Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2015:591

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
27-02-2015
Datum publicatie
05-03-2015
Zaaknummer
13-3547 AOW
Formele relaties
Cassatie: ECLI:NL:HR:2015:2527
Rechtsgebieden
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Korting op AOW-pensioen, wegens niet verzekerde tijdvakken. Appellant heeft zijn stelling dat hij ook in de overige tijdvakken in Nederland heeft gewoond en gewerkt niet met bewijsstukken kunnen onderbouwen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

13/3547 AOW

Datum uitspraak: 27 februari 2015

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 30 mei 2013, 12/3432 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

[appellant] te [woonplaats], Marokko (appellant)

de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb)

PROCESVERLOOP

Appellant heeft hoger beroep ingesteld.

De Svb heeft een verweerschrift ingediend.

Appellant heeft nadere stukken ingezonden.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 16 januari 2015. Appellant is niet verschenen. De Svb zich laten vertegenwoordigen door F.M. Aalders.

OVERWEGINGEN

1.1.

Appellant heeft bij de Svb een aanvraag ingediend om toekenning van een ouderdomspensioen ingevolge de Algemene Ouderdomswet (AOW). Daarbij heeft appellant aangegeven dat hij in de periode van 1969 tot 1997 in Nederland heeft gewoond en gewerkt. Ter ondersteuning van zijn aanvraag heeft appellant diverse stukken ingezonden van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor, ziekenfonds Rotterdam, [uitzendbureau 1] en [uitzendbureau 2] uitzendbureau, voor welk bedrijf appellant werkzaam was bij [bedrijf 1].

1.2.

Bij besluit van 15 september 2011 heeft de Svb de aanvraag om een AOW-pensioen afgewezen, omdat appellant niet heeft gereageerd op verzoeken om informatie.

1.3.

Appellant heeft tegen dat besluit bezwaar gemaakt. In aanvulling op zijn aanvraag heeft appellant gesteld dat hij heeft gewerkt bij [bedrijf 2].

1.4.

Bij het bestreden besluit van 7 juni 2012 is het bezwaar tegen het besluit van

15 september 2011 gegrond verklaard. Aan appellant is met ingang van juli 2011 een ouderdomspensioen ingevolge de AOW toegekend ter hoogte van 20% van het volledige pensioen en een toeslag ter hoogte van 4% van de volledige toeslag. Appellant wordt niet verzekerd geacht over de tijdvakken van 1 juli 1961 tot en met 13 september 1987 en van

1 oktober 1996 tot en met 30 juni 2011.

2. De rechtbank heeft het beroep tegen het bestreden besluit ongegrond verklaard onder overweging dat de Svb naar aanleiding van de door appellant verstrekte gegevens en zijn toelichting daarop onderzoek heeft gedaan naar het werk- en woonverleden in Nederland van appellant. Navraag bij [uitzendbureau 3], [bedrijf 1], het bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf en de stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten heeft niets opgeleverd. Naar aanleiding van appellants stelling dat hij heeft gewerkt bij [bedrijf 2] heeft de Svb ook [BV] aangeschreven, die behoort tot de groep die voornoemd bedrijf heeft overgenomen. [BV]heeft echter geen gegevens uit die periode beschikbaar waarin appellant stelt te hebben gewerkt. Als begindatum voor de verzekerde periode is in aanmerking genomen de inschrijving bij de gemeentelijke basisadministratie van Den Haag en Rotterdam op 14 september 1987 en als einddatum voor de verzekerde periode is in aanmerking genomen 30 september 1996, de datum waarop appellant de huur van een woning in Rotterdam heeft opgezegd. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de Svb voldoende onderzoek gedaan naar het wonen en werken in Nederland en heeft appellant zijn stelling dat hij buiten de periode van 14 september 1987 tot en met 30 september 1996 in Nederland heeft gewerkt niet met bewijsmiddelen onderbouwd.

3. In hoger beroep heeft appellant aangevoerd dat hij het niet eens is met de de hoogte van het aan hem toegekende AOW-pensioen, omdat hij lange periodes in Nederland heeft gewerkt. Ter onderbouwing hiervan heeft appellant stukken ingezonden.

4. De Raad komt tot de volgende beoordeling.

4.1.

Tussen partijen is in geschil of de Svb appellant terecht gedurende de in 1.4 genoemde periodes niet verzekerd voor de AOW heeft geacht.

4.2.

Deze vraag wordt bevestigend beantwoord. Het oordeel van de rechtbank en de daaraan ten grondslag liggende overwegingen worden volledig onderschreven. De in hoger beroep ingezonden stukken zien op de periode waarvoor appellant al verzekerd is geacht voor de AOW. Appellant heeft zijn stelling dat hij ook in de in 1.4 genoemde tijdvakken in Nederland heeft gewoond en gewerkt niet met bewijsstukken kunnen onderbouwen. Ter zitting heeft de gemachtigde van de Svb toegelicht dat het in het Schakelregister vermelde jaar 1983 niet als het jaar van aanvang van de verzekering kan worden gezien. Reden hiervoor is dat niet duidelijk is wat met vermelding van het jaar is bedoeld en er geen stukken zijn die duiden op wonen of werken in Nederland vanaf 1983. Dit standpunt van de Svb wordt gevolgd.

4.3.

Uit hetgeen hiervoor onder 4.1 en 4.2 is overwogen volgt dat de Svb terecht heeft besloten dat appellant gedurende de tijdvakken van 1 juli 1961 tot en met 13 september 1987 en van 1 oktober 1996 tot en met 30 juni 2011 niet verzekerd is geweest voor de AOW. Dit betekent dat de aangevallen uitspraak moet worden bevestigd.

5. Voor een veroordeling in de proceskosten bestaat geen aanleiding.

BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep bevestigt de aangevallen uitspraak.

Deze uitspraak is gedaan door E.E.V. Lenos, in tegenwoordigheid van M. Crum als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 27 februari 2015.

(getekend) E.E.V. Lenos

(getekend) M. Crum

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de datum van verzending beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden (Postbus 20303, 2500 EH

’s-Gravenhage) ter zake van schending of verkeerde toepassing van bepalingen inzake het begrip kring van verzekerden.

JL