar de appeldagvaarding – geconcludeerd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en alsnog haar vorderingen zal toewijzen, met veroordeling van Hollandse Hoogte in de kosten van het geding in beide instanties.

Daarop heeft Hollandse Hoogte geantwoord, de grieven bestreden, be¬schei¬den in het geding gebracht en geconcludeerd, dat het hof het vonnis waarvan beroep zal bekrachtigen en X zal veroordelen in – naar het hof begrijpt – de kosten gevallen op het hoger beroep.

Partijen hebben de zaak door hun respectieve advocaten doen bepleiten op 7 januari 2009, aan de hand van door ieder van partij¬en overge¬legde pleitnotities.

Ten slotte hebben partijen recht gevraagd op de stukken van beide instan¬ties, waarvan de inhoud als hier ingevoegd wordt beschouwd.

2. Grieven

Voor de grieven verwijst het hof naar de memorie van grieven.

3. Feiten

De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.5 een aantal feiten tot uitgangspunt genomen. Daaromtrent bestaat tussen partijen geen geschil zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan.

4. Beoordeling

4.1 Hollandse Hoogte houdt zich onder meer bezig met foto- en illustratiebemiddeling. Zij exploiteert daartoe een online databank waarin zij meer dan 3,5 miljoen foto’s heeft geplaatst. Deze foto’s kunnen worden geraadpleegd via de website www.hollandse-hoogte.nl.

In juni 2007 heeft een fotograaf nabij sportpark Y op de grens van Z en M een foto genomen van een vrouw, die - vergezeld door haar hond – aan het joggen was en daarbij een kinderwagen voortduwde. De foto is schuin van achteren genomen. De vrouw was gekleed in sporttenue en had oordopjes van een MP3 speler in haar oren. De vrouw was van het maken van de foto niet op de hoogte. Gebleken is dat X de vrouw op de foto is.

Hollandse Hoogte heeft de foto in klein formaat (100x140 pixels) onder de categorie ‘editorial use’ in voormelde databank geplaatst. Een beperkte groep afnemers heeft – na goedkeuring van Hollandse Hoogte – toegang tot de website en kan de foto in groter formaat zien en bestellen dan wel direct downloaden. Hollandse Hoogte heeft de foto in licentie gegeven aan de Consumentenbond en aan de Universiteit van Wageningen. De Consumentenbond heeft de foto - zonder de hond – paginagroot in zijn gids (oplage 600.000) gepubliceerd bij een artikel over (het gebruik van) MP3 spelers.

Volgens X heeft Hollandse Hoogte door publicatie en exploitatie van de foto inbreuk gemaakt op haar portretrecht en is de handelwijze van Hollandse Hoogte onrechtmatig. Na vergeefse sommatie heeft X in kort geding gevorderd – kort gezegd – dat de voorzieningenrechter Hollandse Hoogte gebiedt de inbreuk – op straffe van verbeurte van een dwangsom – te staken en gestaakt te houden, met nevenvorderingen. De voorzieningenrechter heeft de vordering afgewezen. De grieven richten zich tegen deze beslissing en de gronden waarop zij berust.

4.2 In afwachting van de uitkomst van het kort geding in eerste aanleg heeft Hollandse Hoogte de foto ‘geblokkeerd voor gebruik’ en later van de website gehaald. Bij brief van 1 september 2008 (productie 7 bij memorie van antwoord) heeft Hollandse Hoogte aan X bericht dat zij heeft ‘besloten om de foto nier meer op te nemen in onze database, uit begrip voor uw persoonlijke argumenten.’ Onder verwijzing naar deze brief heeft Hollandse Hoogte bij memorie van antwoord (onder 15) verklaard, dat zij de foto ‘niet meer exploiteert en ook niet meer zal exploiteren’.

Niet gesteld of aannemelijk is geworden dat de Consumentenbond of de Universiteit van Wageningen voornemens is tot (verdere) publicatie over te gaan. X heeft nog wel gesteld dat niet zeker is dat Hollandse Hoogte de foto niet toch weer zal publiceren/exploiteren, doch dit heeft zij, X, – in het licht van de toezegging in voormelde brief en de stellingen van Hollandse Hoogte ter zake in hoger beroep – niet voldoende (gemotiveerd) toegelicht.

Dit een en ander brengt mee dat X – in ieder geval in hoger beroep – geen spoedeisend belang (meer) heeft bij het gevorderde gebod. Voor haar nevenvorderingen heeft X geen afzonderlijk spoedeisend belang aangevoerd. Reeds op deze grond dienen de vorderingen te worden afgewezen met verwijzing van X in de kosten van het hoger beroep.

4.3 Het hof overweegt voorts het volgende. Het is op zichzelf begrijpelijk dat X – op grond van haar persoonlijke keuzes - bezwaar heeft tegen publicatie van de foto als hier aan de orde. In het midden kan blijven of dit – in dit geval – een redelijk belang oplevert op grond waarvan zij zich op de voet van artikel 21 Auteurswet 1912 tegen (verdere) openbaarmaking kan verzetten. Haar belang weegt hier naar het voorlopig oordeel van het hof niet op tegen het door Hollandse Hoogte ingeroepen belang op informatievoorziening. Het hof licht dit toe.

Het belang van de informatievoorziening brengt mee dat berichtgeving zoals hier aan de orde moet kunnen worden voorzien van illustratiemateriaal, zoals foto’s van de werkelijkheid. Het is daarbij onvermijdelijk dat foto’s van toevallige passanten worden gepubliceerd. De foto waar het in dit geding om gaat, is neutraal. Ook kan – objectief gezien – niet worden gezegd dat de foto op enigerlei wijze compromitterend of diskwalificerend is of een zodanig effect heeft.

De foto is slechts geëxploiteerd door deze in licentie te koop aan te bieden voor – zoals Hollandse Hoogte het formuleert – redactionele doeleinden. De foto en de wijze waarop deze op de website en vervolgens in de Consumentengids is gepubliceerd hebben ook niet de strekking tot aanbeveling van enig product of dienst. Dat voor de licentie (mede ten behoeve van de maker van de foto) wordt betaald, maakt dit niet anders.

Dit een en ander betekent dat de inbreuk op het recht van X op eerbiediging van haar persoonlijke levenssfeer in ieder geval niet zo ernstig is dat voormeld belang van de informatievoorziening daarvoor moet wijken.

Het voorgaande brengt reeds mee dat de voorzieningenrechter de vorderingen terecht – met verwijzing van X in de kosten – heeft afgewezen.

5. Slotsom

De grieven, die geen (verdere) afzonderlijke behandeling behoeven, falen. Het hof zal het vonnis waarvan beroep bekrachtigen en X verwijzen in de kosten gevallen op het hoger beroep.

6. Beslissing

Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

verwijst X in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van Hollandse Hoogte tot op heden begroot op € 406,- voor verschotten en € 1.896,- voor salaris;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. M. Coeterier, P. Ingelse en E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 27 januari 2009.