Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2008:BG8824

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
10-12-2008
Datum publicatie
19-01-2009
Zaaknummer
13-421390-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Raadkamer
Inhoudsindicatie

Artikel 65 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering voorziet slechts in de mogelijkheid van een bevel tot gevangenhouding door de rechtbank ten aanzien van een verdachte die zich in bewaring bevindt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJFS 2009, 55
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 13-421390-08

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM, ZESDE MEERVOUDIGE STRAFKAMER

BESCHIKKING in raadkamer op het hoger beroep in de zaak van

tegen de beschikking van de rechtbank te Amsterdam van 20 oktober 2008, voor zover houdende bevel tot zijn gevangenhouding.

De feiten en de rechtsgang

Het hof heeft kennis genomen van de akte van de griffier van de rechtbank te Amsterdam van 22 oktober 2008, waarbij namens de verdachte hoger beroep is ingesteld van voormelde beschikking van die rechtbank.

Het hof heeft gezien de beschikking waarvan beroep en heeft kennis genomen van de stukken betrekking hebbend op de voorlopige hechtenis van de verdachte en heeft gehoord de advocaat-generaal en de raadsman van de verdachte, mr. H.R. Kant.

De beoordeling

De raadsman van de verdachte, mr. H.R. Kant, heeft ter zitting in raadkamer aangevoerd dat de officier van justitie geen vordering tot gevangenhouding had mogen doen, en dat de rechtbank deze vordering niet had mogen toewijzen, omdat ten tijde van het indienen van die vordering verdachte zich niet meer in voorlopige hechtenis bevond, op grond van een eerder door de rechter-commissaris gegeven bevel tot schorsing van de voorlopige hechtenis van de verdachte. De raadsman heeft nog naar voren gebracht dat artikel 65 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering slechts voorziet in de mogelijkheid van een bevel tot gevangenhouding door de rechtbank te geven ten aanzien van een verdachte die zich in bewaring bevindt. Nu de verdachte ten tijde van de ingangsdatum van het bevel tot zijn gevangenhouding geschorst was uit zijn voorlopige hechtenis, had de rechtbank de vordering van de officier van justitie niet ontvankelijk dienen te verklaren.

Naar het oordeel van het hof blijkt uit de relevante stukken in het dossier het volgende:

(1)

De rechter-commissaris heeft op 9 oktober 2008 de bewaring van de verdachte bevolen voor de duur van 14 dagen. De bewaring loopt naar het oordeel van het hof tot 23 oktober 2008.

(2)

Op 16 oktober 2008 heeft de rechter-commissaris de voorlopige hechtenis van de verdachte onder voorwaarden voor onbepaalde tijd geschorst.

(3)

Op 20 oktober 2008 heeft de officier van justitie de gevangenhouding van de verdachte gevorderd.

(4)

Tijdens de mondelinge behandeling op voornoemde vordering bij de rechtbank op

20 oktober 2008 heeft de raadsman namens de verdachte een mondeling verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis gedaan.

(5)

Bij beschikking van 20 oktober 2008 heeft de rechtbank de gevangenhouding van de verdachte bevolen voor de duur van 60 dagen.

(6)

Bij apart gemuniteerde beschikking, eveneens van 20 oktober 2008, heeft de rechtbank de schorsingsvoorwaarden aangevuld.

Het hof is van oordeel dat de rechtbank de officier van justitie niet ontvankelijk had dienen te verklaren in zijn vordering tot gevangenhouding van de verdachte, nu deze zich op grond van de beschikking van de rechter-commissaris van 16 oktober 2008, op het moment van instellen van die vordering niet, zoals artikel 65 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering het eist, in bewaring bevond.

De beslissing

Het hof:

VERKLAART het beroep gegrond, voor zover gericht tegen het bevel tot gevangenhouding van de verdachte.

VERNIETIGT de beschikking waarvan beroep van 20 oktober 2008, voor zover daarbij de gevangenhouding van de verdachte is bevolen.

Deze beschikking is gegeven op 10 december 2008 in raadkamer van dit hof door

mr. Bronkhorst, voorzitter,

mrs. De Wit en Bevaart, raadsheren,

in tegenwoordigheid van Van Kalken als griffier.

De advocaat-generaal bij dit gerechtshof brengt vorenstaande beschikking ter kennis van de verdachte.

Amsterdam, 10 december 2008,

de advocaat-generaal