Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2001:AD3504

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
22-05-2001
Datum publicatie
13-09-2001
Zaaknummer
00/02831
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Aan de auto van belanghebbende is, in verband met een aan belanghebbende opgelegde naheffingsaanslag, een wielklem aangebracht. Om de wielklem te doen verwijderen wil belanghebbende met gebruikmaking van het zogenoemde Pay & Go-systeem de naheffingsaanslag en de kosten van het aanbrengen en verwijderen van de wielklem ter plekke voldoen. Belanghebbende heeft verklaard eerst na bijna een uur erin te zijn geslaagd de afdeling Pay & Go te bereiken. De wielklem is circa 50 minuten later verwijderd. Ingevolge artikel 235, vierde lid, van de Gemeentewet dient de verwijdering van de wielklem na voldoening van de naheffingsaanslag en de kosten van het aanbrengen zo spoedig mogelijk plaats te hebben. Naar het oordeel van het Hof is het verwijderen van de wielklem binnen één uur na de telefonische melding aanvaardbaar. De termijn voor het verwijderen van de wielklem vangt in het onderhavige geval niet eerder aan dan op het tijdstip waarop belanghebbende contact krijgt met de afdeling Pay & Go en aanbiedt de naheffingsaanslag en de kosten van de wielklem te betalen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FutD 2001-1786
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

Derde Enkelvoudige Belastingkamer

PROCES-VERBAAL

van de mondelinge uitspraak in het beroep van X te Z, belanghebbende,

tegen

een uitspraak van de Directeur van de dienst Stadstoezicht van de gemeente Amsterdam, hierna verweerder, gedagtekend 18 juli 2000, betreffende de naheffingsaanslag in de parkeerbelasting met nummer 752876.

Het beroep is behandeld ter zitting van 8 mei 2001.

Beslissing

Het Hof verklaart het beroep ongegrond.

Gronden

1. Belanghebbende heeft op 14 april 2000 zijn voertuig met kenteken AA-BB-11 omstreeks 9.35 uur gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan op een parkeerplaats aan de c-straat zonder dat de verschuldigde parkeerbelasting was voldaan. Ter zake van dit feit is de onderhavige naheffingsaanslag opgelegd en een wielklem aan de auto aangebracht. Om zo spoedig mogelijk de wielklem te doen verwijderen wilde belanghebbende gebruikmaken van het zogenoemde Pay & Go-systeem. Het Pay & Go-systeem houdt onder meer in dat op verzoek van belanghebbende ter plaatse de naheffingsaanslag en de kosten van het aanbrengen en verwijderen van de wielklem kunnen worden voldaan waarna de wielklem wordt verwijderd. Belanghebbende heeft verklaard dat hij vanaf circa 9.45 uur geprobeerd heeft telefonisch contact op te nemen met de afdeling Pay & Go doch dat hij ondanks herhaaldelijke pogingen eerst om circa 10.40 uur erin slaagde deze afdeling te bereiken. Om 11.30 uur is de wielklem verwijderd.

2. Belanghebbende heeft zich schriftelijk beklaagd over de telefonische onbereikbaarheid van de afdeling Pay & Go en verweerder verzocht de zaak in heroverweging te nemen omdat de wielklem niet binnen één uur verwijderd was. Verweerder heeft dit verzoek als een bezwaarschrift aangemerkt en in zijn uitspraak op het bezwaarschrift gesteld dat er geen reden bestaat tot herziening van het besluit omdat de wielklem binnen een uur na de telefonische melding verwijderd was. Ter zitting heeft verweerder een schriftelijke lijst overgelegd waarop de tijdsregistratie van telefonische meldingen bij de afdeling Pay & Go is vastgelegd. Verweerder heeft gesteld dat deze lijst gezien het tijdsverloop dat is gelegen tussen de telefonische meldingen rond en met name voor het tijdstip van de melding van belanghebbende geen aanleiding geeft te veronderstellen dat sprake is geweest van telefonische onbereikbaarheid.

3. Ingevolge artikel 235, vierde lid, Gemeentewet wordt een wielklem niet verwijderd dan nadat de naheffingsaanslag alsmede de kosten van het aanbrengen en van het verwijderen van de wielklem zijn voldaan en dient de verwijdering van de wielklem na deze voldoening zo spoedig mogelijk plaats te hebben.

4. Naar het oordeel van het Hof is in het onderhavige geval de termijn voor het verwijderen van de wielklem niet eerder aangevangen dan op het tijdstip waarop belanghebbende contact krijgt met de afdeling Pay & Go en aanbiedt de naheffingsaanslag en de kosten van de wielklem te betalen. Deze telefonische melding heeft volgens het door verweerder overgelegde overzicht en naar door belanghebbende niet is bestreden, plaatsgehad om 10.40 uur.

5. Het Hof is van oordeel dat het verwijderen van de wielklem binnen één uur na de telefonische melding aanvaardbaar is. Uit het door verweerder overgelegde overzicht en de daarbij ter zitting verstrekte toelichting is gebleken dat de wielklem om 11.30 uur is verwijderd. De omstandigheid dat belanghebbende beweert geruime tijd geen gehoor te hebben gevonden bij de afdeling Pay & Go, noch de omstandigheid dat, zoals eveneens blijkt uit evenbedoeld overzicht, het bijna een half uur heeft geduurd voordat de onder 4 bedoelde melding verder binnen de afdeling werd doorgegeven, beschouwt het Hof als omstandigheden die in het onderhavige geval maken dat de wielklem niet is verwijderd binnen de termijn die is bedoeld in artikel 235, vierde lid, van de Gemeentewet.

Proceskosten

Het Hof acht geen termen aanwezig voor een veroordeling van een partij in de proceskosten als bedoeld in artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht.

De uitspraak is gedaan op 22 mei 2001 door mr. Van der Ouderaa, lid van de belastingkamer, in tegenwoordigheid van mr. Couperus als griffier. De beslissing is op dezelfde dag ter openbare zitting uitgesproken. Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal door het lid van de belastingkamer en de griffier ondertekend.

Het lid van de belastingkamer heeft geen bezwaar tegen afgifte door de griffier van een afschrift van het proces-verbaal in geanonimiseerde vorm.

U kunt binnen vier weken na de verzenddatum van dit proces-verbaal het Gerechtshof schriftelijk verzoeken de mondelinge uitspraak te vervangen door een schriftelijke. Voor het verkrijgen van een schriftelijke uitspraak is een griffierecht verschuldigd. Na het verzoek tot vervanging ontvangt U van de griffier een nota griffierecht.

De vervanging van een mondelinge uitspraak door een schriftelijke strekt ertoe de mondelinge uitspraak in een andere vorm vast te leggen. Het Gerechtshof mag daarbij de gedane uitspraak niet aan een heroverweging onderwerpen.

Uitsluitend tegen een schriftelijke uitspraak van het Gerechtshof staat beroep in cassatie open bij de Hoge Raad der Nederlanden. Daarvoor is eveneens een griffierecht verschuldigd. Het ter verkrijging van een schriftelijke uitspraak betaalde griffierecht wordt door de griffier van de Hoge Raad in mindering gebracht op het voor beroep in cassatie verschuldigde recht.