Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2002:AE7126

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
11-03-2002
Datum publicatie
03-09-2002
Zaaknummer
03/02
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Appellanten verzoeken aan de voornaam van hun minderjarige dochter Sophie toe te voegen de namen "Jeanne Pauline", zodat zij zal zijn geheten "Sophie Jeanne Pauline".

Zij willen hun enig kind vernoemen naar twee familieleden die er belangrijk voor hen zijn geweest. Ten eerste is voor appellante sub 2 haar inmiddels overleden grootmoeder, Jeanne geheten, erg belangrijk geweest, in die zin dat zij altijd een heel sterke en bijzondere band met haar heeft gehad. Teneinde de herinnering aan haar grootmoeder alsook deze bijzondere band levendig te houden, zou zij de naam Jeanne als (tweede) voornaam willen toevoegen aan de voornaam van haar dochter Sophie.

Aan het verzoek van appellanten als derde voornaam de naam Pauline toe te voegen, ligt ten grondslag de wens om Sophie te vernoemen naar het nichtje van appellante sub 2, dat enig kind is, zelf nooit kinderen zal krijgen en met wie appellante sub 2 eveneens een nauwe band heeft.

Appellanten hebben verklaard dat Sophie zich, evenals haar moeder, nauw verboden voelt met haar familie van moederszijde en dat het vernoemen naar deze familie past in Sophies beleving.

Zij hebben voorts betoogd dat zij de huidige naam van hun dochter als haar roepnaam zullen handhaven.

Appellante sub 2 had Sophie direct bij haar geboorte al willen vernoemen, maar heeft dit achterwege gelaten vanwege haar vader, met wie zij een zeer moeizame relatie had.

De aangevoerde gronden voor voornaamswijziging voldoende zwaarwichtig zijn om hun verzoek alsnog toe te wijzen. De gewenste voornamen zijn bovendien niet ongepast in de zin van artikel 1:4 van het Burgerlijk Wetboek en stemmen evenmin overeen met een bestaande geslachtsnaam.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FJR 2002, 40 met annotatie van P. Dorhout
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

EERSTE MEERVOUDIGE FAMILIEKAMER

BESCHIKKING van 11 maart 2002 in de zaak met rekestnummer 03/02 van:

1. [...] en,

2. [...],

in hun hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordigers van Sophie [...] (hierna te noemen: de dochter),

beiden wonende te [...],

APPELLANTEN,

procureur: mr. N.A. van den Berg,

1. Het geding in hoger beroep

1.1. Appellanten zijn in hoger beroep gekomen van een beschikking van 6 november 2001 van de rechtbank te Haarlem, met rekestnummer 77136/2001.

1.2. De zaak is op 11 maart 2002 ter zitting behandeld.

2. Het geschil in hoger beroep en de feiten en omstandigheden

2.1. In geschil is de afwijzing bij de beschikking waarvan beroep van het verzoek van appellanten aan de voornaam van hun dochter Sophie toe te voegen de namen "Jeanne Pauline", zodat zij zal zijn geheten "Sophie Jeanne Pauline".

2.2. Appellanten verzoeken hun inleidend verzoek alsnog toe te wijzen.

2.3. De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot toewijzing van het verzoek van appellanten voor zover het de toevoeging van de naam "Jeanne" betreft. Voorts heeft hij zich gerefereerd aan het oordeel van het hof voor zover het verzoek van appellanten betreft de toevoeging van de naam "Pauline".

2.4. Het volgende is gebleken.

Uit het huwelijk van appellanten is [...] een [thans minderjarige] dochter geboren. In de akte van geboorte is als haar voornaam opgenomen "Sophie".

De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [...] heeft bij brief aan de rechtbank van 11 september 2001 voorgesteld in te stemmen met het verzoek van partijen.

Van het dossier maakt deel uit een ongedateerde brief van de dochter aan het hof waarin zij verklaart dat zij zich nauw verbonden voelt met de familie van haar moeder aan moederszijde en daarom graag vernoemd wil worden naar haar inmiddels overleden overgrootmoeder Jeanne en de nicht van haar moeder, Pauline, met wie zij veel contact heeft.

3. Beoordeling van het hoger beroep

3.1. Appellanten hebben naar voren gebracht dat zij graag hun enig kind willen vernoemen naar twee familieleden die erg belangrijk voor hen zijn geweest.

Ten eerste is voor appellante sub 2 haar inmiddels overleden grootmoeder, Jeanne geheten, erg belangrijk geweest, in die zin dat zij altijd een heel sterke en bijzondere band met haar heeft gehad. Teneinde de herinnering aan haar grootmoeder alsook deze bijzondere band levendig te houden, zou zij de naam Jeanne als (tweede) voornaam willen toevoegen aan de voornaam van haar dochter Sophie.

Aan het verzoek van appellanten als derde voornaam de naam Pauline toe te voegen, ligt ten grondslag de wens om Sophie te vernoemen naar het nichtje van appellante sub 2, dat enig kind is, zelf nooit kinderen zal krijgen en met wie appellante sub 2 eveneens een nauwe band heeft.

Appellanten hebben verklaard dat Sophie zich, evenals haar moeder, nauw verboden voelt met haar familie van moederszijde en dat het vernoemen naar deze familie past in Sophies beleving.

Zij hebben voorts betoogd dat zij de huidige naam van hun dochter als haar roepnaam zullen handhaven.

Appellante sub 2 heeft verklaard dat zij Sophie direct bij haar geboorte al had willen vernoemen, maar dit achterwege heeft gelaten vanwege haar vader, met wie zij een zeer moeizame relatie had.

3.2. Het hof is van oordeel dat de door appellanten aangevoerde gronden voor voornaamswijziging voldoende zwaarwichtig zijn om hun verzoek alsnog toe te wijzen.

3.3. De door appellanten gewenste voornamen zijn bovendien niet ongepast in de zin van artikel 1:4 van het Burgerlijk Wetboek en stemmen evenmin overeen met een bestaande geslachtsnaam.

3.4. Dit leidt tot de volgende beslissing.

4. Beslissing

Het hof:

vernietigt de beschikking waarvan beroep;

gelast de wijziging van de voornaam van "Sophie" in de voornamen "Sophie Jeanne Pauline".

Deze beschikking is gegeven door mrs. Gerritzen-Gunst, Driessen-Poortvliet en Splint, in tegenwoordigheid van mr. Heuvelhorst als griffier, en in het openbaar uitgesproken op 11 maart 2002.