Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2021:1009

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
28-04-2021
Datum publicatie
10-05-2021
Zaaknummer
19/4698 PW
Rechtsgebieden
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Hoger beroep niet-ontvankelijk. Onvoldoende procesbelang. Het hoger beroep is dan ook niet-ontvankelijk wegens onvoldoende procesbelang. Appellanten hebben de gevraagde financiële gegevens steeds tijdig overgelegd en de bij de besluitvorming opgelegde nadere verplichtingen hebben geen (financiële) consequenties gehad. De beroepsgrond dat de opgelegde verplichtingen en voorwaarden in wezen als een sanctie moeten worden gezien, is dan ook louter principieel van aard. Ook het in hoger beroep gehandhaafde betoog dat het college heeft gehandeld in strijd met artikel 2:1 van de Awb door aan de gemachtigde - in iedere zaak van appellanten opnieuw - een schriftelijke machtiging te vragen, is louter principieel van aard.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

19 4698 PW

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Limburg van 15 oktober 2019, 19/1280 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

[appellant] (appellant) en [appellante] (appellante) te [woonplaats] (appellanten)

het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen (college)

Datum uitspraak: 28 april 2021

PROCESVERLOOP

Namens appellanten heeft mr. A.C.S. Grégoire hoger beroep ingesteld.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

Mr. Grégoire heeft vragen van de Raad beantwoord, waarop het college heeft gereageerd.

Het onderzoek ter zitting heeft, gevoegd met de zaak 19/4697 PW, plaatsgevonden op 16 maart 2021. Namens appellanten is verschenen mr. Grégoire. Het college heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. A.J.M. Roestenberg. In de zaak 19/4697 PW wordt afzonderlijk uitspraak gedaan.

OVERWEGINGEN

1.1.

Appellanten ontvingen vanaf 7 december 2012 bijstand van het college, laatstelijk ingevolge de Participatiewet naar de norm voor gehuwden.

1.2.

Op 23 november 2018 hebben appellanten bij het college contracten ingeleverd waaruit blijkt dat zij het schooljaar 2018-2019 van maandag tot en met donderdag van 11.00 uur tot 14.15 uur vrijwilligerswerk verrichten op een basisschool. Op 27 november 2018 hebben appellanten telefonisch doorgegeven dat zij hiervoor een vrijwilligersvergoeding ontvangen.

1.3.

Bij besluit van 27 november 2018, na bezwaar gehandhaafd bij besluit van 2 april 2019 (bestreden besluit), heeft het college appellanten toestemming verleend om in het schooljaar 2018/2019 vrijwilligerswerk te verrichten. Appellanten mogen maximaal € 150,- per maand van de vrijwilligersvergoeding houden. Deze vrijlating geldt tot een maximum van € 1.500,- per jaar, daarboven wordt de vergoeding als inkomen aangemerkt.

Het college heeft appellanten de verplichting opgelegd om maandelijks een mutatieformulier in te leveren waarop de hoogte van de in de voorgaande maand ontvangen vrijwilligersvergoeding moet worden ingevuld. Verder dienen zij maandelijks een specificatie in te leveren waaruit blijkt hoe hoog de vrijwilligersvergoeding in de voorliggende maand was. In plaats hiervan kunnen appellanten ook afschriften inleveren van al hun bankrekeningen over de voorliggende maand.

2. Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank het beroep tegen het bestreden besluit ongegrond verklaard. Daartoe heeft de rechtbank overwogen dat voor appellanten de inlichtingenverplichting geldt en dat de bij de besluitvorming opgelegde verplichtingen hiervan een nadere specificering zijn. Van (dreiging met) een sanctie is geen sprake.

3. In hoger beroep hebben appellanten zich op hierna te bespreken gronden tegen de aangevallen uitspraak gekeerd.

4. De Raad komt tot de volgende beoordeling.

4.1.

De Raad ziet zich, ambtshalve, gesteld voor de vraag of appellanten voldoende procesbelang hebben bij een beoordeling van hun hoger beroep. Voor het antwoord op de vraag of een betrokkene voldoende procesbelang heeft, is volgens vaste rechtspraak (uitspraak van 29 januari 2008, ECLI:NL:CRVB:2008:BC3264) bepalend of het resultaat dat de indiener van een bezwaar- of beroepschrift nastreeft ook daadwerkelijk kan worden bereikt en het realiseren van dat resultaat voor deze indiener feitelijke betekenis kan hebben. Het hebben van een louter formeel of principieel belang is onvoldoende voor het aannemen van (voldoende) procesbelang.

4.2.

Vaststaat dat appellanten gedurende het schooljaar 2018/2019 de gevraagde financiële gegevens steeds tijdig hebben overgelegd en dat de bij de besluitvorming opgelegde nadere verplichtingen geen (financiële) consequenties hebben gehad. De beroepsgrond dat de opgelegde verplichtingen en voorwaarden in wezen als een sanctie moeten worden gezien, is dan ook louter principieel van aard.

4.3.

Ook het in hoger beroep gehandhaafde betoog dat het college heeft gehandeld in strijd met artikel 2:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) door aan de gemachtigde - in iedere zaak van appellanten opnieuw - een schriftelijke machtiging te vragen, is louter principieel van aard. Op grond van artikel 2:1, tweede lid, van de Awb is het bestuursorgaan bevoegd van een gemachtigde een schriftelijke machtiging te verlangen. Niet in geding is dat de machtiging tijdig is overgelegd. Hierin is dus evenmin een procesbelang gelegen.

4.4.

In hetgeen appellanten hebben aangevoerd is geen procesbelang gelegen als bedoeld in 4.1. Dit betekent dat het hoger beroep niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.

5. Voor een veroordeling in de proceskosten bestaat geen aanleiding.

BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep verklaart het hoger beroep niet-ontvankelijk.

Deze uitspraak is gedaan door A.M. Overbeeke, in tegenwoordigheid van J.B. Beerens als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 28 april 2021.

(getekend) A.M. Overbeeke

(getekend) J.B. Beerens