Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2006:AY3592

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
01-06-2006
Datum publicatie
11-07-2006
Zaaknummer
303/06
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Ondertoezichtstelling. Ontvankelijkheid hoger beroep. Minderjarige onbekwaam zelfstandig als procespartij op te treden tegen eigen onder toezichtstelling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

MEERVOUDIGE FAMILIEKAMER

BESCHIKKING van 1 juni 2006 in de zaak met rekestnummer 303/06 van:

[...],

wonende te [woonplaats],

APPELLANT,

procureur: mr. W.J. Eusman,

t e g e n

Raad voor de Kinderbescherming,

locatie Utrecht,

GE├ĆNTIMEERDE.

1. Het geding in hoger beroep

1.1. Appellant en geïntimeerde worden hierna respectievelijk X en de Raad genoemd.

1.2. X is op 20 februari 2006 in hoger beroep gekomen van de beschikking van 24 januari 2006 van de rechtbank te Utrecht, met kenmerk 206381/JE RK 06-11.

1.3. De zaak is op 24 april 2006 ter terechtzitting behandeld.

1.4. X is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet verschenen, maar wel zijn advocaat mr. drs. E. Olof.

2. De ontvankelijkheid van het hoger beroep

2.1. Het hoger beroep richt zich tegen de beschikking van de kinderrechter in de rechtbank te Utrecht van 24 januari 2006, waarbij X met ingang van dezelfde datum voor de duur van een jaar onder toezicht is gesteld van de Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht.

2.2. Op de dag dat het beroepschrift is ingediend ter griffie van het hof, 20 februari 2006, was X 15 jaar oud en dus minderjarig. Het beroepschrift vermeldt dat het hoger beroep (door tussenkomst van een procureur) wordt ingesteld door mr. drs. E. Olof, advocaat en procureur te Zeist, die daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd door X.

2.3. De vraag rijst of X, gelet op de hiervoor vermelde omstandigheden, in zijn beroep tegen de beslissing tot ondertoezichtstelling kan worden ontvangen. Het hof beantwoordt deze vraag ontkennend. X is als minderjarige onbekwaam om in dit geval in rechte zelfstandig als procespartij op te treden c.q. een ander te machtigen namens hem als zodanig op te treden.

In de wet en jurisprudentie zijn weliswaar gevallen aan te wijzen waarin bij wijze van uitzondering op de algemene regel aan een minderjarige een eigen, formele rechtsingang is toegekend, maar dat geldt niet voor het instellen van hoger beroep tegen een beslissing tot ondertoezichtstelling.

De door de advocaat van X naar voren gebrachte omstandigheden dat X er belang bij heeft de beslissing waarvan beroep aan het hof te kunnen voorleggen en dat X volgens in de Roma-cultuur geldende waarden op grond van zijn huidige leeftijd als volwassene dient te worden beschouwd, maken dit oordeel niet anders. Dit geldt ook voor de aangevoerde omstandigheid dat het de advocaat van X niet is gelukt in contact te komen met de moeder als de wettelijk vertegenwoordiger van X teneinde haar te verzoeken (als wettelijk vertegenwoordiger van haar zoon) een procedure in hoger beroep te entameren.

2.4. Dit leidt tot de volgende beslissing.

5. Beslissing

Het hof:

verklaart X niet-ontvankelijk in zijn hoger beroep.

Deze beschikking is gegeven door mrs. L.H.A.M. Voncken, W.M.C. Tilleman en J.E. Geuzinge in tegenwoordigheid van mr. G.J.H.M. Milder-Wolbers als griffier, en in het openbaar uitgesproken op 1 juni 2006 door de rolraadsheer.