Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2001:AD7684

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
14-12-2001
Datum publicatie
03-01-2002
Zaaknummer
01/1147
Formele relaties
Cassatie: ECLI:NL:HR:2004:AR3500
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De kamers die belanghebbende als kantoorruimte in gebruik heeft zijn elk afzonderlijk afsluitbaar en daarmee elk bestemd om als een afzonderlijk geheel te worden gebruikt, hoewel in deze gedeelten geen toiletten zijn, zij geen eigen voordeur hebben of de verdieping niet in haar geheel afsluitbaar is. De kamers behoren naar de omstandigheden beoordeeld bij elkaar en vormen te zamen een samenstel als bedoeld artikel 16 Wet WOZ.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Belastingblad 2002/462
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

Vijftiende Enkelvoudige Belastingkamer

PROCES-VERBAAL

van de mondelinge uitspraak in het beroep van X te Z, belanghebbende,

tegen

een uitspraak van de Directeur Dienst Burgerzaken en Gemeentebelastingen van de gemeente Z, verweerder, gedagtekend 27 februari 2001, betreffende de aan belanghebbende opgelegde aanslag onroerende-zaakbelastingen (gebruikersbelasting) betreffende A-straat 1 (eerste verdieping) te Z voor het jaar 1999.

Het beroep is behandeld ter zitting van 30 november 2001.

Beslissing

Het Hof verklaart het beroep ongegrond.

Gronden

1. Artikel 2 van de Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen van de gemeente Z 1999 (hierna: de Verordening) luidt:

" Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken (Stb. 1994, 874). "

2. Het pand A-straat 1 te Z (hierna: het pand) is een kantoorgebouw bestaande uit vier verdiepingen (begane grond en eerste, tweede en derde verdieping). Op elke verdieping zijn kamers die worden gebruikt als kantoor. Op de eerste verdieping bevinden zich gemeenschappelijke verkeersruimten (trapopgang en toiletvoorziening) en vijf kamers, die alle bij belanghebbende in gebruik zijn. De kamers op de andere verdiepingen zijn in gebruik bij andere rechtspersonen, die geen organisatorische of functionele relatie hebben met belanghebbende. De eerste verdieping is niet in haar geheel afsluitbaar; de afzonderlijke kamers zijn dat wel.

3. De in geding zijnde aanslag heeft betrekking op de door belanghebbende gebruikte ruimten gezamenlijk.

4. In geschil is of de door belanghebbende gebruikte ruimten gezamenlijk een onroerende zaak vormen als bedoeld in de Verordening.

5. De kamers die belanghebbende als kantoorruimte in gebruik heeft zijn elk afzonderlijk afsluitbaar. Daarmee zijn zij naar het oordeel van het Hof elk bestemd om als een afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Daarmee zijn zij gedeelten van een gebouwd eigendom als bedoeld in artikel 16, onderdeel c, van de Wet waardering onroerende zaken (hierna: Wet WOZ) en artikel 2 van de Verordening. Daaraan doet niet af dat zich in deze gedeelten geen toiletfaciliteiten bevinden en evenmin dat zij geen eigen voordeur hebben, maar dat deze wordt gedeeld met de gebruikers van de kamers op de andere verdiepingen. Evenmin doet daaraan af dat de eerste verdieping niet in haar geheel afsluitbaar is.

6. Belanghebbende heeft alle kamers op de eerste verdieping van het pand in gebruik. Belanghebbende heeft geen ander kamers in het pand in gebruik. De indeling is - naar belanghebbende ter zitting heeft verklaard - zodanig dat niet voor de hand ligt dat de kamers op de eerste verdieping door verschillende gebruikers worden gebruikt. Het Hof is van oordeel dat onder deze omstandigheden deze kamers, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren als bedoeld in artikel 16, onderdeel d, van de Wet WOZ. Nu deze kamers alle bij belanghebbende in gebruik zijn vormen zij te zamen een samenstel als bedoeld in de vermelde bepaling en een onroerende zaak als bedoeld in vermeld artikel 16 en in artikel 2 van de Verordening. Het gelijk is aan verweerder.

Proceskosten

Nu belanghebbende in het ongelijk wordt gesteld en zich overigens geen bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan, acht het Hof geen termen aanwezig voor een veroordeling van een partij in de proceskosten als bedoeld in artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht.

De uitspraak is gedaan op 14 december 2001 door mr. Van Maanen, lid van de belastingkamer, in tegenwoordigheid van mr. Van de Merwe als griffier. De beslissing is op dezelfde dag ter openbare zitting uitgesproken.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal door het lid van de belastingkamer en de griffier ondertekend.

Het Hof heeft geen bezwaar tegen afgifte door de griffier van een afschrift van het proces-verbaal in geanonimiseerde vorm.

U kunt binnen vier weken na de verzenddatum van dit proces-verbaal het Gerechtshof schriftelijk verzoeken de mondelinge uitspraak te vervangen door een schriftelijke. Voor het verkrijgen van een schriftelijke uitspraak is een griffierecht verschuldigd. Na het verzoek tot vervanging ontvangt U van de griffier een nota griffierecht.

De vervanging van een mondelinge uitspraak door een schriftelijke strekt ertoe de mondelinge uitspraak in een andere vorm vast te leggen. Het Gerechtshof mag daarbij de gedane uitspraak niet aan een heroverweging onderwerpen.

Uitsluitend tegen een schriftelijke uitspraak van het Gerechtshof staat beroep in cassatie open bij de Hoge Raad der Nederlanden. Daarvoor is eveneens een griffierecht verschuldigd. Het ter verkrijging van een schriftelijke uitspraak betaalde griffierecht wordt door de griffier van de Hoge Raad in mindering gebracht op het voor beroep in cassatie verschuldigde recht.