Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2016:3855

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
12-10-2016
Datum publicatie
24-10-2016
Zaaknummer
15/7439 WSF-V
Rechtsgebieden
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verzet ongegrond.

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht
Algemene wet bestuursrecht 6:7
Algemene wet bestuursrecht 6:8
Algemene wet bestuursrecht 6:9
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJB 2016/2013
ABkort 2016/379
USZ 2016/413
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Datum uitspraak: 12 oktober 2016

15/7439 WSF-V

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Uitspraak als bedoeld in de artikelen 8:55, zevende lid, en 8:108, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht in verband met het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 18 september 2015, 15/3945 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

[appellant] te [woonplaats], Duitsland (appellant)

de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

PROCESVERLOOP

Bij uitspraak als bedoeld in de artikelen 8:54 en 8:108, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van 17 februari 2016 heeft de Raad het hoger beroep van appellant tegen de aangevallen uitspraak niet-ontvankelijk verklaard.

Appellant heeft verzet gedaan.

Het verzet is ter behandeling aan de orde gesteld ter zitting van 28 september 2016, waar partijen niet zijn verschenen.

OVERWEGINGEN

De uitspraak van de Raad van 17 februari 2016 berust op de overwegingen dat de termijn voor het instellen van hoger beroep is overschreden, en dat redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat appellant niet in verzuim is geweest.

De aangevallen uitspraak is verzonden op 21 september 2015. Het hogerberoepschrift is bij faxbericht van 6 november 2015 ingediend.

In artikel 6:7 van de Awb is bepaald dat de termijn voor het indienen van een beroepschrift zes weken bedraagt. In artikel 6:8, eerste lid, van de Awb is bepaald dat de termijn aanvangt met ingang van de dag na die waarop het (bestreden) besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. In artikel 6:9, eerste lid, van de Awb is bepaald dat een beroepschrift tijdig is ingediend indien het voor het einde van de termijn is ontvangen. Ingevolge artikel 6:24 van de Awb zijn deze bepalingen van overeenkomstige toepassing op het hoger beroep.

Op grond van dit wettelijke stelsel was 2 november 2015 de laatste dag waarop tijdig een hogerberoepschrift kon worden ingediend.

In verzet heeft appellant betoogd dat hij de aangevallen uitspraak pas aan het einde van week 40 van 2015 (dat is op 1 of 2 oktober 2015) heeft ontvangen en daardoor wezenlijk minder tijd heeft gehad voor het voorbereiden van zijn hogerberoepschrift dan wanneer hij in Nederland zou hebben gewoond. Het wettelijke stelsel leidt daarmee volgens appellant tot een ongerechtvaardigd verschil in behandeling tussen mensen die in Nederland wonen en mensen die buiten Nederland wonen.

De Raad volgt appellant hierin niet. Anders dan appellant kennelijk veronderstelt geeft het wettelijke stelsel noch mensen in Nederland noch mensen buiten Nederland een aanspraak op een periode van zes weken voor het voorbereiden en indienen van een (hoger)beroepschrift. Het stelsel strekt ertoe het begin en het einde van de (hoger)beroepstermijn op objectief bepaalbare wijze te markeren en te fixeren. Daarmee is in lijn de vaste rechtspraak (ook) van de Raad dat, in gevallen waarin een bestreden besluit of een aangevallen uitspraak als gevolg van onregelmatigheden bij de postbezorging niet meteen na de bekendmaking ter kennis komt van de geadresseerde, een periode van twee weken toereikend wordt geacht om tijdig (hoger) beroep in te stellen. Aan dit vereiste is in het voorliggende geval voldaan.

Het verzet is ongegrond.

Voor een veroordeling in de proceskosten van het verzet is geen aanleiding.

BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep verklaart het verzet ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door T.G.M. Simons, in tegenwoordigheid van R.I. Troelstra als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 12 oktober 2016.

(getekend) T.G.M. Simons

(getekend) R.I. Troelstra

SS