Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2020:1192

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
09-06-2020
Datum publicatie
15-06-2020
Zaaknummer
19/670 PW
Rechtsgebieden
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Hoger beroep niet-ontvankelijk. Griffierecht niet betaald.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

19/670 PW

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Uitspraak als bedoeld in de artikelen 8:54 en 8:108 van de Algemene wet bestuursrecht in verband met het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Overijssel van

31 januari 2019, 18/1506 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

[appellant] te [woonplaats] (appellant)

het college van burgemeester en wethouders van Zwolle

Datum uitspraak: 9 juni 2020

PROCESVERLOOP

Appellant heeft hoger beroep ingesteld tegen de aangevallen uitspraak.

OVERWEGINGEN

In artikel 8:41, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is bepaald dat van de indiener van het beroepschrift een griffierecht wordt geheven. Ingevolge artikel 8:108, eerste lid, van de Awb is deze bepaling van overeenkomstige toepassing op het hoger beroep.

Bij brief van 13 februari 2019 is appellant erop gewezen dat een griffierecht van € 128,- is verschuldigd, en is medegedeeld dat dit bedrag uiterlijk 28 dagen na de dag van verzending van de brief op de in die brief genoemde bankrekening moet zijn bijgeschreven.

Bij brief van 18 februari 2019, ontvangen op 20 februari 2020, heeft appellant een beroep op betalingsonmacht gedaan onder verwijzing naar de in de zaak met het kenmerk 18/6031 PW toegezonden financiële gegevens.

Bij brief van 15 maart 2019 heeft de Raad appellant meegedeeld dat appellant op basis van de verstrekte gegevens niet aan de criteria voor betalingsonmacht voldoet en dat zijn beroep op betalingsonmacht wordt afgewezen. Daarbij is appellant meegedeeld dat hij een nieuwe nota griffierecht ontvangt en is hem verzocht het griffierecht, in verband met meerdere bij de Raad lopende procedures, uiterlijk 1 september 2019 te voldoen. Voorts is appellant erop gewezen dat het niet of niet op tijd betalen van het griffierecht ertoe kan leiden tot niet-ontvankelijk verklaring van het hoger beroep.

Bij brief van 16 mei 2019 is appellant erop gewezen dat een griffierecht van € 128,- is verschuldigd, en is medegedeeld dat dit bedrag uiterlijk 28 dagen na de dag van verzending van de brief op de in die brief genoemde bankrekening moet zijn bijgeschreven.

Bij aangetekende brief van 16 juni 2019 is appellant nogmaals gewezen op de verschuldigdheid van het griffierecht en is medegedeeld dat het verschuldigde bedrag binnen vier weken na de datum van deze brief dient te zijn bijgeschreven op de in die brief genoemde bankrekening dan wel contant moet zijn betaald op het bezoekadres van de Raad. Daarbij is erop gewezen dat als het griffierecht niet tijdig wordt betaald, appellant er rekening mee moet houden dat het (hoger) beroep niet inhoudelijk behandeld zal worden.

Appellant heeft bij brief van 9 juli 2019 meegedeeld dat hij een herinnering van de griffierechten heeft ontvangen maar dat de Raad een uitstel van betaling tot 1 september 2019 heeft verleend.


Appellant heeft voorts bij brief van 28 augustus 2019 meegedeeld dat zijn financiële situatie drastisch is veranderd wegens een echtscheidingsprocedure waardoor appellant zich bij de schulddienstverlening heeft moeten aanmelden. Appellant zal hierdoor in de toekomst met leefgeld van € 40,- per week moeten rondkomen wegens het schuldhulpverleningstraject. Appellant heeft daarom opnieuw verzocht om ontheffing van de verschuldigde griffierechten wegens betalingsonmacht.

Bij brief van 5 september 2019 is appellant verzocht stukken te overleggen waaruit zijn huidige inkomen tot 1 september 2019 blijkt. Omdat appellant in een brief van 16 maart 2019 bijzondere bijstand te hebben aangevraagd voor een aantal griffierechten waaronder de zaak met het kenmerk 18/6031 PW, is hem voorts verzocht om afschrift(en) van het/de besluit(en) op deze aanvraag binnen twee weken na dagtekening te overleggen. Daarbij is appellant erop gewezen dat het beroep op betalingsonmacht wordt afgewezen als het formulier niet op tijd is teruggestuurd, niet compleet is ingevuld en/of gegevens ontbreken en dat er geen gelegenheid is tot aanvulling van het formulier of de gegevens.

Bij brief van 8 oktober 2019 heeft de Raad appellant meegedeeld dat hij niet (op tijd) aan het verzoek om informatie heeft voldaan en dat het beroep op betalingsonmacht wordt afgewezen. Daarbij is meegedeeld dat appellant een (nieuwe) herinnering griffierecht ontvangt. Appellant wordt verzocht het griffierecht binnen de in de herinnering gestelde betalingstermijn te betalen. Daarbij is erop gewezen dat als et griffierecht niet tijdig wordt betaald, appellant er rekening mee moet houden dat het (hoger) beroep niet inhoudelijk behandeld zal worden.

Bij aangetekende brief van 11 oktober 2019 is appellant nogmaals gewezen op de verschuldigdheid van het griffierecht en is medegedeeld dat het verschuldigde bedrag binnen vier weken na de datum van deze brief dient te zijn bijgeschreven op de in die brief genoemde bankrekening dan wel contant moet zijn betaald op het bezoekadres van de Raad. Daarbij is erop gewezen dat als het griffierecht niet tijdig wordt betaald, appellant er rekening mee moet houden dat het (hoger) beroep niet inhoudelijk behandeld zal worden.

Het griffierecht is niet binnen de termijn betaald.

Op grond van de beschikbare gegevens kan redelijkerwijs niet worden geoordeeld dat appellant niet in verzuim is geweest. Het hoger beroep is kennelijk niet-ontvankelijk, zodat zonder verder onderzoek kan worden beslist.

Voor een proceskostenveroordeling is geen aanleiding.

BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep verklaart het hoger beroep niet-ontvankelijk.

Deze uitspraak is gedaan door E.C.R. Schut, in tegenwoordigheid van P.A.M. Hulsdouw als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 9 juni 2020.

(getekend) E.C.R. Schut

(getekend) P.A.M. Hulsdouw

Tegen deze uitspraak kunnen een belanghebbende en het bestuursorgaan binnen zes weken na de verzending van het afschrift van deze uitspraak schriftelijk verzet doen bij de Centrale Raad van Beroep, Postbus 16002, 3500 DA UTRECHT. De indiener van het verzetschrift kan daarbij vragen in de gelegenheid te worden gesteld te worden gehoord.