Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2002:AD9247

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
13-02-2002
Datum publicatie
18-02-2002
Zaaknummer
822/2001 en 822a/2001
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2002, 33
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

BESCHIKKING van 13 februari 2002 in de zaken met de rekestnummers 882/2001 OK en 882A/2001 OK van

De rechtspersoon naar het recht van Australië

WESTFIELD LIMITED ACN 000 317 279,

gevestigd te Sydney, New South Wales, Australië,

VERZOEKSTER,

procureur: Mr J.D. Kleyn,

advocaten: Mr J.D. Kleyn en Mr A.R.J. Croiset van Uchelen,

t e g e n

De naamloze vennootschap

RODAMCO NORTH AMERICA N.V.,

gevestigd te Rotterdam,

VERWEERSTER,

procureur: Mr B.J.H. Crans,

advocaten: Mr B.W. Roelvink en Mr R.M. Hermans,

e n t e g e n

De stichting

STICHTING RNA,

gevestigd te Amsterdam,

BELANGHEBBENDE,

procureur en advocaat: Mr J.W. van der Staay,

e n t e g e n

De stichting

STICHTING BELANGENBEHARTIGING BELEGGERS RNA,

gevestigd te Rotterdam,

BELANGHEBBENDE,

procureur: Mr L.P. Broekveldt,

advocaat: Mr W.W. de Nijs Bik,

e n t e g e n

De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

VERENIGING VAN EFFECTENBEZITTERS,

gevestigd te 's-Gravenhage,

BELANGHEBBENDE,

procureur: Mr L.P. Broekveldt,

advocaat: Mr J.H. Lemstra.

1. Het verloop van het geding

1.1 Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen in deze zaak van 16 oktober 2001, 18 oktober 2001, 15 november 2001 en 24 december 2001 in deze zaak.

1.2 Bij haar beschikking van 16 oktober 2001 heeft de Ondernemingskamer - voor zover hier van belang - een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van de naamloze vennootschap Rodamco North America N.V., gevestigd te Rotterdam, een en ander zoals in die beschikking nader omschreven, met benoeming van drie nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken personen teneinde dat onderzoek te verrichten. Bij haar beschikking van 18 oktober 2001 heeft de Ondernemingskamer drs. J.H. Holsboer te Huizen, mr J.S. Rijkels te Bilthoven en prof. mr L. Timmerman te Groningen tot onderzoekers aangewezen.

1.3 De onderzoekers hebben het verslag van hun onderzoek met bijlagen aan de Ondernemingskamer doen toekomen. De griffier van de Ondernemingskamer heeft het verslag met bijlagen heden ter griffie van de Ondernemingskamer neergelegd.

2. De gronden van de beslissing

De Ondernemingskamer heeft kennis genomen van het verslag van het onderzoek en de daarbij behorende bijlagen. Lettend op de inhoud daarvan en op de overigens in deze zaak betrokken belangen acht de Ondernemingskamer termen aanwezig op de voet van artikel 2:353 lid 2 BW het verslag ter griffie van de Ondernemingskamer ter inzage te leggen voor een ieder.

3. De beslissing

De Ondernemingskamer:

Bepaalt dat het verslag met bijlagen van het bij beschikking van 16 oktober 2001 door de Ondernemingskamer bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de naamloze vennootschap Rodamco North America N.V., gevestigd te Rotterdam, ter griffie van de Ondernemingskamer ter inzage ligt voor eenieder.

Verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gewezen door mr Willems, voorzitter, mr Visser en mr Cornelissen, raadsheren, prof. dr Traas en Wortel RA, raden, in tegenwoordigheid van mr Kok, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 13 februari 2002.

coll.: