Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2012:BW2502

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
12-04-2012
Datum publicatie
16-04-2012
Zaaknummer
11-66 AW
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Ambtenarenrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Terugplaatsing naar oude functie. Tussen partijen is niet in geschil dat het hebben van toegang had tot de een essentiële voorwaarde is om de functie handhaver toezicht & veiligheid volledig te kunnen uitoefenen. Gelet hierop kon het college aan het feit dat de politie die toegang aan appellant had ontzegd de conclusie verbinden dat hij niet voldeed aan de vereisten voor de uitoefening van de functie handhaver toezicht & veiligheid, zodat het college appellant terecht heeft teruggeplaatst in zijn oude functie van parkeercontroleur. Anders dan appellant heeft betoogd, kon van het college niet worden gevergd om te onderzoeken of appellant terecht de toegang tot de politiegebouwen was ontzegd, voordat over de terugplaatsing zou worden beslist.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
TAR 2012/134
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

11/66 AW

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige kamer

U I T S P R A A K

op het hoger beroep van:

[appellant], wonende te [woonplaats], (appellant),

tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 25 november 2010, 09/5796 (aangevallen uitspraak),

in het geding tussen:

appellant

en

het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam (college)

Datum uitspraak: 12 april 2012

I. PROCESVERLOOP

Appellant heeft hoger beroep ingesteld.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 1 maart 2012. Appellant is verschenen, bijgestaan door mr. L. Chr. Kranendonk, advocaat. Het college heeft zich met voorafgaand bericht niet laten vertegenwoordigen.

II. OVERWEGINGEN

1.1. Appellant was sinds september 2001 werkzaam als ambtenaar in de functie parkeercontroleur A bij de Dienst Stadstoezicht (dienst) van de gemeente Amsterdam.

1.2. Bij besluit van 8 januari 2008 heeft het college appellant aangenomen voor de functie handhaver toezicht & veiligheid (HTV) bij het Toezichtbedrijf van de dienst en hem met ingang van 21 januari 2008 geplaatst in die functie. Aan de plaatsing zijn onder meer de voorwaarden verbonden dat appellant een jaar na de startdatum de opleiding tot medewerker respectievelijk handhaver toezicht & veiligheid (MTV/HTV) positief afrondt, geslaagd is voor het diploma bijzonder opsporingsambtenaar en beëdigd is als APV-controleur. Appellant heeft gedurende een jaar een terugkeergarantie. Die houdt in dat appellant kan terugkeren naar zijn huidige functie, indien hij aan het eind van het beoordelingsjaar niet in het bezit is van de vereiste diploma’s, indien geen positieve eindbeoordeling opgemaakt kan worden of indien hij zelf besluit de opleiding te beëindigen.

1.3. Op 26 augustus 2008 heeft de Politie Amsterdam-Amstelland appellant met onmiddellijke ingang de toegang ontzegd tot alle politiegebouwen, omdat op grond van een ambtsbericht incidenten en antecedenten bekend zijn geworden waardoor ernstige twijfel is ontstaan aan de integriteit van appellant en aan de betrouwbaarheid en de voorbeeldfunctie die voor de uitoefening van zijn werkzaamheden van cruciaal belang zijn. De dienst heeft in een gesprek hierover op diezelfde datum aan appellant meegedeeld dat de beëdiging als APV-controleur om die reden geen doorgang vindt.

1.4. Bij besluit van 3 februari 2009 heeft het college appellant teruggeplaatst in zijn oude functie van parkeercontroleur A bij de afdeling parkeren, omdat appellant door de ontzegging van de toegang tot alle politiegebouwen niet meer kan worden ingezet als APV-controleur. Bij besluit van 9 november 2009 (bestreden besluit) heeft het college het bezwaar tegen het besluit van 3 februari 2009 ongegrond verklaard. Aan de terugplaatsing ligt ten grondslag dat appellant niet voldoet aan de eisen voor de functie HTV.

2. Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank het beroep van appellant tegen het bestreden besluit ongegrond verklaard.

3. Naar aanleiding van hetgeen partijen in hoger beroep hebben aangevoerd overweegt de Raad het volgende.

3.1. Tussen partijen is niet in geschil dat het hebben van toegang had tot de politiegebouwen in Amsterdam een essentiële voorwaarde is om de functie HTV volledig te kunnen uitoefenen. Gelet hierop kon het college aan het feit dat de politie op 26 augustus 2008 die toegang aan appellant had ontzegd de conclusie verbinden dat hij niet voldeed aan de vereisten voor de uitoefening van de functie HTV, zodat het college appellant terecht heeft teruggeplaatst in zijn oude functie van parkeercontroleur A bij de dienst.

3.2. Anders dan appellant heeft betoogd, kon van het college niet worden gevergd om te onderzoeken of appellant terecht de toegang tot de politiegebouwen was ontzegd, voordat over de terugplaatsing zou worden beslist. Het college kon aan het feit dat appellant geen toegang meer had tot die gebouwen gevolgen verbinden zonder te treden in de vraag of dat aan appellant te wijten was. Het lag op de weg van appellant om te bewerkstelligen dat de ontzegging van de toegang ongedaan zou worden gemaakt. Uit het voorgaande volgt tevens dat de stelling van appellant dat die ontzegging achteraf bezien volkomen ten onrechte is geweest, wat hiervan ook zij, niet tot een ander oordeel kan leiden over de juistheid van de terugplaatsing. Dat geldt eveneens voor het verwijt van appellant dat de dienst hem onvoldoende heeft gesteund en onvoldoende begrip heeft getoond voor de problematische echtscheiding waarin hij destijds was verwikkeld.

3.3. Uit het voorgaande vloeit voort dat het hoger beroep niet slaagt, zodat de aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

4. Voor een proceskostenveroordeling ziet de Raad geen aanleiding.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

bevestigt de aangevallen uitspraak.

Deze uitspraak is gedaan door J.G. Treffers als voorzitter en N.J. van Vulpen-Grootjans en J.L.P.G. van Thiel als leden, in tegenwoordigheid van B. Bekkers als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 12 april 2012.

(get.) J.G. Treffers.

(get.) B. Bekkers.

HD