Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2005:AT8687

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
21-06-2005
Datum publicatie
05-07-2005
Zaaknummer
03/3550 DK
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

In geding is de vraag of de in de bindende tariefinlichting voor infraroodcabines vermelde post 9406 00 10 van het GDT juist is. De Douanekamer acht voldoende aannemelijk dat de infraroodcabines bestemd zijn om te worden gebruikt voor het behandelen van ziekten, met name van ziekten op het gebied van spieren en gewrichten. Gelet op voornoemde bestemming en gezien de GS-Toelichting op post 9018 en de tarifering van infraroodstralers bij post 9018, dienen de goederen te worden ingedeeld onder post 9018 20 00 van het GDT. Het beroep is gegrond. De uitspraak op bezwaar en de bindende tariefinlichting worden vernietigd.

Wetsverwijzingen
Douaneregeling
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

Douanekamer

Uitspraak

In de zaak DK 03/3550

de dato 21 juni 2005

1. De procedure

1.1. Op 23 september 2003 is bij de Douanekamer van het Gerechtshof te Amsterdam (hierna: de Douanekamer) per fax een beroepschrift ingekomen, ingediend door A en mr. B, Belastingadviseurs te Y, als gemachtigden van de besloten vennootschap H. te Z, belanghebbende, welk beroep is aangevuld bij brief van 17 november 2003. Het beroep is gericht tegen de uitspraak van het hoofd van de Belastingdienst/Douane Y (hierna: de inspecteur), van 19 augustus 2003 met kenmerk ..., waarbij het bezwaar van belanghebbende tegen een op 24 december 2002 verstrekte bindende tariefinlichting werd afgewezen.

1.2. Van belanghebbende is een griffierecht van € 232,-- geheven. Op 9 januari 2004 is een verweerschrift van de inspecteur ingekomen.

1.3. De mondelinge behandeling van de zaak heeft plaatsgevonden tijdens de zitting van de Douanekamer van 31 maart 2005, gehouden te Amsterdam. Aldaar zijn verschenen K als gemachtigde, M directeur van belanghebbende en V, salesmanager van belanghebbende en namens de inspecteur mr. N, tot bijstand vergezeld van mr. P. Beide partijen hebben een pleitnota voorgelezen en overgelegd. Belanghebbende heeft voorts een brochure overgelegd, waarvan de inspecteur kennis heeft kunnen nemen en waarover hij zich heeft kunnen uitlaten. Deze stukken worden tot de gedingstukken gerekend.

2. De vaststaande feiten

2.1. De besloten vennootschap D B.V. te Y heeft als vertegenwoordiger van belanghebbende bij brief van 12 november 2002 aan de inspecteur verzocht om afgifte van een bindende tariefinlichting voor de als “Medische apparaten werkend met infrarode stralen” omschreven goederen. In de aanvraag is voor de indeling post 9018 20 00 van het Gemeenschappelijk douanetarief (hierna: GDT) voorgesteld.

2.2. Op 24 december 2002 heeft de inspecteur een bindende tariefinlichting met het nummer NL-RTD-2002-003087 afgegeven. De onder 2.1. vermelde producten worden in de onderhavige tariefinlichting ingedeeld onder post 9406 00 10 van het GDT. In de bindende tariefinlichting is het product als volgt omschreven:

“Geprefabriceerd bouwwerk, zijnde een demontabele infraroodcabine. De cabine, hoekmodel of in de vorm van een rechthoek, is vervaardigd van cederhout en is voorzien van een toegangsdeur met venster, voorzien van veiligheidsglas. Naast de deur bevinden zich de bedieningsorganen voor het instellen van de temperatuur + tijdsduur en, eventueel, één of meerdere ramen. In de cabine zijn infraroodverwarmingselementen geplaatst en bevinden zich ondermeer een bank, een thermometer en een leeslamp. Het geheel is, in niet gemonteerde staat, verpakt in 2 kartonnen dozen. De cabine, 2-6 delig Easy-Clicksysteem, aangeboden in verschillende uitvoeringen en afmetingen, heeft in gemonteerde staat een breedte dat varieert van ongeveer 90 tot 210 cm, een diepte dat varieert van ongeveer 90 tot 135 cm en een hoogte dat varieert van ongeveer 180 tot 185 cm.”

2.3. Gelet op hetgeen partijen in de gedingstukken over de kenmerken en eigenschappen van de goederen hebben vermeld, en mede gelet op hetgeen partijen ter zitting daaraan nog hebben toegevoegd, is over de goederen het volgende komen vast te staan.

2.4. Het product is een geprefabriceerde cabine, samengesteld uit panelen van gelakt rood ceder hout, die door middel van een kliksysteem ter plaatse kan worden gemonteerd. De cabine is verkrijgbaar in verschillende afmetingen; rechthoekig of vierkant of als hoekmodel. De cabine is voorzien van één of meerdere ramen, verstelbare pootjes, een beschermrooster en een toegangsdeur met veiligheidsglas waarnaast zich een digitaal controlepaneel bevindt met daarop bedieningsorganen zoals een tijdklok en een temperatuurregelaar. In de cabine bevinden zich één of meerdere bankjes, een aantal infrarood-verwarmings-elementen, een thermometer, een leeslamp, en verder optioneel een handdoekenrek, een geluidsinstallatie, een sterrenhemel en een ruggesteun. Van de cabine is een medische uitvoering verkrijgbaar die onder meer is voorzien van een alarmsysteem en een systeem ter voorkoming van storing op ziekenhuisapparatuur. De infraroodverwarmingselementen zijn zogeheten incoloy stralingselementen, bestaande uit nikkel en ijzer en voorzien van een coating. De elementen produceren lange golf infraroodstraling en bereiken een manteltemperatuur van maximaal 140 graden Celsius. De verkoopprijs van een infraroodcabine varieert van circa drieduizend euro tot circa zesduizend euro inclusief omzetbelasting.

2.5. In een tot de gedingstukken behorende brochure inzake het onder 2.1. vermelde product is voor zover hier van belang het volgende opgenomen:

“Infrarood Warmte Cabines

(…)

Infrarood is een vorm van warmte die onder andere wordt geproduceerd wanneer ons lichaam zich inspant. Zonder deze warmte zou geen mens in leven blijven. (…)

De (…) infrarood warmtecabine produceert dezelfde infrarood warmte die in ons lichaam aanwezig is (…). Infrarood elementen in een warmtecabine verwarmen voor minder dan 20% lucht; de resterende 80% wordt omgezet in lichaamswarmte. De stralingswarmte van de infrarood warmtecabine dringt in ons lichaam. Medisch onderzoek toont aan dat langgolvig infrarood van 5,6-15µ een uitstekende therapeutische invloed heeft op ons lichaam, en tevens de veiligste vorm van verwarmen is voor het menselijk lichaam. Specialisten, artsen en therapeuten in ziekenhuizen, kuuroorden en in de zelfstandige praktijk maken dan ook dankbaar gebruik van de intensieve werking van deze vorm van infrarood. (…)

De heilzame werking

Terwijl u zich ontspant in de infrarood warmtecabine is uw lichaam eigenlijk hard aan het werk. Uw bloedcirculatie wordt versneld, u begint te transpireren om de overtollige warmte kwijt te kunnen raken en verliest daardoor niet alleen vocht maar verbrandt ook calorieën. Geblesseerde spieren herstellen sneller door de ontspannende en aangename warmte en de toevoer van grote hoeveelheden zuurstofrijk bloed. De afvoer van toxische (giftige) materialen wordt door de verhoogde bloedcirculatie en het transpireren bevorderd. Regelmatig gebruik van de cabines heeft een positief effect op mensen met reumatische- en huidaandoeningen zoals onder andere psoriasis, eczeem en acné. Het intensieve transpireren trekt de afvalstoffen uit de diepste lagen van het lichaam. De verbeterde doorbloeding helpt de natuurlijke balans in de huid te herstellen en dat resulteert in een mooie zachte huid. (…)

Al onze modellen zijn geheel uitgevoerd in Red Cederhout, dat van nature een sterk desinfecterende werking heeft en bijzonder aangenaam geurt. (…) Het hout is aan de buitenzijde gelakt, werkt nauwelijks, splintert niet en heeft door de open celstructuur een onovertroffen isolerende werking. Door gebruik te maken van het easy-click systeem is de cabine makkelijk te verplaatsen of te verhuizen. (…)

Wetenschappelijk onderzoek

(Douanekamer: belanghebbende) heeft als eerste leverancier in de wereld medisch-wetenschappelijk onderzoeken laten verrichten naar het effect van het (…) infrarood warmte systeem op het menselijk lichaam. (…)

In eerste instantie is onderzoek verricht naar de effecten van ons infrarood warmte systeem bij gezonde mensen, mensen met reumatische artritis en mensen die lijden aan ankylosing spondylitis (Ziekte van Bechterew). Dit onderzoek is uitgevoerd door een team van medisch specialisten onder leiding van (…) en onder supervisie van (…) beide werkzaam bij het Medisch Spectrum Twente in samenwerking met de Universiteit van Twente in Enschede. In het algemeen kan gesteld worden dat regelmatig gebruik van de cabines duidelijk waarneembare directe positieve effecten heeft op pijn- en stijfheidsklachten bij beide patiëntengroepen. Ook gezonde mensen ervaren aantoonbare positieve effecten en voelen zich na gebruik van de cabine aangenaam. Op de pagina hiernaast ziet u een beknopt verslag van de resultaten.

Onderzoeksresultaten

(…)

Sporters & Infrarood Warmte

(Douanekamer: Belanghebbende) heeft geïnvesteerd in onderzoek naar de effecten van infrarood warmtecabines bij sporters. Dit onderzoek werd uitgevoerd door het Internationales Institut Für Ganzheitliche Naturmedizin in Geneve (CH). De resultaten zijn uitsluitend van toepassing op de exclusief door (Douanekamer: belanghebbende) wereldwijd geregistreerde incoloy elementen.

Dit uitvoerige laboratoriumonderzoek op basis van bloedanalyses toont aan dat de doorbloeding tot 30% kan verbeteren en dat er tot 25% meer zuurstof in het bloed aanwezig is na gebruik van de cabine. Ook is een duidelijke verbetering van de stofwisseling aangetoond. Daarnaast zijn er positieve effecten op de bronchiën gemeten. Mensen met blessures kunnen rekenen op een afname van zwellingen en verzachting van pijn.”

2.6.Tot de stukken behoort onder meer een rapport inzake een onderzoek naar de effecten van het gebruik van de onder 2.1. vermelde infraroodwarmtecabines op mensen met reumatoïde artritis (hierna: RA) en spondylitis ankylosans (hierna: AS). Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Twente, het Medisch Spectrum Twente en de Saxion University for Professional Education en gefinancierd door belanghebbende. De resultaten en conclusie luiden als volgt:

“Results:

18 RA patients (…) and 18 AS patients (…) were included in the study. IR sauna had a direct effect. Pain en stiffness decreased clinically and statistically significant (…) during a IR sauna session. Fatigue also improved, but this did not reach statistical significance.”

(…)

Conclusion:

Infrared Sauna treatment has a direct beneficial effect during treatment in RA and AS patients. During the treatment period some improvement is seen regarding pain and stiffness in RA and regarding stiffness in AS. The physical, affective and symptoms scales of the AIMS2 improved in RA patients.”

Voorts behoort tot de stukken en rapport van dr. F, een Amerikaanse arts, inzake de effecten van het gebruik van infraroodcabines, een brief van dr. W, een Duitse arts, inzake zijn ervaringen met het gebruik van infraroodcabines, alsmede een rapportage van de Stichting O uit Q inzake de behandeling met een infraroodcabine bij patiënten met aandoeningen in het steun- en bewegingsapparaat.

2.7. Blijkens een rapport van de Technische Überwachungsvereine (hierna: TÜV) van 19 september 2002, voldoet de onder 2.1. genoemde infraroodcabine aan de standaard zoals die geldt voor medische instrumenten en apparaten: de EN 60601-1-2, EN 6100-3-2 en de EN 6100-3-3 norm.

3. Het geschil

3.1. In geschil is het antwoord op de vraag of de inspecteur terecht een bindende tariefinlichting met indeling van de onderhavige goederen onder tariefpost 9406 00 10 van het GDT heeft afgegeven. Belanghebbende beantwoordt deze vraag ontkennend en verdedigt primair indeling in tariefpost 9018 20 00, subsidiair in tariefpost 9402 90 00 en meer subsidiair in tariefpost 8516 79 80.

3.2. Voornoemde posten, alsmede de relevante teksten van Aantekeningen, Toelichtingen en tariferingen luiden als volgt:

Post 8516 79 80

“8516 Elektrische geisers en andere elektrische heetwatertoestellen en elektrische dompelaars; elektrische toestellen voor verwarming van woonruimten, voor bodemverwarming of voor dergelijk gebruik; elektrothermische toestellen voor haarbehandeling (bijvoorbeeld haardroogtoestellen, haargolftoestellen, verwarmingsapparaten voor friseerijzers) of voor het drogen van de handen; elektrische strijkijzers; andere elektrothermische toestellen voor huishoudelijk gebruik; verwarmingselementen (verwarmingsweerstanden) andere dan die bedoeld bij post 8545:

(...)

- andere elektrothermische toestellen:

(...)

8516 79 -- andere:

(...)

8516 79 80 --- andere”

Post 9018 20 00

“9018 Instrumenten, apparaten en toestellen voor de geneeskunde, voor de chirurgie, voor de tandheelkunde of voor de veeartsenijkunde, daaronder begrepen scintigrafische en andere elektromedische apparaten en toestellen, alsmede apparaten en toestellen voor onderzoek van het gezichtsvermogen:

(...)

9018 20 00 - apparaten en toestellen werkend met ultraviolette of met infrarode stralen”

Post 9402 90 00

“9402 Meubelen voor geneeskundig, voor chirurgisch, voor tandheelkundig of voor veeartsenijkundig gebruik (bijvoorbeeld operatietafels, onderzoektafels, verstelbare bedden voor klinisch gebruik, tandartsstoelen); kappersstoelen en dergelijke stoelen, met draai-, hef- en verstelinrichting; delen van voornoemde artikelen:

(...)

9402 90 00 - andere”

Post 9406 00 10

“9406 00 Geprefabriceerde bouwwerken:

9406 00 10 - van hout”

GN-Toelichting onderverdeling 8516 79 80

“Naast de (…) genoemde producten behoren tot deze onderverdeling bijvoorbeeld:

1. elektrische sauna’s met infraroodstralers (éénpersoonscabines voor het nemen van zweetbaden);”

Tariferingen

“2. Saunatoestellen 8516.79

Saunatoestellen voor huishoudelijk gebruik, uitgerust met elektrische verwarming. Zij bestaan uit een geëmailleerd stalen infrarood straler die tevens als krukje kan worden gebruikt en een cabine bestaande uit vier losse delen (een oprolbare wand vervaardigd uit latjes van hout of kunststof of uit imitatieleder, een vloerkleed, een sluitkraag van imitatieleder en een thermometer). De verschillende elementen worden bij gebruik samengevoegd met het oog op het nemen van zweetbaden. (WDO)”

“7. Infraroodstralers

Zie tarifering 2 op post 90.18.”

GS-Toelichting op post 9018

“De post omvat een grote groep instrumenten, apparaten en toestellen, van ongeacht welk materiaal (…), die het kenmerk dragen dat het normaal gebruik daarvan in de regel de tussenkomst vergt van een persoon met een medische opleiding (…), bij het stellen van een diagnose, bij het voorkomen of behandelen van een ziekte, bij het opereren, enzovoort. (…) Bedoelde instrumenten, apparaten en toestellen blijven onder post 90.18 ingedeeld, ook indien zij zijn voorzien van een optische inrichting of indien zij elektrisch werken, waarbij het geen verschil maakt of de elektriciteit dient voor het aandrijven dan wel voor preventieve of therapeutische doeleinden of voor diagnose. Deze post omvat eveneens apparaten en toestellen die werken met behulp van laser of andere licht- of fotonenstralen alsmede ultrasonische instrumenten, apparaten en toestellen.”

(…)

IV. Elektrische apparaten voor medisch gebruik

Post 90.18 heeft eveneens betrekking op elektrische apparaten voor medisch gebruik, waarin de elektriciteit dient voor preventieve of therapeutische doeleinden of voor diagnose, met uitzondering van de apparaten bedoeld bij post 90.22 (röntgentoestellen, toestellen voor radiumtherapie of gammatherapie). Hiervan kunnen worden genoemd:

(…)

4. apparaten voor diathermie (met korte of ultrakorte golven -infra- en ultradiathermie-, met ultrageluid of supersonische trillingen), die dienen voor de behandeling van bepaalde ziekten (reuma, neuralgie, tandkwalen, enzovoort) met behulp van hoogfrequente stromen en elektroden van uiteenlopende vorm (platen, ringen, buizen, enzovoort);”

Tariferingen

“2. Infraroodstralers 9018 2000

Infraroodstralers, compleet (voetstuk met lamp), kennelijk hoofdzakelijk bestemd voor medische doeleinden.

Indien kennelijk bestemd voor verwarming (bijvoorbeeld badkamerstralers): post 85.16; lamphouders op voetstuk, voor infraroodstralers, welke lamphouders echter niet het karakter vertonen van verlichtingstoestellen: post 85.48. (Benelux)”

Aantekening 4 op hoofdstuk 94

“Voor de toepassing van post 9406 worden als “geprefabriceerde bouwwerken” aangemerkt, bouwwerken ineengezet in de fabriek, dan wel in de vorm van elementen die gezamenlijk worden aangeboden en op de plaats van bestemming zullen worden samengebouwd, bijvoorbeeld woningen, bouwketen, kantoren, scholen, winkels, loodsen, garages en dergelijke bouwwerken.”

GS-Toelichting op hoofdstuk 94

“Algemene opmerkingen

(…)

Met meubelen in de zin van hoofdstuk 94 worden bedoeld:

A. allerlei verplaatsbare voorwerpen die niet zijn begrepen onder andere posten met een meer specifieke omschrijving en die zijn gemaakt om op de grond te worden geplaatst (…) en dienen tot het meubileren, in hoofdzaak tot utilitaire doeleinden, van woonruimten (…), laboratoria, ziekenhuizen, klinieken, behandelkamers van tandartsen, enzovoort (…).

Meubelen, die worden aangeboden in gedemonteerde staat of niet ineengezette staat, worden ingedeeld onder dezelfde post als ineengezette meubelen, mits de onderscheidene samenstellende delen tezamen worden aangeboden (…).”

GS-Toelichting op post 94.02

“A. Meubelen voor geneeskundig, voor chirurgisch, voor tandheelkundig of voor veeartsenijkundig gebruik

Deze groep omvat:

(…)

4. tafels en dergelijk meubilair voor klinisch onderzoek, medische behandeling, massage, enzovoort, alsmede bedden en zitmeubelen, die worden aangewend bij operaties of onderzoek, in de verloskunde, gynaecologie, urologie, oor-, neus- en keelgeneeskunde.

(…)

Het ligt voor de hand dat, om onder deze post te worden ingedeeld, de meubelen speciaal voor medisch, chirurgisch, tandheelkundig of veeartsenijkundig gebruik moeten zijn ontworpen. Meubelen voor meer algemeen gebruik, zonder dergelijke kenmerken, zijn derhalve van post 94.02 uitgezonderd.”

4. Het standpunt van belanghebbende

4.1. Belanghebbende is primair van mening dat een infraroodcabine, gelet op de objectieve kenmerken en eigenschappen daarvan, dient te worden ingedeeld in post 9018. Van belang is in dit verband dat behandeling met een infraroodcabine een therapeutische werking heeft. Belanghebbende concludeert uit de bewoordingen van en de toelichtingen op de post dat de mate van genezing of effect niet relevant is. Doorgaans zal bij de behandeling met een infraroodcabine sprake zijn van de tussenkomst casu quo de begeleiding door een medisch opgeleid persoon. Bijvoorbeeld ingeval de infraroodcabine wordt gebruikt in een ziekenhuis zal sprake zijn van medische begeleiding. De infraroodcabines voldoen daarenboven aan de standaarden voor medische instrumenten en apparaten, aldus blijkt uit de TÜV rapport, en aan de eisen voor medische toestellen als opgenomen in Richtlijn (EG) 93/42.

4.2. Ook gelet op indelingsregel 3b dient het product te worden ingedeeld onder tariefpost 9018. Ingevolge het arrest van het Hof van Justitie van de EG van 21 juni 1988, zaaknr. 253/87, dient ingeval sprake is van een samengesteld goed, te worden beoordeeld aan welk element het product zijn wezenlijk karakter ontleent. In casu bestaat het product uit een cabine met infraroodelementen, dat zijn wezenlijk karakter ontleent aan de infrarood-elementen. Voor wat betreft de indeling van een infraroodstraler verwijst belanghebbende naar tarifering 2 bij post 9018.

4.3. Subsidiair betoogt belanghebbende dat de cabines onder post 9402 dienen te worden ingedeeld. Er is sprake van meubilair voor medische behandeling; de cabines zijn immers specifiek ontworpen als elektromedisch apparaat.

4.4. Meer subsidiair stelt belanghebbende dat post 8516 van toepassing is. Ingeval de Douanekamer van oordeel is dat de infraroodcabines voornamelijk zijn bestemd voor het verwarmen en er geen sprake is van therapeutische of preventieve werking dan dienen de goederen te worden ingedeeld als “andere elektrothermische toestellen”. Belanghebbende verwijst naar een tarifering inzake saunatoestellen bij post 8516.

4.5. Namens belanghebbende is ter zitting nog het volgende naar voren gebracht. Belanghebbende is primair van mening dat de onderhavige infraroodcabine onder tariefpost 9018 20 00 van het GDT moet worden ingedeeld, subsidiair onder tariefpost 9402 90 00 en meer subsidiair onder tariefpost 8516 79 80. Met betrekking tot de verwijzing door de inspecteur naar infraroodcabines die bij bouwmarkten verkrijgbaar zijn geldt dat deze niet vergelijkbaar zijn met de onderhavige cabine met name omdat deze is voorzien van incoloy stralingselementen die slechts een manteltemperatuur bereiken van maximaal 140 graden Celsius. Incoloy stralingselementen bestaan uit nikkel en ijzer en zijn voorzien van een coating. De elementen produceren lange golf infraroodstraling, overeenkomend met de natuurlijke infraroodstraling van het menselijk lichaam. De stralingselementen in de veel goedkopere infraroodcabines van de bouwmarkten (deze kosten circa 1000 euro) produceren korte golf infraroodstraling en bereiken een temperatuur van circa 650 graden Celsius waardoor in een cabine voorzien van dergelijke elementen - in tegenstelling tot de onderhavige cabine - een hoge omgevingstemperatuur wordt bereikt, zodat deze veel meer lijkt op een sauna. De onderhavige cabine daarentegen ontleent zijn effect aan lange golf infraroodstraling, welke straling een heilzame werking heeft. Belanghebbende verkoopt haar producten aan zowel handelaren als eindgebruikers. Belanghebbende adverteert in medische vakbladen, sportbladen en het periodiek van de reumapatiëntenvereniging. De markt voor deze infraroodcabine ligt onder meer bij reumapatiënten. Aan reumapatiënten wordt de mogelijkheid gegeven een aangeschafte cabine te retourneren ingeval zij geen baat ondervinden van het gebruik. De cabine is ook aan een aantal ziekenhuizen geleverd. Thans wordt bezien of brandwondenpatiënten baat kunnen hebben van het gebruik van de cabine vanwege een betere doorbloeding. Met betrekking tot de opmerking van de inspecteur dat in het door de onderzoekers van de Universiteit Twente, het Medisch Spectrum Twente en de Saxion University for Professional Education uitgevoerde onderzoek geen aandacht is besteed aan een eventueel placebo effect merkt belanghebbende op dat er thans een tweede onderzoek wordt gestart waarin dit effect zal worden betrokken. Het aantal betrokken patiënten zal eveneens aanzienlijk hoger zijn. Met betrekking tot de begeleiding door een medisch geschoold persoon geldt dat daarvan geen sprake is ingeval een particulier de cabine aanschaft; uiteraard wel ingeval de cabine in een ziekenhuis wordt gebruikt. Desgevraagd geeft belanghebbende aan dat naar haar mening de GS toelichting bij post 9018 niet inhoudt dat in de meerderheid van de gebruikssituaties van de cabine er sprake dient te zijn van de tussenkomst van een arts doch dat deze toelichting slechts inhoudt dat bij een meerderheid van de onder deze post in te delen producten sprake dient te zijn van de tussenkomst van een arts. Belanghebbende verwijst in dit verband naar de indeling van infraroodlampen. Ook bij dit product zal veelal geen sprake zijn van de tussenkomst van een arts. Dat infraroodcabines door particulieren zonder tussenkomst van een arts worden gebezigd staat derhalve niet aan indeling in post 9018 in de weg.

5. Het standpunt van de inspecteur

5.1. De inspecteur betoogt dat sprake is van een geprefabriceerd bouwwerk. De inspecteur voert ter onderbouwing aan dat het product bestaat uit vier zijwanden, een vloer- en een plafonddeel met een raam en deur. Verder zijn ook nog een bank, een thermometer, een leeslamp en infraroodverwarmingselementen bijgeleverd. De inspecteur concludeert dat gelet op indelingsregels 1 en 6 het goed dient te worden ingedeeld onder post 9406 00 10 van het GDT.

5.2. De inspecteur betwist de door belanghebbende voorgestane indelingen. Met betrekking tot belanghebbendes primaire standpunt voert de inspecteur aan dat belanghebbende niet heeft aangetoond dat sprake is van een bepaalde mate van effectiviteit; dat de door belanghebbende overgelegde rapporten geen wetenschappelijke onderzoeken betreffen; dat belanghebbende niet heeft bewezen dat er doorgaans sprake is van tussenkomst van een persoon met een medische opleiding; dat de Richtlijn EG 93/42 slechts betrekking heeft op veiligheid en gezondheidsbescherming van medische producten en niet van belang is voor de indeling in het GDT; dat de tarifering van infraroodlampen niet relevant is voor de indeling van het onderhavige product en dat indelingsregel 3b toepassing mist omdat al op grond van indelingsregel 1 het product kan worden ingedeeld. Met betrekking tot belanghebbendes subsidiaire standpunt voert de inspecteur aan dat geen sprake is van een meubel zodat reeds om die reden post 9402 toepassing mist. Met betrekking tot belanghebbendes meer subsidiaire standpunt is de inspecteur van mening dat geen sprake is van een elektrothermisch toestel als bedoeld in post 8516; er is immers geen sprake van een toestel dat normaal in de huishouding wordt gebruikt.

5.3. De inspecteur heeft ter zitting nog het volgende gesteld. De inspecteur benadrukt dat de onderhavige cabine geen apparaat of toestel is maar een bouwwerk. Reeds om die reden is de cabine niet vergelijkbaar met een sauna als bedoeld in tarifering 2 bij post 8516 en een infraroodstraler als bedoeld in tarifering 2 bij post 9018. De infraroodstraler wordt bovendien op de markt gezet als een medisch toestel. Voorts merkt de inspecteur op dat de door belanghebbende genoemde onderzoeken - ter onderbouwing van diens standpunt dat sprake is van een toestel voor de geneeskunde - te weinig personen betreffen om wetenschappelijk verantwoorde conclusies te kunnen trekken. Bovendien is er geen onderzoek gedaan naar het placebo effect. De inspecteur stelt dat behandeling met de cabine geen wetenschappelijk bewezen effect heeft. Dat de omgevingstemperatuur in een cabine die wordt verkocht door de bouwmarkt hoger wordt dan in de onderhavige cabine doet niet af aan het feit dat beide cabines vergelijkbaar zijn; in beide cabines gaat men immers transpireren. De inspecteur betwist niet dat de cabines zijn geleverd aan ziekenhuizen. Desgevraagd geeft de inspecteur aan dat naar zijn mening de GS toelichting bij post 9018 inhoudt dat in de meerderheid van de gebruikssituaties van de cabine er sprake dient te zijn van de tussenkomst van een arts; dat is in casu niet het geval.

6. De rechtsoverwegingen

6.1. Het is vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie dat het beslissende criterium voor de tariefindeling van goederen in beginsel moet worden gezocht in hun objectieve kenmerken en eigenschappen zoals omschreven in de tekst van de tariefpost en in de aantekeningen bij de afdelingen of hoofdstukken. Uit onder meer het arrest van het Hof van Justitie van 4 maart 2004, nr. C-130/02, Krings GmbH, Douanerechtspraak 2004/47*, volgt dat de bestemming van een product een objectief indelingscriterium kan zijn, namelijk wanneer de bestemming inherent is aan het product. Of dat het geval is dient te worden beoordeeld aan de hand van de objectieve kenmerken en eigenschappen van het product.

6.2. In casu gaat het om de indeling van een goed dat aan het publiek wordt gepresenteerd als een apparaat waarvan het gebruik een therapeutische invloed heeft. Belanghebbende heeft ter zitting niet althans onvoldoende weersproken gesteld dat de verkoopactiviteiten gericht zijn op gebruik ter behandeling van lichamelijke klachten van spieren en/of gewrichten; zo wordt bijvoorbeeld geadverteerd in medische vakbladen, sportbladen en het periodiek van de reumapatiënten-vereniging. Ter zitting is voorts komen vast te staan dat de onderhavige cabine behalve door particulieren - met name reumapatiënten - ook door een aantal ziekenhuizen is aangeschaft voor de behandeling van patiënten.

6.3. De inspecteur stelt dat onvoldoende wetenschappelijk bewezen is dat het gebruik van het onderwerpelijke product dient voor behandeling van bepaalde ziekten in die zin dat het gebruik een bepaalde mate van effectiviteit heeft en dat dit, niettegenstaande hetgeen onder 6.1. is vermeld, meebrengt dat de onderhavige cabines niet kunnen worden ingedeeld in post 9018. De Douanekamer deelt dit standpunt niet. De Douanekamer is van oordeel dat aan het hiervoor onder 6.1. overwogene, tezamen met de door belanghebbende overgelegde rapporten vermeld onder 2.6, voldoende aanwijzingen kunnen worden ontleend dat de onderhavige infraroodcabine bestemd is om te worden gebruikt voor het behandelen van ziekten, met name ziekten op het gebied van spieren en gewrichten.

6.4. Gelet op de GS-Toelichting op post 9018 omvat de post instrumenten, apparaten en toestellen die het kenmerk dragen dat het normaal gebruik daarvan in de regel de tussenkomst vergt van een persoon met een medische opleiding (cursivering Douanekamer). De Douanekamer is van oordeel dat, daargelaten dat een toelichting slechts een hulpmiddel vormt bij de uitlegging van de draagwijdte van een tariefpost en niet op zichzelf kan afdoen aan de bewoordingen van die post, dit niet betekent dat in het merendeel van de situaties waarin een bepaald instrument, apparaat of toestel wordt gebruikt tussenkomst van een dergelijk persoon wordt gevergd, doch dat dit betekent dat bij het merendeel van de in de post in te delen producten een dergelijke tussenkomst wordt gevergd. De Douanekamer vindt steun voor dit oordeel in de onder punt 3.2. hiervoor opgenomen tarifering bij post 9018 20 00 inzake infraroodstralers. De omstandigheid dat de onderhavige infraroodcabines, ingeval van gebruik door particulieren, niet met tussenkomst van een persoon met een medische opleiding worden gebruikt staat naar het oordeel van de Douanekamer niet aan de toepasselijkheid van de post in de weg.

6.5. Uit al hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat op grond van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de Gecombineerde Nomenclatuur de goederen dienen te worden ingedeeld in post 9018 20 00 van het GDT.

6.6. Een en ander brengt met zich dat de bindende tariefinlichting en de uitspraak waarvan beroep niet in stand kunnen blijven.

7. De proceskosten

De Douanekamer acht termen aanwezig voor een veroordeling van de inspecteur in de proceskosten als bedoeld in artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht. Ingevolge artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van het Besluit proceskosten bestuursrecht stelt de Douanekamer het bedrag van deze kosten overeenkomstig het in de bijlage van het Besluit opgenomen tarief op: 2 (proceshandelingen: beroepschrift en verschijnen ter zitting) x 1,5 (gewicht van de zaak) x € 322,-- = € 966,--.

8. De beslissing

De Douanekamer:

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt de uitspraak, waarvan beroep;

- vernietigt de bindende tariefinlichting met kenmerk NL-RTD-2002-003087;

- gelast de inspecteur een nieuwe beslissing te nemen op het verzoek met inachtneming van deze uitspraak;

- veroordeelt de inspecteur in de proceskosten van belanghebbende tot een beloop van € 966,-- en wijst de Staat der Nederlanden aan dit bedrag aan belanghebbende te voldoen;

- gelast de Staat der Nederlanden aan belanghebbende het door haar gestorte griffierecht ad € 232,-- te vergoeden.

Aldus vastgesteld op 21 juni 2005 door mr. A. Bijlsma, voorzitter, mr. E.M. Vrouwenvelder en mr. G.W.S. de Groot, leden, in tegenwoordigheid van mr. R.J.M. Bosch, griffier. De beslissing is op dezelfde dag in het openbaar uitgesproken.

De griffier: De voorzitter:

De Douanekamer heeft geen bezwaar tegen afgifte door de griffier van een afschrift van de uitspraak in geanonimiseerde vorm.

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de verzenddatum beroep in cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden (belastingkamer), Postbus 20303, 2500 EH Den Haag. Daarbij moet het volgende in acht worden genomen:

1 - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.

2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het beroep in cassatie is gericht;

d. de gronden van het beroep in cassatie.

Voor het instellen van beroep in cassatie is griffierecht verschuldigd. Na het instellen van beroep in cassatie ontvangt de indiener een nota griffierecht van de griffier van de Hoge Raad.

In het cassatieberoepschrift kan de Hoge Raad verzocht worden om de wederpartij te veroordelen in de proceskosten.