Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2010:BN3258

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
14-07-2010
Datum publicatie
04-08-2010
Zaaknummer
08-3628 WAZ
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBLEE:2008:BD4331
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Afwijzing aanvraag voor een re-integratievoorziening in de vorm van een aanpassing van het automatiseringssysteem, een automatisch voersysteem en een mengkastje ten behoeve van het mengvoeren. Uitsluitend verstrekking van voorzieningen aan startende zelfstandigen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

08/3628 WAZ

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige kamer

U I T S P R A A K

op het hoger beroep van

[appellant], wonende te [woonplaats], (hierna: appellant)

tegen de uitspraak van de rechtbank Leeuwarden van 23 mei 2008, 07/1806 (hierna: aangevallen uitspraak)

in het geding tussen

appellant

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (hierna: Uwv)

Datum uitspraak: 14 juli 2010

I. PROCESVERLOOP

Namens appellant heeft mr. W. Frankema, werkzaam bij Accon/AVM juridisch advies BV te Leeuwarden, hoger beroep ingesteld.

Uwv heeft een verweerschrift ingediend.

Het geding is behandeld op de zitting van 21 april 2010. Appellant is met voorafgaand bericht niet verschenen. Uwv heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. M.H. Beersma, werkzaam bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

II. OVERWEGINGEN

1.1. Appellant is zelfstandig melkveehouder. Hij ondervindt bij zijn werkzaamheden beperkingen in verband met visuele problemen. In verband met deze beperkingen is aan hem per 31 december 1993 een arbeidsongeschiktheidsuitkering toegekend, laatstelijk op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (hierna: WAZ) en berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80 tot 100%. Voorts is aan hem in 2004 een werkvoorziening op grond van het bepaalde bij en krachtens de Wet op de re-integratie arbeidsgehandicapten (hierna: Wet REA) toegekend in de vorm van vergoeding van de aanpassingskosten van computerapparatuur en programmatuur.

1.2. Op 23 april 2007 heeft appellant op grond van het bepaalde bij en krachtens de WAZ een aanvraag ingediend voor een re-integratievoorziening in de vorm van een aanpassing van het automatiseringssysteem, een automatisch voersysteem en een mengkastje ten behoeve van het mengvoeren.

1.3. Uwv heeft deze aanvraag bij besluit van 26 juni 2007 afgewezen. Het tegen het besluit van 26 juni 2007 ingediende bezwaar heeft Uwv bij besluit van 9 juli 2007 ongegrond verklaard. Uwv heeft zich daarbij op het standpunt gesteld dat op grond van artikel 67c van de WAZ uitsluitend aan startende zelfstandigen voorzieningen kunnen worden verstrekt. Appellant kan niet als startende zelfstandige worden aangemerkt.

2.1. Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank het beroep ongegrond verklaard. Naar het oordeel van de rechtbank moet artikel 67c van de WAZ en het daarop gebaseerde Re-integratiebesluit zo worden begrepen dat dit artikel uitsluitend ziet op het verstrekken van voorzieningen aan startende zelfstandigen. De rechtbank heeft daarbij gewezen op de in artikel 67c van de WAZ gebezigde terminologie (inschakeling in de arbeid) en de memorie van toelichting bij de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Tweede Kamer, 2004-2005, 30 118, nr. 3, p. 53 en 133).

2.2. Appellant heeft zich gemotiveerd tegen de aangevallen uitspraak gekeerd. Appellant heeft zich in hoger beroep op het standpunt gesteld dat de rechtbank aan artikel 67c van de WAZ een te beperkte uitleg heeft gegeven.

3. De Raad komt tot de volgende beoordeling.

3.1. Artikel 67c van de WAZ luidde ten tijde in geding als volgt:

“Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere en zo nodig afwijkende regels worden gesteld op grond waarvan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op aanvraag van de zelfstandige die een recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, in het kader van de bevordering en ondersteuning bij de inschakeling in de arbeid als zelfstandige aan die verzekerde voorzieningen verstrekken.”

3.2. De Raad ziet zich gesteld voor de vraag of artikel 67c van de WAZ zo moet worden begrepen dat een arbeidsplaatsvoorziening uitsluitend kan worden verstrekt aan startende zelfstandigen.

3.3. Met de rechtbank beantwoordt de Raad deze vraag bevestigend. De Raad onderschrijft de overwegingen van de rechtbank en maakt deze tot de zijne. Voorts wijst de Raad naar de heden gedane uitspraak met zaaknummer 07/6137 WAZ betreffende een aan onderhavige casus soortgelijke kwestie.

4. De Raad ziet geen aanleiding voor een veroordeling in de proceskosten.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Bevestigt de aangevallen uitspraak.

Deze uitspraak is gedaan door G.M.T. Berkel-Kikkert als voorzitter en J.J.A. Kooijman en H.C.P. Venema als leden, in tegenwoordigheid van J. Waasdorp als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 14 juli 2010.

(get.) G.M.T. Berkel-Kikkert.

(get.) J. Waasdorp.

JvS