Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2015:3469

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
07-10-2015
Datum publicatie
13-10-2015
Zaaknummer
14/1878 AWBZ
Rechtsgebieden
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Terugvordering niet verantwoord pgb.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

14/1878 AWBZ

Datum uitspraak: 7 oktober 2015

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige kamer

Uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van

24 februari 2014, 13/5152 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

[appellante] te [woonplaats] (appellante)

Achmea Zorgkantoor N.V. als rechtsopvolger van Agis Zorgverzekeringen N.V. (Zorgkantoor)

PROCESVERLOOP

Namens appellante heeft mr. H. Brouwer, advocaat, hoger beroep ingesteld.

Het Zorgkantoor heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 15 juli 2015. Namens appellante is niemand verschenen. Het Zorgkantoor is vertegenwoordigd door mr. C. Hartman.

OVERWEGINGEN

1. De Raad gaat uit van de volgende feiten en omstandigheden.

1.1.

Bij besluit van 14 januari 2011 heeft het Zorgkantoor op grond van de Regeling subsidies AWBZ (Rsa) aan appellante voor het jaar 2011 een persoonsgebonden budget (pgb) verleend van € 22.230,16 (netto). Het besluit vermeldt: “Budget dat niet aan AWBZ-zorg is besteed, dient u na afloop van het kalenderjaar (…) terug te betalen aan het zorgkantoor.” Appellante heeft het beheer van het pgb uitbesteed aan de Sociale verzekeringsbank (Svb).

1.2.

Bij besluit van 30 januari 2013 heeft het Zorgkantoor het pgb voor het jaar 2011 vastgesteld op € 6.988,45. Daarbij is overwogen dat aan appellante een pgb van € 22.230,16 is verleend, dat een verantwoordingsvrij bedrag van € 333,45 geldt en een bedrag van € 6.655,- is verantwoord. Dit betekent dat van appellante een bedrag van € 15.241,71 wordt teruggevorderd.

1.3.

Bij besluit van 19 september 2013 (bestreden besluit) heeft het Zorgkantoor het bezwaar tegen het besluit van 30 januari 2013 gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond verklaard. Het Zorgkantoor heeft naar aanleiding van de in bezwaar door appellante ingediende verantwoordingsstukken een bedrag van € 16.336,- geaccepteerd als voldoende verantwoord. Daarmee resteert een door appellante terug te betalen bedrag van € 5.561,71 (lees: € 5.560,71).

2. Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank het beroep tegen het bestreden besluit ongegrond verklaard. De rechtbank heeft overwogen dat appellante verantwoordelijk is voor het beheer en een juiste besteding van het pgb. De omstandigheid dat een gedeelte van het pgb voor 2011 niet is verantwoord, is dan ook de verantwoordelijkheid van appellante. Dat het pgb op een geblokkeerde rekening is gestort, maakt dit niet anders.

3. Appellante heeft zich in hoger beroep tegen de aangevallen uitspraak gekeerd en daarbij gesteld dat van het pgb voor 2011 € 5.560,71 is overgeheveld naar het pgb voor 2012. Appellante heeft ter onderbouwing van dit standpunt gewezen op een “Overzicht geïncasseerde bedragen tussen 1 januari 2011 en 4 juni 2013” van de Svb. Hieruit blijkt volgens appellante dat de Svb in 2012 van het toegekende pgb € 26.016,- heeft uitbetaald aan zorgverleners, terwijl het pgb voor 2012 slechts € 22.731,67 (netto) bedroeg.

4. De Raad komt tot de volgende beoordeling.

4.1.

Tussen partijen is niet in geschil dat appellante verantwoordelijk is voor een juiste besteding en verantwoording van het pgb, ook als het pgb, zoals in geval van appellante, beheerd wordt door de Svb. Verder is niet in geschil dat appellante € 5.560,71 van het pgb voor 2011 niet als besteding voor dat jaar heeft verantwoord.

4.2

De Raad volgt niet het standpunt van appellante als weergegeven onder 3. Nog daargelaten dat uit dat standpunt niet volgt dat appellante het pgb over 2011 volledig heeft verantwoord, gaat dit standpunt eraan voorbij dat van een overheveling geen sprake is. De Rsa (tekst 2011) bevat geen bepaling op grond waarvan een niet-besteed gedeelte van het pgb van een subsidieperiode overgeheveld kan worden naar een subsidieperiode in een volgend kalenderjaar. De Rsa spreekt over vaststelling per subsidieperiode (zie artikel 2.6.13, tweede lid, Rsa), in dit geval een kalenderjaar. Uit hetgeen appellante heeft aangevoerd volgt geenszins dat het Zorgkantoor in strijd met de Rsa heeft overgeheveld als door appellante bedoeld.

4.3.

Uit het voorgaande volgt dat het hoger beroep niet slaagt en de aangevallen uitspraak voor bevestiging in aanmerking komt.

5. Er is geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep bevestigt de aangevallen uitspraak.

Deze uitspraak is gedaan door J. Brand als voorzitter en J.P.A. Boersma en L.M. Tobé als leden, in tegenwoordigheid van J.R. van Ravenstein als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 7 oktober 2015.

(getekend) J. Brand

(getekend) J.R. van Ravenstein

UM