Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2014:2875

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
28-08-2014
Datum publicatie
29-08-2014
Zaaknummer
12-3462 AW
Rechtsgebieden
Ambtenarenrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Functiebeschrijving. Functiewaardering.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

12/3462 AW

Datum uitspraak: 28 augustus 2014

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige kamer

Uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Almelo van 9 mei 2012, 11/311 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

[appellante] te [woonplaats] (appellante)

de Staatssecretaris van Financiën (staatssecretaris)

PROCESVERLOOP

Appellante heeft hoger beroep ingesteld.

De staatssecretaris heeft een verweerschrift ingediend.

Partijen hebben nadere stukken ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft, gevoegd met de zaak 12/3463 AW, plaatsgehad op

17 juli 2014, waar appellante is verschenen. De staatssecretaris heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. drs. A.A.W.M. van Gerwen, advocaat, en C.M.A. Henkel. Na de behandeling ter zitting zijn de zaken gesplitst. Thans wordt afzonderlijk uitspraak gedaan.

OVERWEGINGEN

1.1. Appellante is werkzaam bij de [belastingdienst], laatstelijk als HRM-adviseur.

1.2. Op 1 januari 2003 heeft een reorganisatie plaatsgevonden bij de Belastingdienst. In verband met deze reorganisatie diende de functie van appellante en drie andere HRM-adviseurs te worden aangepast. In april 2009 is afgesproken dat de HRM-adviseurs hun functie zouden beschrijven zoals deze op 1 januari 2007 werd uitgevoerd en dat deze beschrijving de basis zou vormen voor de weging en inpassing van de functies. In een bijeenkomst op 9 december 2009 is afgesproken als peildatum 1 januari 2005 aan te houden.

1.3. Omdat de HRM-adviseurs over de inhoud van de functiebeschrijving geen overeenstemming konden bereiken met S, destijds voorzitter van het managementteam, heeft de staatssecretaris op 26 oktober 2009 het voornemen geuit de opgedragen taken vast te stellen op basis van een bij het voornemen gevoegde functiebeschrijving. Bij haar zienswijze over dit voornemen heeft appellante een door haar opgestelde functiebeschrijving van

19 mei 2009 gevoegd.

1.4. Bij besluit van 10 maart 2010 (besluit 1) heeft de staatssecretaris de bij het voornemen gevoegde functiebeschrijving vastgesteld als organieke functie die beschouwd wordt een weergave te geven van de werkzaamheden zoals deze vanaf 1 januari 2005 zijn uitgevoerd. Bij besluit van 15 april 2010 (besluit 2) heeft de staatssecretaris de functie gewaardeerd en ingedeeld in hoofdgroep IV, niveaugroep 10. Bij besluit van 4 mei 2010 (besluit 3) heeft de staatssecretaris meegedeeld dat uit een vergelijking van de feitelijk opgedragen werkzaamheden per 1 januari 2005 en per 1 januari 2010 is gebleken dat er verschillen zijn, maar dat geen sprake is van een substantiële verzwaring van het takenpakket, zodat er geen aanleiding bestaat een nieuw wegingstraject op de werkzaamheden uit te voeren.

1.5. De staatssecretaris heeft voor ieder van de vier HRM-adviseurs op basis van de door hen per 1 januari 2005 uitgevoerde werkzaamheden een functie vastgesteld, die door staatssecretaris als organiek is aangeduid.

1.6. Bij besluit van 21 februari 2011 (bestreden besluit) heeft de staatssecretaris het bezwaar van appellante tegen de besluiten 1 en 2 ongegrond verklaard en besluit 3 herroepen. Daarbij heeft de staatssecretaris zich op het standpunt gesteld dat de werkzaamheden die appellante in de door haar opgestelde beschrijving van de functie in haar zienswijze heeft opgenomen, in hun geheel voorkomen in de omschrijving van de bij besluit 1 vastgestelde functie.

2.

De rechtbank heeft bij de aangevallen uitspraak het beroep ongegrond verklaard. Daarbij heeft de rechtbank vastgesteld dat geen gronden zijn ingediend tegen de bij het bestreden besluit gehandhaafde waardering van de functie.

3.

In hoger beroep heeft appellante de aangevallen uitspraak op de hierna te bespreken gronden bestreden. De staatssecretaris heeft zich achter de aangevallen uitspraak gesteld.

4.

De Raad komt tot de volgende beoordeling.

4.1.

Appellante heeft betoogd dat bij besluit 1 haar functie is vastgesteld per 1 januari 2010 en niet per 1 januari 2005. Dit betoog faalt. Uit de tekst van besluit 1 en met name uit het bestreden besluit blijkt dat de staatssecretaris de functie heeft vastgesteld per 1 januari 2005.

4.2.

Zoals ter zitting is gebleken, betreft het geschil tussen partijen in de kern de vraag of de staatssecretaris bij de vaststelling van de functie van appellante per 1 januari 2005 is uitgegaan van de feitelijk door appellante uitgevoerde werkzaamheden.

4.3.

Partijen zijn overeengekomen dat de door de staatssecretaris als organiek aangeduide functiebeschrijving zou worden gebaseerd op de door appellante per 1 januari 2005 uitgevoerde werkzaamheden. Indien een functiebeschrijving berust op de feitelijk uitgevoerde of opgedragen werkzaamheden, moet de rechter de juistheid van de functiebeschrijving volledig toetsen. Anders dan appellante stelt, blijkt uit de aangevallen uitspraak niet dat de rechtbank dit heeft miskend.

4.4.

Appellante voert aan dat in de vastgestelde functie haar beleidsadvieswerk onderbelicht is gebleven. Appellante heeft in hoger beroep te kennen gegeven dat zij zich realiseert dat zij nog niet heeft bewezen dat de door haar uitgevoerde werkzaamheden niet zijn opgenomen in de vastgestelde functiebeschrijving. Met het oog daarop heeft appellante in hoger beroep stukken overgelegd waaruit de inhoud van haar werkzaamheden blijkt. In het bestreden besluit heeft de staatssecretaris puntsgewijs gemotiveerd dat en op welke wijze de werkzaamheden die appellante in haar beschrijving van de functie in haar zienswijze heeft opgenomen, in de bij besluit 1 vastgestelde functiebeschrijving zijn terug te vinden. Appellante heeft, ook met de door haar in hoger beroep overgelegde stukken, niet aannemelijk gemaakt dat zij beleidsadvieswerk heeft verricht dat ten onrechte niet in de functiebeschrijving is opgenomen. Uit de door appellante opgestelde beschrijving van de functie in haar zienswijze en de door haar in hoger beroep overgelegde stukken blijkt niet dat appellante (beleids)werkzaamheden heeft verricht die niet zijn te brengen onder de uitwerking van hoofdbestanddeel 2, het uitvoeren van ondersteunende en advieswerkzaamheden behorende bij het HRM-specialisme, en het onder hoofdbestanddeel 3 opgenomen adviseren, coördineren en ondersteunen van het management bij de implementatie van (nieuwe) ontwikkelingen in de specialistische taken in de regio. Dat, zoals appellante ter zitting kenbaar heeft gemaakt, veel van haar beleidswerk niet terugkomt in notities, geeft evenmin aanleiding aan te nemen dat deze werkzaamheden niet zijn te begrijpen onder de hiervoor aangehaalde elementen uit de functiebeschrijving. Met de staatssecretaris is de Raad van oordeel dat wat appellante als beleidsontwikkeling ziet, moet worden aangemerkt als werkzaamheden die verband houden met de uitvoering van vastgesteld beleid en het leveren van inbreng voor nieuw beleid. Ten slotte is niet van belang of de staatssecretaris zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat beleid op centraal niveau en niet in de regio wordt ontwikkeld. Doorslaggevend is immers niet of in de regio beleidsontwikkeling plaatsvindt, maar of dit tot het takenpakket van appellante behoorde. De conclusie is dat dit niet is komen vast te staan.

4.5.

Uit het voorgaande volgt dat het hoger beroep niet slaagt, zodat de aangevallen uitspraak voor bevestiging in aanmerking komt.

5.

Voor een veroordeling in de proceskosten bestaat geen aanleiding.

BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep bevestigt de aangevallen uitspraak.

Deze uitspraak is gedaan door B.J. van de Griend als voorzitter en C.H. Bangma en

W.J.A.M. van Brussel als leden, in tegenwoordigheid van S.W. Munneke als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 28 augustus 2014.

(getekend) B.J. van de Griend

(getekend) S.M. Munneke

HD