Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2008:BC9992

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
21-04-2008
Datum publicatie
21-04-2008
Zaaknummer
21-003345-06
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBUTR:2006:AY5786, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Dubbele moord. Overtuigende kracht verklaringen belangrijkste getuige. Steunbewijs past ook in alternatief scenario. Vrijspraak.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht
Wetboek van Strafrecht 287
Wetboek van Strafrecht 289
Wetboek van Strafvordering
Wetboek van Strafvordering 352
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NBSTRAF 2008/216
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 21-003345-06

Uitspraak d.d.: 21 april 2008

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Amsterdam

zitting houdende te

Arnhem

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Utrecht van 8 augustus 2006 in de in eerste aanleg gevoegde strafzaken met parketnummers 16/029247-03 en 16/029247-03A tegen

verdachte

geboren te Italië in 1962,

thans verblijvende in P.I. Flevoland, Gev. Lelystad te Lelystad.

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van het hof van 26 januari 2007, 25 april 2007, 15 oktober 2007, 10 december 2007, 1 februari 2008 en 7 april 2008 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd. Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadslieden, mr. G.J. van Oosten en mr. W. Anker, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het tot een andere bewijsbeslissing komt en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

Parketnummer 16/029247-03

Feit 1

Primair

hij op of omstreeks 22 februari 2002, in elk geval in of omstreeks de periode van 19 februari 2002 tot en met 22 februari 2002, te Woerden, althans in het arrondissement Utrecht, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en met voorbedachten rade, [slachtoffer 1] van het leven heeft beroofd, immers heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) opzettelijk en na kalm, beraad en rustig overleg, met een of meer vuurwapen(s) een of meer kogel(s) op [slachtoffer 1] afgevuurd, tengevolge waarvan [slachtoffer 1] is overleden/werd gedood;

Subsidiair

[medeverdachte X] en/of [medeverdachte Y] op of omstreeks 22 februari 2002, althans in of omstreeks de periode van 19 februari 2002 tot en met 22 februari 2002 te Woerden, althans in het arrondissement Utrecht, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en met voorbedachten rade, [slachtoffer 1] van het leven hebben/heeft beroofd, immers hebben/heeft die [medeverdachte X] en/of die [medeverdachte Y] opzettelijk en na kalm beraad en rustig overleg, met een of meer vuurwapen(s) een of meer kogel(s) op [slachtoffer 1] afgevuurd, tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer 1] is overleden /werd gedood,

welk feit hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1 november 2001 tot en met 22 februari 2002 te Amsterdam, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft uitgelokt door middel van (een) gift(en) en/of (een) belofte(n) en/of misbruik van gezag en/of geweld en/of bedreiging en/of misleiding en/of door het verschaffen van gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen,

en welke opzettelijke uitlokking hierin bestond dat hij, verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s), daartoe voornoemde [medeverdachte Y] en/of [medeverdachte X]

- een bedrag aan geld en/of enig goed hebben/heeft beloofd, en/of

- (die in hiërarchie onder verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) stonden) opdracht hebben/heeft gegeven [slachtoffer 1] te vermoorden/doden, en/of

- informatie hebben/ heeft verschaft en/of instructies over de verblijfplaats van [slachtoffer 1] hebben/heeft gegeven, en/of

- een (of meer) auto ('s) hebben/heeft verschaft/gegeven (voor het vervoer van henzelf/hemzelf en/of [slachtoffer 1])

meer subsidiair

hij op of omstreeks 22 februari 2002, althans in/of omstreeks de periode van 19 februari 2002 tot en met 22 februari 2002, te Woerden, althans in het arrondissement Utrecht, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer 1] van het leven heeft beroofd, immers heeft / hebben verdachte en / of (een of meer van) zijn mededader(s) opzettelijk een of meer kogel(s) op [slachtoffer 1] afgevuurd, tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer 1] is overleden/werd gedood, welke vorenomschreven doodslag werd gevolgd en / of vergezeld en / of voorafgegaan van enig strafbaar feit, te weten diefstal of verduistering of oplichting, immers heeft hij, verdachte, op of omstreeks 22 februari 2002, althans in/of omstreeks de periode van 19 februari 2002 tot en met 22 februari 2002, te Woerden, althans in het arrondissement Utrecht, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weggenomen 20, althans 2 (of meer) kilo(s), althans een hoeveelheid, cocaïne/verdovende middelen, althans enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s)

of

-opzettelijk 20, althans 2 (of meer) kilo (s), althans een hoeveelheid, cocaïne/verdovende middelen, althans enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s),

welk(e) goed(eren) verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader (s) anders dan door misdrijf, te weten als (beoogd) koper(s) en/of als vervoerder(s) van die/dat goed(eren), onder zich had(den) wederrechtelijk zich heeft/hebben toegeëigend

of

-met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door een (of meer) listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van 20, althans 2 (of meer) kilo(s), althans een hoeveelheid, cocaine/verdovende middelen, althans van enig goed, hebbende verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk -zakelijk weergegeven- opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid, zich voorgedaan als (beoogd) koper (s) van voormeld(e) goed(eren) en/of (vervolgens) (een) aanbetaling(en) gedaan (voor die/dat goed(eren)),

en welke doodslag werd gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat feit voor te bereiden en / of gemakkelijk te maken en / of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf en / of aan de andere deelnemer(s) straffeloosheid en / of het bezit van het wederrechtelijk

verkregene te verzekeren;

meest subsidiair

[medeverdachte X] en/of [medeverdachte Y] op of omstreeks 22 februari 2002, althans in of omstreeks de periode van 19 februari 2002 tot en met 22 februari 2002, te Woerden, althans in het arrondissement Utrecht, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer 1] van het leven hebben/heeft beroofd, immers hebben/heeft die [medeverdachte X] en/of die [medeverdachte Y] opzettelijk een of meer kogel(s) op [slachtoffer 1], tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer 1] is overleden/werd gedood, welke vorenomschreven doodslag werd gevolgd en / of vergezeld en / of voorafgegaan van enig strafbaar feit, te weten te weten diefstal of verduistering of oplichting,

immers hebben/heeft die [medeverdachte X] en/of die [medeverdachte Y], op of omstreeks 22 februari 2002, althans in/of omstreeks de periode van 19 februari 2002 tot en met 22 februari 2002, te Woerden, althans in het arrondissement Utrecht, in elk geval in Nederland,

- met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening weggenomen 20, althans 2 (of meer) kilo(s), althans een hoeveelheid, cocaïne/verdovende middelen, althans enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1} en/of [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte X] en/of die [medeverdachte Y] en/of verdachte en/of (een of meer van) zijn mededaders ) of

-opzettelijk 20, althans 2 (of meer) kilo(s), althans een hoeveelheid, cocaïne/verdovende middelen, althans enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte X] en/of die [medeverdachte Y] en/of verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s), welk(e) goed(eren) die [medeverdachte X] en/of die [medeverdachte Y] en/of verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader (s), anders dan

door misdrijf, te weten als (beoogd) koper(s) en/of als vervoerder(s) van die/dat goed(eren), onder zich had(den), wederrechtelijk zich hebben/heeft toegeëigend

of

-met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door een (of meer) listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 1] en/of

[slachtoffer 2] hebben/heeft bewogen tot de afgifte van 20, althans 2 (of meer) kilo(s), althans een hoeveelheid, cocaïne/ verdovende middelen, althans van enig goed, hebbende die [medeverdachte X] en/of die [medeverdachte Y] met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid, zich voorgedaan als (beoogd) koper(s) en/of als vervoerder(s) van voormeld(e) goed(eren) en/of (een) aanbetaling(en) gedaan (voor die/dat goed(eren)),

en welke doodslag werd gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat feit voor te bereiden en / of gemakkelijk te maken en / of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf straffeloosheid en/ of het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren

welk feit hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1 november 2001 tot en met 22 februari 2002 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft uitgelokt door middel van (een) gift(en) en/of (een) belofte(n) en/of misbruik van gezag en/of geweld en/of bedreiging en/of misleiding en/of door het verschaffen van gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen,

en welke opzettelijke uitlokking hierin bestond dat. hij, verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s), daartoe voornoemde [medeverdachte Y] en/of [medeverdachte X]

- een bedrag aan geld en/of enig goed hebben/heeft beloofd, en/of

- (die in hiërarchie onder verdachte en/of (een of meer van zijn) mededader(s) stonden) opdracht hebben/heeft gegeven [slachtoffer 1] te vermoorden/doden, en/of

- informatie hebben/heeft verschaft en/of instructies over de verblijfplaats van [slachtoffer 1] hebben/heeft gegeven, en/of

- een (of meer) auto ('s) hebben/heeft verschaft/gegeven (voor het vervoer van henzelf/ hemzelf en/of [slachtoffer 1])

meest subsidiair 2

hij op of omstreeks 22 februari 2002, althans in of omstreeks de periode van 19 februari 2002 tot en met 22 februari 2002, te Woerden, althans in het arrondissement Utrecht, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen 20 kilo, althans 2 (of meer) kilo ('s), althans een (grote) hoeveelheid, cocaïne/verdovende middelen, in elk geval enig

goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en / of vergezeld en / of gevolgd van geweld en / of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 1], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en / of gemakkelijk te maken en / of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en / of aan (een) andere deelnemer(s) van voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en / of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of (een of meer van zijn) mededader(s) met een of meer vuurwapen(s) een of meer kogel(s) op [slachtoffer 1] heeft/hebben afgevuurd, ten gevolge waarvan [slachtoffer 1] is overleden/werd gedood;

meest subsidiair 3

[medeverdachte X] en/of [medeverdachte Y] op of omstreeks 22 februari 2002, althans in of omstreeks de periode van 19 februari 2002 tot en met 22 februari 2002, te Woerden, althans in het arrondissement Utrecht, althans in Nederland, tezamen en in vereniging, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening hebben/heeft weggenomen 20 kilo, althans 2 (of meer) kilo ('s), althans een (grote) hoeveelheid, cocaïne/verdovende middelen, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte X] en/of die [medeverdachte Y] en/of verdachte en/of (een of meer) van mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en / of vergezeld en / of gevolgd van geweld en / of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 1], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en / of gemakkelijk te maken en / of om bij betrapping op heterdaad aan die [medeverdachte X] en/of die [medeverdachte Y] en / of aan (een) andere deelnemer(s) van voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en / of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat die [medeverdachte X] en/of die [medeverdachte Y] met een of meer vuurwapen(s) een of meer kogel(s) op [slachtoffer 1] hebben/heeft afgevuurd, ten gevolge waarvan [slachtoffer 1] is overleden/werd gedood;

welk feit hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1 november 2001 tot en met 22 februari 2002 te Amsterdam, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft uitgelokt door middel van (een) gift (en) en/of (een) belofte (n) en/of misbruik van gezag en/of misleiding en/of geweld en/of bedreiging en/of door het verschaffen van gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen,

en welke opzettelijke uitlokking hierin bestond dat hij, verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s), daartoe voornoemde [medeverdachte Y] en/of [medeverdachte X]

- een bedrag aan geld en/of enig goed hebben/heeft beloofd, en/of

- (die in hiërarchie onder verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) stonden) opdracht hebben/heeft gegeven die [slachtoffer 1] te vermoorden/doden, en/of

- informatie hebben/heeft verschaft en/of instructies over de verblijfplaats van [slachtoffer 1] hebben/heeft gegeven, en/of

- een (of meer) auto ('s) hebben/heeft verschaft/gegeven (voor het vervoer van henzelf/ hemzelf en/of [slachtoffer 1]);

Feit 2

Primair

hij op of omstreeks 22 februari 2002 in elk geval in of omstreeks de periode van 19 februari 2002 tot en met 22 februari 2002 te Woerden, althans in het arrondissement Utrecht, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en met voorbedachten rade, [slachtoffer 2] van het leven heeft beroofd,

immers heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) opzettelijk en na kalm beraad en rustig overleg, met een of meer vuurwapen(s) een of meer kogel(s) op [slachtoffer 2] afgevuurd, tengevolge waarvan [slachtoffer 2] is overleden/werd gedood;

Subsidiair

[medeverdachte X] en/of [medeverdachte Y] op of omstreeks 22 februari 2002, althans in of omstreeks de periode van 19 februari 2002 tot en met 22 februari 2002, te Woerden, althans in het arrondissement Utrecht, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en met voorbedachten rade, [slachtoffer 2] van het leven hebben/heeft beroofd, immers hebben/heeft die [medeverdachte X] en/of die [medeverdachte Y] opzettelijk en na kalm beraad en rustig overleg, met een of meer vuurwapen(s) een of meer kogel(s) op [slachtoffer 2] afgevuurd, tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer 2] is overleden/werd gedood,

welk feit hij verdachte, in of omstreeks de periode van 1 november 2001 tot en met 22 februari 2002 te Amsterdam, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft uitgelokt door middel van (een) gift(en) en/of (een) belofte(n) en/of misbruik van gezag en/of geweld en/of bedreiging en/of misleiding en/of door het verschaffen van gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen,

en welke opzettelijke uitlokking hierin bestond dat hij, verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader (s), daartoe voornoemde [medeverdachte Y] en/of [medeverdachte X]

- een bedrag aan geld en/of enig goed hebben/heeft beloofd, en/of

- (die in hiërarchie onder verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) stonden) opdracht hebben/heeft gegeven [slachtoffer 2] te vermoorden/doden, en/of

- informatie hebben/heeft verschaft en/of instructies over de verblijfplaats van [slachtoffer 2] hebben/heeft gegeven, en/of

- een (of meer) auto ('s) hebben/heeft verschaft/gegeven (voor het vervoer van henzelf/ hemzelf en/of [slachtoffer 2]);

Meer subsidiair

hij op of omstreeks 22 februari 2002 althans in/of omstreeks de periode van 19 februari 2002 tot en met 22 februari 2002, te Woerden, althans in het arrondissement Utrecht, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer 2] van het leven heeft beroofd, immers heeft / hebben verdachte en / of (een of meer van) zijn mededader(s) opzettelijk een of meer kogel(s) op [slachtoffer 2] afgevuurd, tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer 2] is overleden/werd gedood, welke vorenomschreven doodslag werd gevolgd en / of vergezeld en / of voorafgegaan van enig strafbaar feit, te weten diefstal of verduistering of oplichting,

immers heeft hij, verdachte, op of omstreeks 22 februari 2002, althans in/of omstreeks de periode van 19 februari 2002 tot en met 22 februari 2002, te Woerden, althans in het arrondissement Utrecht, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening weggenomen 20, althans 2 (of meer) kilo(s), althans een hoeveelheid, cocaïne/verdovende middelen, althans enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s)

of

-opzettelijk 20, althans 2 (of meer) kilo(s), althans een hoeveelheid, cocaïne/verdovende middelen, althans enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of (een of meer van zijn mededader (s), welk(e) goed(eren) verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s), anders dan door misdrijf, te weten als (beoogd) koper(s) en/of als vervoerder(s) van die/dat goed(eren), onder zich had(den), wederrechtelijk zich heeft/hebben toegeëigend

of

-met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door een (of meer) listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 1] en/of

[slachtoffer 2] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van 20, althans 2 (of meer) kilo(s), althans een hoeveelheid, cocaïne/verdovende middelen, althans van enig goed. hebbende verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk –zakelijk weergegeven- opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid, zich voorgedaan als (beoogd) koper(s),van voormeld(e) goed(eren) en/of (vervolgens) (een) aanbetaling(en) gedaan (voor die/dat goed(eren)),

en welke doodslag werd gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat feit voor te bereiden en/ of gemakkelijk te maken en / of om bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf en / of aan de andere deelnemers) straffeloosheid en/ of het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren;

Meest subsidiair

[medeverdachte X] en/of [medeverdachte Y] op of omstreeks 22 februari 2002, althans in of omstreeks de periode van 19 februari 2002 tot en met 22 februari 2002, te Woerden, althans in het arrondissement Utrecht, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen althans alleen, opzettelijk [slachtoffer 2] van het leven hebben/heeft beroofd, immers hebben/heeft die [medeverdachte X] en/of die [medeverdachte Y] opzettelijk een of meer kogel(s) op [slachtoffer 2] afgevuurd, tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer 2] is overleden/werd gedood, welke vorenomschreven doodslag werd gevolgd en / of vergezeld en / of voorafgegaan van enig strafbaar feit, te weten te weten diefstal of verduistering of oplichting,

immers hebben/heeft die [medeverdachte X] en/of die [medeverdachte Y], op of omstreeks 22 februari 2002, althans in/of omstreeks de periode van 19 februari 2002 tot en met 22 februari 2002, te Woerden, althans in het arrondissement Utrecht, in elk geval in Nederland,

- met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weggenomen 20, althans 2 (of meer) kilo(s), althans een hoeveelheid, cocaïne/verdovende middelen, althans enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte X] en/of die [medeverdachte Y] en/of verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) of

- opzettelijk 20, althans 2 (of meer) kilo(s), althans een hoeveelheid, cocaïne/verdovende middelen, althans enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte X] en/of die [medeverdachte Y] en/of verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s), welk(e) goed( eren) die [medeverdachte X] en/of die [medeverdachte Y] en/of verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader (s), anders dan door misdrijf, te weten als (beoogd) koper(s) en/of als vervoerder(s) van die/dat goed(eren), onder zich had(den), wederrechtelijk zich hebben/heeft toegeëigend

of

- met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door een (of meer) listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] hebben/heeft bewogen tot de afgifte van 20, althans 2 (of meer) kilo(s), althans een hoeveelheid, cocaïne/verdovende middelen, althans van enig goed, hebbende die [medeverdachte X] en/of die [medeverdachte Y] met vorenomschreven oogmerk -zakelijk weergegeven- opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid, zich voorgedaan als (beoogd) koper(s) en/of als vervoerder (s) van voormeld(e) goed(eren) en/of (een) aanbetaling(en) gedaan (voor die/dat goed(eren))

en welke doodslag werd gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat feit voor te bereiden en / of gemakkelijk te maken en / of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf straffeloosheid en / of het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren

welk feit hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1 november 2001 tot en met 22 februari 2002 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft uitgelokt door middel van (een) gift (en) en/of (een) belofte(n) en/of misbruik van gezag en/of geweld en/of bedreiging en/of misleiding en/of door het verschaffen van gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen,

en welke opzettelijke uitlokking hierin bestond dat hij, verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s), daartoe voornoemde [medeverdachte Y] en/of [medeverdachte X]

- een bedrag aan geld en/of enig goed hebben/heeft beloofd, en/of

- (die in hiërarchie onder verdachte en/of (een of meer van zijn)mededader(s) stonden) opdracht hebben/heeft gegeven [slachtoffer 2] te vermoorden/doden, en/of

- informatie hebben/heeft verschaft en/of instructies over de verblijfplaats van [slachtoffer 2] hebben/heeft gegeven, en/of

- een (of meer) auto ('s) hebben/heeft verschaft/gegeven (voor het vervoer van henzelf/ hemzelf en/of [slachtoffer 2]);

Meest subsidiair 2

hij op of omstreeks 22 februari 2002, althans in of omstreeks de periode van 19 februari 2002 tot en met 22 februari 2002, te Woerden, althans in het arrondissement Utrecht, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen 20 kilo, althans 2 (of meer) kilo ('s), althans een (grote) hoeveelheid, cocaïne/verdovende middelen, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn medelader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en / of vergezeld en / of gevolgd van geweld en / of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en / of gemakkelijk te maken en/ of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en / of aan (een) andere deelnemer(s) van voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en / of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of (een of meer van zijn) mededader(s) met een of meer vuurwapen(s) een of meer kogel(s) op [slachtoffer 2] heeft/hebben afgevuurd, ten gevolge waarvan [slachtoffer 2] is overleden/werd gedood;

Meest subsidiair 3

[medeverdachte X] en/of [medeverdachte Y] op of omstreeks 22 februari 2002, althans in of omstreeks de periode van 19 februari 2002 tot en met 22 februari 2002, te Woerden, althans in het arrondissement Utrecht, althans in Nederland, tezamen en in vereniging, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening hebben/heeft weggenomen 20 kilo, althans 2 (of meer) kilo ('s), althans een (grote) hoeveelheid, cocaïne/verdovende middelen, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte X] en/of die [medeverdachte Y] en/of verdachte en/of (een of meer) van mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en / of vergezeld en / of gevolgd van geweld en / of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en / of gemakkelijk te maken en / of om bij betrapping op heterdaad aan die [medeverdachte X] en/of die [medeverdachte Y] en / of aan (een) andere deelnemer(s) van voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en / of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat die [medeverdachte X] en/of die [medeverdachte Y] met een of meer vuurwapen(s) een of meer kogel(s) op [slachtoffer 2] hebben/heeft afgevuurd, ten gevolge waarvan [slachtoffer 2] is overleden/werd gedood;

welk feit hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1 november 2001 tot en met 22 februari 2002 te Amsterdam, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft uitgelokt door middel van (een) gift(en) en/of (een) belofte(n) en/of misbruik van gezag en/of misleiding en/of geweld en/of bedreiging en/of door het verschaffen van gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen,

en welke opzettelijke uitlokking hierin bestond dat hij, verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s), daartoe voornoemde [medeverdachte Y] en/of [medeverdachte X]

- een bedrag aan geld en/of enig goed hebben/heeft beloofd, en/of

- (die in hiërarchie onder verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) stonden) opdracht hebben/heeft gegeven [slachtoffer 2] te vermoorden/doden, en/of

- informatie hebben/heeft verschaft en/of instructies over de verblijfplaats van [slachtoffer 2] hebben/heeft gegeven, en/of

- een (of meer) auto ('s) hebben/heeft verschaft/gegeven (voor het vervoer van henzelf/ hemzelf en/of [slachtoffer 2]);

Parketnummer 16/029247-03A (het hof nummert dit feit als feit 3)

Feit 3

hij in of omstreeks de periode van 1 november 2001 tot en met 12 maart 2003 te Amsterdam en/of elders in Nederland, en/of te Santos en/of elders in Brazilië, en/of te Antwerpen en/of elders in België, en/of in Italië,

althans in of omstreeks de periode van 1 november 2001 tot en met 22 februari 2002 te Amsterdam en/of elders in Nederland, en/of te Santos en/of elders in Brazilië, en/of te Antwerpen en/of elders in België,

althans in of omstreeks de periode van 21 februari 2002 tot en met 22 februari 2002 te Amsterdam en/of elders in Nederland, en/of te Antwerpen en/of elders in België,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(ongeveer) 20 (twintig) kilogram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I,

opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht, als bedoeld in artikel 1 lid 4 van de Opiumwet

en/of opzettelijk heeft verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval (telkens) opzettelijk aanwezig heeft gehad,

en/of (vervolgens) deze (ongeveer) 20 (twintig) kilogram in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende

lijst I,

opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht, als bedoeld in artikel 1 lid 5 van de Opiumwet.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak

Het hof heeft uit het onderzoek ter terechtzitting niet door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat verdachte het onder 1 primair, subsidiair, meer subsidiair, meest subsidiair, meest subsidiair 2 en meest subsidiair 3 en onder 2 primair, subsidiair, meer subsidiair, meest subsidiair, meest subsidiair 2 en meest subsidiair 3 tenlastegelegde heeft begaan, zodat verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Het hof is bij de beoordeling uitgegaan van de volgende feiten en omstandigheden.

- Verdachte is met [medeverdachte Z] in november 2001 naar Brazilië gegaan om daar een partij cocaïne aan te kopen.

- Via de connecties van verdachte zijn zij in Santos, Brazilië, in contact gekomen met [slachtoffer 1] en zijn er afspraken gemaakt omtrent de levering van cocaïne.

- In januari/februari 2002 komt [slachtoffer 1] voornoemd met [slachtoffer 2] in Nederland aan. [slachtoffer 1] neemt contact op met verdachte en er worden afspraken gemaakt over de betaling aan de transporteurs en over de betaling van de 20 kilo cocaïne. De cocaïne zal in België worden gelost en vervolgens naar Nederland worden vervoerd.

- In opdracht van [medeverdachte Z] vertrekken op 21 februari 2002 [medeverdachte Y], [medeverdachte W] en [medeverdachte X] met de twee Brazilianen vanuit Amsterdam naar België om de drugs op te halen.

- In België bleek maar een deel van de cocaïne overgedragen te kunnen worden. [medeverdachte Y] en [medeverdachte X] keren terug naar Amsterdam en laten de Brazilianen en [medeverdachte W] achter om op de rest van de drugs te wachten.

- Terug in Amsterdam blijkt dat [medeverdachte W] is gevlucht, zonder de resterende drugs in ontvangst te hebben genomen.

- Verdachte wordt door [slachtoffer 1] gebeld. Verdachte stelt [slachtoffer 1] gerust. Ook zegt verdachte [slachtoffer 1] dat er twee mannen onderweg zijn om hen en de resterende kilo’s op te halen.

- Op de terugweg zijn de Brazilianen in Nederland doodgeschoten met een pistool en in de berm van de A-12 achtergelaten.

- Verdachte heeft in de ochtend van 22 februari 2002 om 09.25 uur eenmalig telefonisch contact gezocht met het toestel van [slachtoffer 1].

- De ochtend na de moord rijdt verdachte met [medeverdachte Y] en [medeverdachte X] door Amsterdam om de auto te zoeken waarmee de vorige dag op en neer naar België is gereden. In de auto waren sporen aanwezig van de schietpartij de nacht ervoor. De auto wordt gevonden en wordt door [medeverdachte Y] en [medeverdachte X] in afwezigheid van verdachte schoongemaakt in een garage van verdachte.

De wetenschap van verdachte vooraf.

[medeverdachte Z] heeft verklaard dat verdachte en hij vanaf het begin niet van plan waren voor deze drugstransactie te betalen en dat zij daarom besloten de twee Brazilianen te doden. Dit om te voorkomen, dat na het ontvreemden van de drugs deze konden worden verhaald op verdachte. Ook heeft [medeverdachte Z] verklaard dat hij zelf, met medeweten van verdachte, de opdracht tot het om het leven brengen van de twee Brazilianen heeft gegeven, welke opdracht is uitgevoerd door [medeverdachte Y] en [medeverdachte X].

[medeverdachte Y] heeft verklaard dat verdachte en [medeverdachte Z] de Brazilianen wilden oplichten. Ook heeft [medeverdachte Y] verklaard dat hij (later) van [medeverdachte Z] heeft gehoord dat laatstgenoemde samen met verdachte heeft besloten de twee Brazilianen te vermoorden om te voorkomen dat ze verhaal zouden gaan halen bij verdachte. Voorts heeft [medeverdachte Y] verklaard dat hij verdachte de ochtend na de moord heeft gezien en dat hij samen met verdachte en [medeverdachte X] naar de auto heeft gezocht om deze schoon te maken.

Verdachte heeft verklaard dat hij niet tevoren op de hoogte was van het plan van [medeverdachte Z] om de twee Brazilianen te vermoorden. Voorts heeft verdachte ter terechtzitting in hoger beroep verklaard dat [medeverdachte Y] en [medeverdachte X] de ochtend na de moord rond 09.30 uur bij hem in de zaak kwamen en dat hij met hen naar de auto is gaan zoeken.

Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

[medeverdachte Z] heeft in verschillende verklaringen verklaard dat hij en verdachte samen het moordplan hebben bedacht. De verklaringen van [medeverdachte Z] acht het hof niet overtuigend. [medeverdachte Z] staat in zijn beschuldiging van verdachte alleen. Weliswaar heeft ook [medeverdachte Y] een verklaring afgelegd over de vermeende betrokkenheid van verdachte bij de dubbele moord, maar deze wetenschap is enkel gebaseerd op mededelingen van [medeverdachte Z] zelf. Voorts zijn de verklaringen van [medeverdachte Z] niet geloofwaardig met betrekking tot het motief van de moord. Zowel [medeverdachte Z] als [medeverdachte Y] heeft verklaard dat het achterliggende motief van de moord zou zijn het uitwissen van sporen die naar verdachte zouden leiden. Het hof acht dit niet geloofwaardig nu de contacten in Brazilië via verdachte liepen en verdachtes naam en telefoonnummer bij de betrokken Brazilianen bekend was. Ook het motief dat verdachte in geldnood verkeerde snijdt geen hout nu verdachte heeft verklaard dat hij een koper had voor een deel (14 kilo) van de geleverde cocaïne. Daarnaast blijkt uit de printgegevens van de telefoon van het [slachtoffer 1] dat verdachte de ochtend na de moord nog geprobeerd heeft [slachtoffer 1] te bellen. Ook deze belpoging past naar het oordeel van het hof niet bij de wetenschap vooraf van verdachte van de gepleegde moorden.

Zowel verdachte als [medeverdachte Y] heeft verklaard dat verdachte na de moord met [medeverdachte Y] en [medeverdachte X] door Amsterdam heeft gereden om een auto op te zoeken. Nadat de auto is gevonden is deze door [medeverdachte Y] en [medeverdachte X] in afwezigheid van verdachte schoongemaakt in een garage van verdachte. Het hof overweegt hieromtrent dat deze handelwijze niet uitsluit dat verdachte toen (achteraf) op de hoogte was van het feit dat er iets gebeurd zou zijn met de twee Brazilianen, maar het zegt ook niet meer dan dat.

Het hof merkt tenslotte op dat de ronduit knullige manier waarop de moorden zijn gepleegd niet duidt op een tevoren beraamd plan.

Ook overigens zijn er geen wettige en overtuigende bewijzen voor de aan verdachte onder 1 en 2 tenlastegelegde feiten.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, heeft het hof de overtuiging gekregen en acht het hof wettig bewezen, dat verdachte het onder 3 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

feit 3

hij in de periode van 1 november 2001 tot en met 22 februari 2002 te

Amsterdam en elders in Nederland en in België,

tezamen en in vereniging met anderen,

ongeveer 20 (twintig) kilogram, van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde een middel

vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, opzettelijk binnen het grondgebied van

Nederland heeft gebracht, als bedoeld in artikel 1 lid 4 van de Opiumwet

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte onder 3 meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het onder 3 bewezene levert op het misdrijf:

Medeplegen van:

Opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2, eerste lid, onder A, van de Opiumwet gegeven verbod.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De rechtbank heeft verdachte in verband met het medeplegen van een dubbele moord alsmede het medeplegen van de invoer van 20 kilo cocaïne veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De verdachte is in hoger beroep gekomen. De advocaat-generaal heeft gevorderd verdachte voor een zelfde bewezenverklaring als de rechtbank wederom tot een levenslange gevangenisstraf te veroordelen.

Het hof heeft in hoger beroep de op te leggen hoofdstraf bepaald op grond van de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder dit is begaan en gelet op de persoon van verdachte. Het hof heeft daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen.

Anders dan de rechtbank en de advocaat-generaal acht het hof de betrokkenheid van verdachte bij de hem tenlastegelegde dubbele moord niet wettig en overtuigend bewezen. Het hof acht wel bewezen dat verdachte zich samen met anderen schuldig heeft gemaakt aan de invoer van een grote hoeveelheid cocaïne. Derhalve komt alleen een vrijheidsbenemende straf in aanmerking.

Bewezen is verklaard dat er twintig kilo cocaïne is ingevoerd. Verdachte werkte hierbij samen met leden van de Italiaanse maffia en vervulde als bemiddelaar een actieve en wezenlijke rol bij het tot stand komen van de drugstransactie. Door zijn louter op geldelijk gewin gerichte handelwijze heeft verdachte bijgedragen aan het in stand houden van de (groot)handel in harddrugs. Harddrugs, zoals cocaïne, vormen een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en het gebruik ervan is ook bezwarend voor de samenleving, onder meer vanwege de veelal daarmee gepaard gaande door verslaafden en andere bij de drugshandel betrokken personen gepleegde criminaliteit.

Daarnaast is komen vast te staan dat verdachte in 1991 in België is veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf terzake de handel in verdovende middelen. Dit heeft verdachte er echter niet van weerhouden om zich, na zijn vrijlating, wederom bezig te houden met de handel in cocaïne. Integendeel, uit de door verdachte ter terechtzitting in hoger beroep afgelegde verklaringen blijkt dat hij direct na zijn vrijlating is doorgegaan met deze handel. Ook na de moord op de twee Brazilianen in 2002, ging verdachte volgens zijn eigen verklaring onverstoorbaar door met zijn handel in cocaïne. Door mee te werken aan de instandhouding van de internationale handel in harddrugs, heeft verdachte de ernstige gevolgen van zijn gedragingen voor de samenleving voor lief genomen. Het hof rekent de verdachte dit ernstig aan.

Voorts heeft het hof gelet op een voorlichtingsrapport van 14 maart 2008, opgemaakt door P.R. Lageveen, forensisch maatschappelijk werker en verbonden aan Anker & Anker strafrechtadvocaten te Leeuwarden.

Alle omstandigheden in overweging genomen en gelet op de berechting in vergelijkbare gevallen acht het hof een gevangenisstraf van na te melden duur gerechtvaardigd en geboden.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 2(oud) en 10(oud) van de Opiumwet en artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat verdachte het onder 1 primair, subsidiair, meer subsidiair, meest subsidiair, meest subsidiair 2 en meest subsidiair 3 en onder 2 primair, subsidiair, meer subsidiair, meest subsidiair, meest subsidiair 2 en meest subsidiair 3 tenlastegelegde heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat verdachte het onder 3 tenlastegelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte onder 3 meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart verdachte strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 7 (zeven) jaren.

Bepaalt dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

De voorlopige hechtenis

Heft op het tegen verdachte verleende bevel tot voorlopige hechtenis met ingang van het tijdstip waarop de duur van de ondergane voorlopige hechtenis gelijk wordt aan de duur van de tenuitvoerlegging van de onvoorwaardelijke opgelegde vrijheidsstraf.

Aldus gewezen door

mr R. van den Heuvel, voorzitter,

mr H. Abbink en mr A.G. Coumans, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr J.P. Fuchs-van Dis, griffier,

en op 21 april 2008 ter openbare terechtzitting uitgesproken.