Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2006:AY3520

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
06-04-2006
Datum publicatie
13-07-2006
Zaaknummer
239/05 KG
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep kort geding
Inhoudsindicatie

Verbod van gebruik ‘Zinin’ als handelsnaam op webpagina. Wijkt niet alleen door letters en lettervolgorde, maar ook door de uitspraak slechts in zeer geringe mate af van ‘Sinin’. Beide gericht op het verkopen van (vakantie)reizen aan Nederlandstalig publiek via het internet. Verwarringsgevaar.

Wetsverwijzingen
Handelsnaamwet 5
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
BIE 2007, 115
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak van:

de vennootschap onder firma SININ,

gevestigd te Amsterdam,

APPELLANTE,

procureur: mr. J. Stam,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SKY HOLDING B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

GEÏNTIMEERDE,

procureur: mr. H. Loonstein.

1. Het geding in hoger beroep

De partijen worden hierna Sinin en Sky Holding genoemd.

1.1 Bij dagvaarding van 11 januari 2005 is Sinin in hoger beroep gekomen van een kortgedingvonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank te Amsterdam van 23 december 2004, in deze zaak onder nummer KG 04/2368 gewezen tussen Sinin als eiseres in conventie/verweerster in voorwaardelijke reconventie en Sky Holding als gedaagde in conventie/eiseres in voorwaardelijke reconventie.

1.2 Sinin heeft bij memorie één grief geformuleerd en toegelicht, met conclusie, kort gezegd, dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen voorzover in conventie gewezen en, alsnog, zal beslissen als omschreven in die memorie, met kosten.

1.3 Daarop heeft Sky Holding geantwoord met conclusie, kort gezegd, dat het hof Sinin niet-ontvankelijk zal verklaren dan wel Sinin haar vordering zal ontzeggen, met kosten.

1.4 Ten slotte is arrest gevraagd op de stukken van beide instanties.

2. Beoordeling

2.1 De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis onder 1, a tot en met d, een aantal feiten tot uitgangspunt genomen. Daaromtrent bestaat geen geschil zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan.

2.2 Kort samengevat gaat het in deze zaak om het volgende.

Sky Holding is het moederbedrijf van aan aantal in de reisbranche actieve vennootschappen, waaronder Sky International Tours B.V. (hierna Sky Tours). Sky Holding heeft volgens het handelsregister tien handelsnamen waaronder ook Sky International Tours.

[A.X. en B.Y.] zijn in dienst geweest van de met Sky Holding gelieerde vennootschap Blue Dolphin Traveller B.V. Zij hebben op 12 februari 2004 Sinin opgericht, waarvan zij beiden vennoot zijn. Sinin houdt zich bezig met de bemiddeling van (vakantie)reizen. De in het handelsregister vermelde handelsnaam van Sinin is ook “Sinin”. [C.X.] heeft op 7 januari 2004 de domeinnaam sinin.nl laten registreren. Sky Tours heeft nadien de domeinnaam zinin.nl laten registreren.

2.3 Sinin vordert in deze zaak, naar de kern genomen, een verbod -met dwangsom- voor Sky Holding om (i) de naam Zinin voor haar activiteiten in de reisbranche, (ii) de homepage met het adres Zinin.nl, en (iii) dat internetadres te gebruiken. De voorzieningenrechter heeft die vordering afgewezen.

2.4 Zowel in eerste aanleg als in hoger beroep heeft Sky Holding ten verwere aangevoerd dat niet zij maar Sky Tours de naam “Zinin” en het internetadres zinin.nl voert, zodat Sinin niet-ontvankelijk moet worden verklaard in haar vordering.

Uit een door Sky Holding zelf overgelegd uittreksel uit het handelsregister blijkt niet alleen dat zij enig aandeelhouder is van Sky Tours maar ook dat zij de bestuurder van die vennootschap is, en voorts dat beide vennootschappen een vrijwel gelijke handelsnaam bezigen. Nu deze vennootschappen dermate zijn verweven, en Sky Holding het als bestuurder van Sky Tours in haar macht heeft deze een eventueel veroordelend arrest te doen naleven, kan Sinin –gelijk de voorzieningenrechter heeft geoordeeld- in haar vordering worden ontvangen.

2.5 In het licht van de stellingen van partijen dient het hof te onderzoeken of de naam “Zinin” door Sky Holding en/of Sky Tours als handelsnaam wordt gebruikt.

Door Sinin is onbestreden aangevoerd en met bescheiden onderbouwd dat degene die het internetadres zinin.nl bezoekt, op een webpagina komt waarop in de linkerbovenhoek groot het woord “Zinin” staat vermeld. Op die pagina worden diverse vakantiereizen aangeboden. De wijze waarop deze pagina is opgebouwd en de reizen worden aangeboden wekken, volgens het hof, de indruk dat een bedrijf Zinin deze reizen aanbiedt. Pas wanneer, zo heeft Sinin ook onbestreden aangevoerd, de contactgegevens worden aangeklikt blijkt uit een volgend scherm dat het hier gaat om het bedrijf Sky Tours. Door deze wijze van presenteren is het voorlopig oordeel gerechtvaardigd dat Sky Tours “Zinin” gebruikt als handelsnaam en niet enkel als internetadres.

2.6 Onbestreden is dat “Zinin” een jongere handelsnaam is dan de door Sinin gevoerde handelsnaam “Sinin”, en evenmin is bestreden dat Sinin –afgezien van de vormgeving van haar website, die thans echter niet aan de orde is- haar handelsnaam rechtmatig voert.

Voorts kan niet anders worden geoordeeld dan dat de handelsnaam “Zinin” niet alleen door de letters waaruit het woord bestaat en de lettervolgorde, maar ook door de uitspraak van het woord, slechts in zeer geringe mate afwijkt van de handelsnaam “Sinin”. Nu voorts de ondernemingen die onder de respectieve handelsnamen worden gedreven beide zijn gericht op het verkopen van (vakantie)reizen aan met name Nederlandstalig publiek via het internet -waardoor zij een gelijk verkoopgebied bestrijken- komt het hof tot de voorlopige conclusie dat bij het relevante publiek gevaar voor verwarring tussen beide ondernemingen bestaat.

Uit het hiervoor overwogene volgt dat het Sky Tours op grond van art. 5 Handelsnaamwet niet is toegestaan de handelsnaam “Zinin” te voeren. Op die grond slaagt de grief.

2.7 Het gebruik van het internetadres zinin.nl en de daarmee te bereiken homepage, zoals onder 2.5 beschreven, hangt zodanig samen met de handelsnaam “Zinin” en draagt ook zodanig bij aan het gevaar voor verwarring bij het relevante publiek, dat ook dit gebruik dient te worden gestaakt.

3. Slotsom en kosten

De grief slaagt, zodat het vonnis voorzover in conventie gewezen moet worden vernietigd. Het hof zal beslissen als hierna te doen. Sky Holding heeft als de in het ongelijk gestelde partij de kosten van beide instanties te dragen.

4. Beslissing

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep voorzover in conventie gewezen;

en in zoverre opnieuw rechtdoende:

verbiedt Sky Holding:

- de handelsnaam “Zinin” te gebruiken voor haar activiteiten in de reisbranche;

- een homepage met het internetadres zinin.nl in stand te houden;

- het internetadres zinin.nl te gebruiken;

een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000 voor iedere dag dat Sky Holding vanaf de tweede werkdag na betekening van dit arrest een of meer van voormelde verboden overtreedt, met een maximum van € 100.000,--;

verwijst Sky Holding in de proceskosten en begroot die kosten voorzover tot heden aan de kant van Sinin gevallen, op € 1.103,78 voor de eerste aanleg in conventie en € 1.256,93 voor het hoger beroep;

wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd;

verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mr. N. van Lingen, mr. J.H. Huijzer en mr. A.C. van Schaick en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 6 april 2006.