Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2003:AN7551

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
23-10-2003
Datum publicatie
12-11-2003
Zaaknummer
02/06030 PV
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Mondelinge uitspraak
Inhoudsindicatie

Parkeerbelasting. Op huurcontract van huurauto staat een afwijkende handtekening. Niet aannemelijk dat belanghebbende huurder was van de auto ten tijde van het opleggen van de naheffingsaanslag parkeerbelasting.

Wetsverwijzingen
Gemeentewet 225
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Belastingblad 2004/806
FutD 2003-2125
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

Vijfde Enkelvoudige Belastingkamer

PROCES-VERBAAL

van de mondelinge uitspraak in het beroep van X te Z, belanghebbende,

tegen

een uitspraak van de heffingsambtenaar van de gemeente Amsterdam van 24 september 2002 betreffende de aan belanghebbende opgelegde naheffingsaanslag in de parkeerbelasting, aanslagnummer 000001.

Het Hof heeft het beroep behandeld ter zitting van 9 oktober 2003.

Beslissing

Het Hof

- verklaart het beroep gegrond,

- vernietigt de uitspraak van verweerder en de naheffingsaanslag en

- gelast de gemeente Amsterdam het griffierecht van € 29 aan belanghebbende te vergoeden.

Gronden

1.1. Op 18 december 2001 heeft de heffingsambtenaar een naheffingsaanslag opgelegd terzake van het parkeren van een auto met het kenteken 00-XX-XX op de A-straat te Amsterdam. Met dagtekening 31 juli 2002 heeft belanghebbende een betalingsherinnering ontvangen.

1.2. Belanghebbende heeft kopieën van de volgende huurovereenkomsten overgelegd ter zake van de huur van een auto van A. Autoverhuur op naam van belanghebbende:

Contractnummer 000000:

- opgemaakt op 12 november 2001 14.08 uur voor de periode 13 november 2001 tot 16 november 2001, 23.00 uur; het betrof een Peugeot met het kenteken 00-XX-XX; het contract bevat de handtekening van belanghebbende en was geniet aan een betalingsprint;

- opgemaakt op 17 november 2001 12.27 uur voor de periode 13 november 2001 tot 23 november 2001, 23.00 uur; het contract bevat de handtekening van belanghebbende;

- opgemaakt op 24 november 2001 14.12 uur voor de periode 13 november 2001 tot 30 november 2001, 23.00 uur; dit contract bevat, evenals de volgende, een andere handtekening dan de eerdere contracten;

- opgemaakt op 1 december 2001 13.44 uur voor de periode 13 november 2001 tot 7 december 2001, 23.00 uur;

- opgemaakt op 10 december 2001 12.18 uur voor de periode 13 november 2001 tot 14 december 2001, 23.00 uur;

- opgemaakt op 17 december 2001 14.51 uur voor de periode 13 november 2001 tot 21 december 2001, 23.00 uur;

- opgemaakt op 22 december 2001 13.23 uur voor de periode 13 november 2001 tot 24 december 2001, 7.00 uur;

- opgemaakt op 27 december 2001 11.25 uur voor de periode 13 november 2001 tot 28 december 2001, 7.00 uur;

- opgemaakt op 2 januari 2002 17.06 uur voor de periode 13 november 2001 tot en met 4 januari 2002, 23.00 uur;

Contractnummer 000001:

- opgemaakt op 3 januari 2002 10.57 uur voor een aantal uren op 3 januari 2002; het betrof de Peugeot met het kenteken 00-XX-XX;

Contractnummer 000002:

- opgemaakt op 3 januari 2002 11.46 uur voor de periode 3 januari tot 10 januari 2002, 23.00 uur; het betrof een Opel met het kenteken 00-YY-YY, zulks ter vervanging van de hiervoor genoemde Peugeot met het kenteken 00-XX-XX.

Ter zitting heeft het Hof het rijbewijs van belanghebbende gezien en vergeleken met de gegevens en de handtekening op de huurcontracten.

1.3. Het Hof is uit de procedure met kenmerk 02/05116 bekend met het feit dat belanghebbende op 3 december 2001 zijn eigen auto, een BMW met het kenteken ZZ-ZZ-00, geparkeerd heeft op het B-plein te Amsterdam. De heffingsambtenaar heeft hem ter zake van dat parkeren een naheffingsaanslag opgelegd.

1.4. De officier van justitie heeft ten aanzien van belanghebbende een aantal "Mulder-beschikkingen" vernietigd op het kenteken 00-XX-XX voor een drietal overtredingen begaan op diverse plekken in Amsterdam op 5 januari 2002.

2. Belanghebbende heeft expliciet betwist dat hij op 18 december 2001 de Peugeot geparkeerd heeft dan wel van deze auto de huurder was. Gelet op de afwijkende handtekening onder het contract genoemd onder 1.2 dat betrekking had op de periode waarin 18 december 2001 viel en het feit dat belanghebbende in zijn eigen auto reed op het moment dat er ook een huurovereenkomst liep met een afwijkende handtekening, acht het Hof aannemelijk dat belanghebbende niet de huurder was van de bewuste Peugeot als bedoeld in artikel 225, vijfde lid, van de Gemeentewet.

Het beroep is dan ook gegrond.

3. Het hof acht geen termen aanwezig verweerder te veroordelen in de proceskosten van belanghebbende nu belanghebbende tot uiterlijk de zitting niet heeft gesteld dat er sprake was van voor vergoeding in aanmerking komende kosten en hij gelet op zijn woonplaats geen reiskosten van betekenis heeft gehad. Belanghebbende heeft op 9 oktober 2003, na sluiting van het onderzoek ter zitting, nog een faxbericht aan het Hof gezonden. Het Hof ziet in dit bericht geen aanleiding het onderzoek te heropenen.

De uitspraak is gedaan op 23 oktober 2003 door mr. Boersma, lid van de belastingkamer, in tegenwoordigheid van mr. Van Wier als griffier. De beslissing is op dezelfde dag ter openbare zitting uitgesproken.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, door genoemd lid van de belastingkamer en de griffier ondertekend.

Het Hof heeft geen bezwaar tegen afgifte door de griffier van een afschrift van het proces-verbaal in geanonimiseerde vorm.

U kunt binnen vier weken na de verzenddatum van dit proces-verbaal het gerechtshof schriftelijk verzoeken de mondelinge uitspraak te vervangen door een schriftelijke. Voor het verkrijgen van een schriftelijke uitspraak is een griffierecht verschuldigd. Na het verzoek tot vervanging ontvangt U van de griffier een nota griffierecht.

De vervanging van een mondelinge uitspraak door een schriftelijke strekt ertoe de mondelinge uitspraak in een andere vorm vast te leggen. Het gerechtshof mag daarbij de gedane uitspraak niet aan een heroverweging onderwerpen.

Uitsluitend tegen een schriftelijke uitspraak van het gerechtshof staat beroep in cassatie open bij de Hoge Raad der Nederlanden. Daarvoor is eveneens een griffierecht verschuldigd. Het ter verkrijging van een schriftelijke uitspraak betaalde griffierecht wordt door de griffier van de Hoge Raad in mindering gebracht op het voor beroep in cassatie verschuldigde recht.