Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2004:AR8084

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
10-11-2004
Datum publicatie
29-12-2004
Zaaknummer
03/03089
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Nu in het appartement geen aansluiting op de gemeentelijke riolering aanwezig is omdat de standleiding niet meer aanwezig is wordt niet voldaan aan het voor de heffing van rioolrecht vereiste belastbare feit.

Wetsverwijzingen
Gemeentewet 229
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FutD 2005-0032
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

Derde Enkelvoudige Belastingkamer

PROCES-VERBAAL

van de mondelinge uitspraak in het beroep van X te Z, belanghebbende,

tegen

de uitspraak met dagtekening 23 juni 2003 van de heffingsambtenaar van de gemeente Amsterdam, verweerder, betreffende de aanslag rioolrecht voor het jaar 2001.

Het beroep is behandeld ter zitting van 27 oktober 2004.

Beslissing

Het Hof - verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt de bestreden uitspraak en de aanslag;

- veroordeelt verweerder in de proceskosten van belanghebbende tot het

beloop van € 16 en wijst de gemeente Amsterdam aan om dit bedrag aan

belanghebbende te voldoen;

- gelast de gemeente Amsterdam het betaalde griffierecht ad € 31 aan

belanghebbende te vergoeden.

Gronden

1. Ter zitting heeft belanghebbende desgevraagd verklaard dat er in het appartement waarop de aanslag rioolrecht betrekking heeft geen standleiding meer aanwezig was, zodat er geen sprake meer was van enige fysieke aansluiting op de gemeentelijke riolering. Deze verklaring is door verweerder niet betwist.

2. Ervan uitgaande dat er ter zake van het onderhavige appartement geen aansluiting op de gemeentelijke riolering (meer) aanwezig was, heeft verweerder verklaard dat niet wordt voldaan aan het voor de heffing van rioolrecht vereiste belastbare feit. Mitsdien behoort het beroep volgens verweerder gegrond te worden verklaard. Het Hof ziet geen reden verweerder hierin niet te volgen.

Proceskosten

Het Hof acht termen aanwezig verweerder te veroordelen in de proceskosten van belanghebbende op de voet van artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht. Gelet op het Besluit proceskosten bestuursrecht worden die kosten bepaald op € 16, zijnde de reiskosten van belanghebbende per openbaar vervoer tweede klasse in verband met het bijwonen van de zitting. Van andere voor vergoeding in aanmerking komende kosten is niet gebleken.

De uitspraak is gedaan op 10 november 2004 door mr. Van der Ouderaa, in tegenwoordigheid van mr. Geel-Cieraad als griffier. De beslissing is op dezelfde dag ter openbare zitting uitgesproken. Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, door het lid van de belastingkamer en de griffier ondertekend.

Het Hof heeft geen bezwaar tegen afgifte door de griffier van een afschrift van dit proces-verbaal in geanonimiseerde vorm.

U kunt binnen vier weken na de verzenddatum van deze uitspraak het gerechtshof schriftelijk verzoeken de mondelinge uitspraak te vervangen door een schriftelijke. Voor het verkrijgen van een schriftelijke uitspraak is een griffierecht verschuldigd. Na het verzoek tot vervanging ontvangt u van de griffier een nota griffierecht.

De vervanging van een mondelinge uitspraak door een schriftelijke strekt ertoe de mondeling uitspraak in een andere vorm vast te leggen. Het gerechtshof mag daarbij de gedane uitspraak niet aan een heroverweging onderwerpen.

Uitsluitend tegen een schriftelijke uitspraak van het gerechtshof staat beroep in cassatie open bij de Hoge Raad der Nederlanden. Daarvoor is eveneens een griffierecht verschuldigd. Het ter verkrijging van een schriftelijke uitspraak betaalde griffierecht wordt door de griffier van de Hoge Raad in mindering gebracht op het voor beroep in cassatie verschuldigde recht.