Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2016:1231

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
06-04-2016
Datum publicatie
07-04-2016
Zaaknummer
14/6463 WMO
Rechtsgebieden
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Het beroep van appellante is door de rechtbank terecht niet-ontvankelijk verklaard. Het verzoek van appellante om op de GGD-lijst geplaatst te worden is niet aan te merken als een aanvraag in de zin van artikel 1:3, derde lid, van de Awb. Daarom was het college niet gehouden een besluit te nemen en kon het college niet in gebreke gesteld worden. Ingevolge artikel 6:12, tweede en derde lid, van de Awb was er geen mogelijkheid tot het instellen van beroep wegens het niet tijdig beslissen op een aanvraag.

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht
Algemene wet bestuursrecht 1:3
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ABkort 2016/153
AB 2016/341 met annotatie van R. Stijnen
JB 2016/112
USZ 2016/188
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

14/6463 WMO

Datum uitspraak: 6 april 2016

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van

13 november 2014, 14/3318 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

[appellante] te [woonplaats] (appellante)

het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam (college)

PROCESVERLOOP

Namens appellante heeft mr. W.G. Fischer, advocaat, hoger beroep ingesteld.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 9 maart 2016. Namens appellante is verschenen mr. Fischer. Het college heeft zich laten vertegenwoordigen door
mr. H.E. Benjamins en mr. S.M.E. Dreyer.

OVERWEGINGEN

1. De Raad gaat uit van de volgende feiten en omstandigheden.

1.1.

Appellante, geboren in 1983 en afkomstig uit Somalië, was ten tijde hier van belang een uitgeprocedeerde vreemdeling die geen rechtmatig verblijf had in Nederland.

1.2.

Appellante verbleef ten tijde hier van belang in de Vluchthaven in Amsterdam. In de Vluchthaven is op 28 mei 2014 een lijst opgehangen met daarop de namen van de personen die zich door de GGD konden laten onderzoeken, met het doel vast te stellen of deze personen vervolgopvang moest worden geboden op de grond dat zij behoorden tot de categorie van kwetsbare personen die gezien artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) in het bijzonder recht hebben op bescherming van hun privé- en gezinsleven (GGD-lijst).

1.3.

Bij brief van 29 mei 2014 heeft appellante het college verzocht haar naam op de
GGD-lijst te plaatsen.

1.4.

Op 30 mei 2014 heeft appellante het college in gebreke gesteld voor het niet tijdig nemen van een besluit op het verzoek van 29 mei 2014.

2.1.

Op 30 mei 2014 heeft appellante beroep ingesteld wegens het niet tijdig beslissen op haar verzoek van 29 mei 2014.

2.2.

Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank het beroep van appellante
niet-ontvankelijk verklaard. Daartoe heeft de rechtbank overwogen dat het verzoek van appellante van 29 mei 2014 om op de GGD-lijst geplaatst te worden niet kan worden aangemerkt als een aanvraag in de zin van artikel 1:3, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

3. Appellante heeft zich gemotiveerd tegen de aangevallen uitspraak gekeerd.

4. De Raad komt tot de volgende beoordeling.

4.1.

De rechtbank heeft met juistheid geoordeeld dat het verzoek van appellante van
29 mei 2014 om op de GGD-lijst geplaatst te worden niet is aan te merken als een aanvraag in de zin van artikel 1:3, derde lid, van de Awb. Het al dan niet plaatsen van iemand op de
GGD-lijst betreft een feitelijke handeling ter voorbereiding van mogelijke latere besluitvorming. Deze feitelijke handeling is niet gericht op enig rechtsgevolg. Het is daarom geen besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. Het verzoek van appellante van 29 mei 2014 is dus geen verzoek een besluit te nemen, maar een verzoek om een feitelijke handeling te verrichten. Het verzoek is daarom geen aanvraag als bedoeld in artikel 1:3, derde lid, van de Awb.

4.2.

Nu er geen sprake was van een aanvraag, was het college niet gehouden een besluit te nemen en kon het college niet in gebreke gesteld worden. Nu er geen aanvraag en geen ingebrekestelling waren, was er ingevolge artikel 6:12, tweede en derde lid, van de Awb geen mogelijkheid tot het instellen van beroep wegens het niet tijdig beslissen op een aanvraag. Het beroep van appellante is terecht niet-ontvankelijk verklaard.

4.3.

Uit 4.1 en 4.2 volgt dat het hoger beroep niet slaagt. De aangevallen uitspraak komt voor bevestiging in aanmerking.

5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep bevestigt de aangevallen uitspraak.

Deze uitspraak is gedaan door H.J. de Mooij, in tegenwoordigheid van M.S.E.S. Umans als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 6 april 2016.

(getekend) H.J. de Mooij

(getekend) M.S.E.S. Umans

MO