Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2005:AT9876

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
14-04-2005
Datum publicatie
13-07-2006
Zaaknummer
105/05
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Het bevestigen van de bijzondere band tussen de moeder van de minderjarige en haar vader en die van de minderjarige en zijn grootvader leveren een voldoende zwaarwichtig belang op voor voornaamswijziging.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2005, 266
FJR 2006, 78 met annotatie van I.J. Pieters
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

MEERVOUDIGE FAMILIEKAMER

BESCHIKKING van 14 april 2005 in de zaak met rekestnummer 105/05 van:

[...],

[...],

in hun hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordigers van

[MICHIEL],

wonende te [woonplaats],

APPELLANTEN,

procureur: mr. P.C.J. Twaalfhoven.

1. Het geding in hoger beroep

1.1. Appellanten worden hierna de ouders genoemd.

1.2. De ouders zijn in hoger beroep gekomen van de beschikking van 27 oktober 2004 van de rechtbank te Amsterdam, met rekestnummer 280958/FA RK 04-30.

1.3. De zaak is op 6 april 2005 ter zitting behandeld door de daartoe aangewezen raadsheer-commissaris.

2. De feiten

2.1. De ouders zijn [in] 1993 gehuwd. Uit het huwelijk is [in] 1995 een zoon geboren. In de akte van geboorte zijn als zijn voornamen opgenomen “Michiel Théodore”.

3. Het geschil in hoger beroep

3.1. Bij de bestreden beschikking is het verzoek van de ouders tot wijziging van de voornaam van Michiel Théodore [geslachtsnaam] (roepnaam: Michiel) te wijzigen in Michiel Théodore Urbain [geslachtsnaam], afgewezen.

3.2. De ouders verzoeken, met vernietiging van de bestreden beschikking, het inleidend verzoek alsnog toe te wijzen.

4. Beoordeling van het hoger beroep

4.1. De ouders hebben aangevoerd dat zij hun zoon graag willen vernoemen naar zijn grootvader aan moederszijde, Urbain Alphons Marie [geslachtsnaam] geheten. Toevoeging van de voornaam Urbain heeft voor hen een zeer emotionele betekenis gezien de bijzondere en sterke band tussen de moeder en haar vader en tussen de grootvader en Michiel. Het zou voor de grootvader veel betekenen dat hij voortleeft in een naam van een van zijn kleinkinderen. De ouders hebben verder aangevoerd dat de roepnaam Michiel wordt gehandhaafd bij toewijzing van het verzoek, zodat de betreffende wijziging niet als zeer ingrijpend van aard kan worden aangemerkt.

4.2. Beoordeeld dient te worden of de door de ouders aangevoerde gronden voor voornaamswijziging voldoende zwaarwichtig zijn om het verzoek toe te wijzen. Tevens dient beoordeeld te worden of de gewenste voornaam niet ongepast is in de zin van artikel 1: 4 van het Burgerlijk Wetboek (BW) dan wel overeenstemt met een bepaalde geslachtsnaam.

4.3. De advocaat-generaal heeft – schriftelijk – geconcludeerd dat de door de ouders aangevoerde gronden voldoende zwaarwichtig zijn om tot de verzochte voornaamswijziging over te gaan. Nu de beoogde voornaam voorts niet ongepast is in de zin van artikel 1: 4 BW, dient het verzoek te worden toegewezen, aldus de conclusie van de advocaat-generaal.

4.4. Het hof overweegt dat voornamen een middel zijn om personen binnen hun familie en in het maatschappelijk verkeer te identificeren. In die zin zijn voornamen een middel van persoonlijke en emotionele identificatie en hebben daarmee betrekking op een ieders privé-leven en familie- en gezinsleven. Ondanks het gebruik van andere middelen van identificatie van personen, spelen voornamen een belangrijke rol inzake de identiteit van personen in het maatschappelijk verkeer.

Er kunnen voor iemand zwaarwegende belangen bestaan om tot voornaamswijziging te willen overgaan. De ouders willen middels de verzochte voornaamswijziging de bijzondere band tussen de moeder en haar vader en Michiel en zijn grootvader aan moederszijde bevestigen.

Het hof is van oordeel dat dit een voldoende zwaarwichtig belang voor voornaamswijziging oplevert. Nu het publiek belang zich niet verzet tegen de door de ouders beoogde naamswijziging en de gewenste voornaam bovendien niet ongepast is in de zin van de in artikel 1: 4 BW geformuleerde maatstaven, zal het verzoek van de ouders alsnog worden toegewezen.

4.5. Dit leidt tot de volgende beslissing.

5. Beslissing

Het hof:

vernietigt de bestreden beschikking;

gelast de wijziging van de voornaam “Michiel Théodore” in de voornaam “Michiel Théodore Urbain”.

Deze beschikking is gegeven door mrs. L.H.A.M. Voncken, M.M.A. Gerritzen-Gunst en J.G. Gräler in tegenwoordigheid van mr. L.A. Huitema als griffier, en in het openbaar uitgesproken op 14 april 2005.