Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2012:BX8612

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
28-09-2012
Datum publicatie
01-10-2012
Zaaknummer
11-2740 AOW
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Niet-ontvankelijkverklaring beroep. Niet-verschoonbare termijnoverschrijding. Volgens vaste rechtspraak dienen de gevolgen van een onjuiste opgaaf van adresgegevens voor rekening en risico van appellant te blijven.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

11/2740 AOW

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 8 april 2011, 10/2696 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

[A. te B.]

de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb)

Datum uitspraak 28 september 2012.

PROCESVERLOOP

Appellant heeft hoger beroep ingesteld.

De Svb heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 17 augustus 2012. Appellant is niet verschenen. De Svb heeft zich laten vertegenwoordigen door J.Y. van den Berg.

OVERWEGINGEN

1.1. Appellant heeft een pensioen ingevolge de Algemene Ouderdomswet (AOW) aangevraagd. Deze aanvraag is bij besluit van 1 december 2008 afgewezen, omdat appellant niet verzekerd is geweest ingevolge de AOW.

1.2. Bij brief van 13 maart 2009 heeft appellant de Svb bericht dat de post voortaan moet worden gericht aan Boite Postale (BP) nr. [nr.] te Selouane, Nador. In de aanhef van die brief heeft appellant echter vermeld BP nr. [nr.].

1.3. Bij het bestreden besluit van 6 juli 2009 is het bezwaar tegen het besluit van 1 december 2008 ongegrond verklaard. Dit besluit is verzonden naar BP [nr.].

1.4. Bij brief van 24 december 2009 heeft appellant contact met de Svb opgenomen en gesteld dat hij al sinds juni 2009 geen informatie van de Svb heeft ontvangen. Appellant heeft daarbij als adres gebruikt [adres nr.].

1.5. De Svb heeft hierop bij brief van 11 januari 2010 een kopie van het bestreden besluit verzonden naar [adres nr.]. Deze post is door de Svb retour ontvangen. Bij brief van 7 april 2010 is nogmaals een kopie van het bestreden besluit aan appellant gezonden, geadresseerd aan het woonadres van appellant.

2.1. Tegen het bestreden besluit is bij brief van 27 mei 2010, door de rechtbank ontvangen op 8 juni 2010, beroep ingesteld.

2.2. Aangezien de rechtbank van oordeel was dat dit beroep te laat was ingediend en er geen sprake was van een verschoonbare termijnoverschrijding heeft de rechtbank dit beroep niet-ontvankelijk verklaard.

3. Appellant heeft in hoger beroep geen argumenten aangevoerd ten aanzien van de termijnoverschrijding in beroep, maar gesteld dat hij een nieuwe beslissing wil ten aanzien van zijn ouderdomspensioen.

4.1. De Raad komt tot de volgende beoordeling.

4.2. Tussen partijen is slechts in geschil de vraag of de overschrijding van de beroepstermijn ingevolge artikel 6:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) verschoonbaar is.

4.3. De Svb heeft het bestreden besluit op juiste wijze bekendgemaakt door verzending naar postbusnummer [nr.], en later naar postbusnummer [nr.]. Appellant heeft zelf opgaaf gedaan van beide postbusnummers en deze nummers door elkaar gebruikt. Over de juistheid van deze adresgegevens heeft appellant geen duidelijkheid gegeven. Volgens vaste rechtspraak dienen de gevolgen van een onjuiste opgaaf van adresgegevens voor rekening en risico van appellant te blijven. Hetgeen appellant heeft aangevoerd levert geen omstandigheden op die ertoe leiden de termijnoverschrijding verschoonbaar te achten in de zin van artikel 6:11 van de Awb.

4.4. Uit overweging 4.3 volgt dat de aangevallen uitspraak moet worden bevestigd.

5. De Raad ziet geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep bevestigt de aangevallen uitspraak.

Deze uitspraak is gedaan door T.L. de Vries, in tegenwoordigheid van M.R. Schuurman als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 28 september 2012.

(getekend) T.L. de Vries

(getekend) M.R. Schuurman

TM

III. DÉCISION

La Centrale Raad van Beroep (Cour d'Appel Centrale) confirme la décision attaquée.

Par conséquent, décidée par T.L. de Vries, en présence de M.R. Schuurman en qualité de greffier, ainsi que prononcée en public, le 28 septembre 2012.