Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2004:AR4564

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
07-10-2004
Datum publicatie
26-10-2004
Zaaknummer
21-004447-03
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Gemotiveerde vrijspraak "ripdeal".

Het hof is tot de conclusie gekomen dat het relaas van [medeverdachte 1], inhoudende dat hij met [medeverdachte 2], [medeverdachte 3], [medeverdachte 4] en wellicht ook met verdachte een ripdeal op touw heeft gezet, zodanige inconsistenties en ongerijmdheden bevat, dat de mogelijkheid aanwezig wordt geacht dat er geen plan tot een nep-ripdeal tot stand is gekomen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 21-004447-03

Uitspraak dd.: 7 oktober 2004

TEGENSPRAAK

Gerechtshof te Amsterdam

zitting houdende te

Arnhem

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank te Utrecht van 12 september 2003 in de strafzaak tegen

[Verdachte]

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld. Het door de officier van justitie ingestelde hoger beroep is ingetrokken.

Omvang van het hoger beroep

Het hoger beroep is kennelijk niet gericht tegen de gegeven vrijspraak.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 22 september 2004 en 23 september 2004 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal (zie voor de inhoud van de vordering bijlage I), na voorlezing aan het hof overgelegd, en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof verenigt zich niet met het vonnis, waarvan beroep, zodat dit behoort te worden vernietigd en opnieuw moet worden rechtgedaan.

De telastelegging

Aan verdachte is, na wijziging, voor zover van belang in hoger beroep, telastegelegd dat:

Feit 1

hij op of omstreeks 21 december 2002 in de gemeente Utrecht, althans in het arrondissement Utrecht, en/of in de gemeente Almelo, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om - in een woning gelegen aan het [straat] -

met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening weg te nemen een bedrag van ongeveer 300.000 euro, althans enig geldbedrag, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of een of meer onbekend gebleven pers(o)on(en), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of

zijn mededader(s), en daarbij die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan en/of te doen vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen voornoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of een of meer onbekend gebleven pers(o)on(en), te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

en/of

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of een of meer onbekend gebleven pers(o)on(en) te dwingen tot de afgifte van een bedrag van ongeveer 300.000 euro, althans enig geldbedrag, geheel of ten dele toebehorende aan voornoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of een of meer onbekend gebleven pers(o)on(en), in elk geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte en/of zijn mededader(s),

als volgt heeft/hebben gehandeld,

zijnde en/of hebbende hij, verdachte en/of zijn mededader(s),

• overleg gevoerd en/of afspraken gemaakt met betrekking tot de handelwijze bij het "rippen"/beroven/afpersen van voornoemde [slachtoffer 1] en/of

• (vervolgens) zich naar voornoemde woning begeven en/of

• één of meer vuurwapen(s) meegenomen en/of in die woning gebracht en/of

• één of meer kabelbinder(s) en/of zogenaamde tie-wraps

meegenomen en/of in die woning gebracht en/of

• nadat voornoemde [slachtoffer 1] bij die woning was aan- en/of

binnen (vervolgens) gekomen die [slachtoffer 1] met één of meer

vuurwapen(s) bedreigd en/of

• (vervolgens) voornoemde [slachtoffer 1] gefouilleerd en/of hem gesommeerd zijn zakken leeg te maken en/of

• met een vuurwapen (van/op zeer korte afstand) één of meer kogel(s) afgevuurd op/in en/of in de richting van het lichaam van voornoemde [slachtoffer 1],

zijnde de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid,

tengevolge waarvan [slachtoffer 1] werd gedood;

Subsidiair

[medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 2] op of omstreeks 21 december 2002 in de gemeente Utrecht, althans in het arrondissement Utrecht en/of in de gemeente Almelo, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met elkaar en/of een ander of anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door voornoemde [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 2] voorgenomen misdrijf om - in een woning gelegen aan [straat]-

met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening weg te nemen een bedrag van ongeveer 300.000 euro, althans enig geldbedrag, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of een of meer onbekend gebleven pers(o)on(en), in elk geval aan een ander of anderen dan aan [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 2] en/of aan verdachte, en daarbij die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan en/of te doen vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen voornoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of een of meer onbekend gebleven pers(o)on(en), te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

en/of

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of een of meer onbekend gebleven pers(o)on(en) te dwingen tot de afgifte van een bedrag van ongeveer 300.000 euro, althans enig geldbedrag, geheel of ten dele toebehorende aan voornoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of een of meer onbekend gebleven pers(o)on(en), in elk geval aan een ander of anderen dan aan [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 1] en/of

[medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 2] en/of verdachte en/of zijn mededader(s),

als volgt heeft/hebben gehandeld, zijnde en/of hebbende die [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 2]

• overleg gevoerd en/of afspraken gemaakt met betrekking tot de

handelwijze bij het "rippen"/beroven/afpersen van voornoemde

[slachtoffer 1] en/of

• (vervolgens) zich naar genoemde woning begeven en/of

• één of meer vuurwapen(s) meegenomen en/of in die woning gebracht en/of

• één of meer kabelbinder(s) en/of zogenaamde tie-wraps meegenomen en/of in die woning gebracht en/of

• nadat voornoemde [slachtoffer 1] bij die woning was aan- en/of binnen gekomen die [slachtoffer 1] met één of meer vuurwapen(s) bedreigd en/of

• (vervolgens) voornoemde [slachtoffer 1] gefouilleerd en/of hem gesommeerd zijn zakken leeg te maken en/of

• met een vuurwapen (van/op zeer korte afstand) één of meer kogel(s) afgevuurd op/in en/of in de richting van het lichaam van voornoemde [slachtoffer 1],

zijnde de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid, tengevolge waarvan [slachtoffer 1] werd gedood;

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks

21 december 2002 in de gemeente Utrecht, althans in het arrondissement

Utrecht, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft

en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door opzettelijk

• (onder meer) met [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 1] en/of [verdachte ] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 2] overleg te voeren en/of afspraken te maken met betrekking tot de handelswijze bij het "rippen"/beroven/afpersen van voornoemde [slachtoffer 1] en/of

• (vervolgens) in de buurt van de plaats van het delict [straat] te (ver)blijven teneinde bij calamiteiten en/of problemen beschikbaar en/of bereikbaar en/of oproepbaar te zijn en/of teneinde [medeverdachte 1] en/of andere personen te bevrijden (uit bovengenoemde woning);

Meer subsidiair

hij op of omstreeks 21 december 2002 te De Meern, gemeente Utrecht althans in het arrondissement Utrecht, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer 1] van het leven heeft beroofd, immers heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) opzettelijk, met een vuurwapen (van/op zeer korte afstand) één of meer kogel(s) afgevuurd op/in en/of in de richting van het lichaam van voornoemde [slachtoffer 1], tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer 1] is overleden,

Meest subsidiair

[medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 2] op of omstreeks 21 december 2002 in de gemeente Utrecht, althans in het arrondissement Utrecht, tezamen en in vereniging met elkaar en/of een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer 1] van het leven heeft/hebben beroofd, immers heeft/hebben [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 2] en/of (een of meer van) zijn/hun mededader(s) opzettelijk, met een vuurwapen (van/op zeer korte afstand) één of meer kogel(s) afgevuurd op/in en/of in de richting van het lichaam van voornoemde [slachtoffer 1], tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer 1] is overleden,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 21 december 2002 in de gemeente Utrecht, althans in het arrondissement Utrecht en/of in de gemeente Almelo, in elk geval in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door opzettelijk

• met [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 2] en/of overleg te voeren en/of afspraken te maken met betrekking tot de handelwijze bij het "rippen"/beroven/afpersen van voornoemde [slachtoffer 1] en/of

• [medeverdachte 4] en/of anderen personen in een personenauto naar de plaats van het delict [plaats] te vervoeren en/of

• [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 2] een personenauto te verstrekken/geven/lenen teneinde hen vervoer te verschaffen naar de plaats van het delict en/of

• bij de plaats van het delict poolshoogte te nemen teneinde (onder meer) [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 2] en/of andere personen bij onraad te waarschuwen en/of

• [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 2] en/of andere personen door te geven dat alles veilig is;

Uiterst subsidiair:

hij op of omstreeks 21 december 2002 in de gemeente Utrecht, althans in het arrondissement Utrecht, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, ter voorbereiding van het misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld, te weten een diefstal met geweld en/of afpersing en/of doodslag, opzettelijk voorwerpen kennelijk bestemd tot het begaan in vereniging van dat/die misdrijf/misdrijven, te weten:

• een of meer (geladen) vuurwapen(s) en/of

• een of meer kabelbinder(s) en/of zogenoemde tie-raps

heeft verworven en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of voorhanden heeft gehad;

Indien in de telastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak

Het hof heeft uit het onderzoek ter terechtzitting niet door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen, dat verdachte het telastegelegde heeft begaan, zodat verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Het hof is tot de conclusie gekomen dat het relaas van [medeverdachte 1], inhoudende dat hij met [medeverdachte 2], [medeverdachte 3], [medeverdachte 4] en wellicht ook met verdachte een ripdeal op touw heeft gezet, zodanige inconsistenties en ongerijmdheden bevat, dat de mogelijkheid aanwezig wordt geacht dat er geen plan tot een nep-ripdeal tot stand is gekomen. Het hof acht niet uitgesloten dat [medeverdachte 3], [medeverdachte 4] en hun metgezellen naar De Meern zijn gekomen zonder criminele bedoelingen (behalve het vuurwapenbezit van [medeverdachte 4]).

De vrijspraak heeft betrekking op alle varianten van het telastegelegde.

BESLISSING

Het hof:

Verstaat, dat het door verdachte ingestelde rechtsmiddel niet is gericht tegen dat deel van het vonnis, waarvan beroep, waarbij verdachte ter zake van het onder onder 2 telastegelegde werd vrijgesproken.

Vernietigt het vonnis, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen, en doet in zoverre opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen, dat verdachte het telastegelegde heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij.

de in beslag genomen voorwerpen

Gelast de teruggave aan verdachte van het inbeslaggenomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten:

een telefoon, kleur grijs, NOKIA 6550.

Voorlopige hechtenis

Het hof heeft de voorlopige hechtenis waarin verdachte zich ten tijde van de behandeling nog bevond, opgeheven bij afzonderlijke beschikking, gedateerd 24 september 2004.

Aldus gewezen door

mr Denie, voorzitter,

mrs Dee en Barels, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr Van Ek, griffier,

en op 7 oktober 2004 ter openbare terechtzitting uitgesproken.